Złoża Filtracyjne do Stacji Uzdatniania Wody

Dostawy złóż filtracyjnych  na obiekty stacji uzdatniania wody, w tym dziale możesz znaleźć media filtracyjne służące do uzdatniania wody.

 


 • Dysze filtracyjne do stacji uzdatniania wody i filtrów basenowych, grzybki, gwiazdy, dystrybutory, separatory złoża

  Firma Wigo Gąsiorowski dostarcza dysze filtracyjne wielu producentów dla zastosowań w stacjach uzdatniania wody pitnej, demineralizacji wody, w oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych.


  więcej ...
 • Złoże Katalityczne Odżelaziające Odmanganiające M-Dox

  Całkowicie naturalne złoże  katalityczne, który doskonale sprawdza się jako granulat filtracyjny. M.dox charakteryzuje się szybkim czasem reakcji podczas utleniania na poziomie 10-30s, niespotykaną czystością granulatu, wysoką zdolnością filtracji i długą żywotnością. Doskonale sprawdza się w gminnych stacjach uzdatniania wody, gdzie zastosowano filtry ciśnieniowe pośpieszne. 


  więcej ...
 • Złoże sedymentacyjne filtracyjne Turbidex™ filtracja 3-5 mikron


  Informujemy, że nasza oferta handlowa została poszerzona o nowe wydajne i skuteczne złoże sedymentacyjne WG–Turbidex™. Jest to złoże zbudowane z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o skuteczności przewyższającej wszystkie dostępne obecnie na rynku złoża sedymentowe (zanieczyszczenia stałe) Makro porowaty charakter Turbidex TM pozwala na filtrowanie na poziomie poniżej 3-5 mikronów wielkości cząsteczek.


  więcej ...
 • Złoże do uzdatniania wód gruntowych zeolit WGCR100

  Nowej generacji złoże do wód gruntowych w których przekroczona jest wartość żelaza, manganu, twardości, amoniaku i śladowej ilości siarkowodoru, korekta pH.


  więcej ...
 • Węgiel aktywny do uzdatniania wody i powietrza

  Węgiel aktywny jest porowatym ciałem stałym w formie proszku, wytłoczek lub granulek, produkowanym z wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej zawartości węglowej, np. drewna, skorup orzechów, odpadów węglowodorowych, torfu, węgla brunatnego, bitumicznego i antracytowego.


  więcej ...
 • Hydro-Antracyt

  Używanie węgla antracytowego jako medium filtracyjnego datuje się od lat 1930. Jest to specjalny produkt węglowy otrzymywany z wyselekcjonowanych węgli Pensylwanii.


  więcej ...
 • Żwir warstwa podtrzymująca

  Złoża żwirowe popularnie nazywane w świecie wodziarskim rodzynki stosuje się do zasypu dystrybutorów, gwiazd, grzybków stosowanych w zbiornikach uzdatniających wodę. Stosowanie odpowiednich granulacji żwirków jest bardzo istotnym elementem całego filtra który decyduje o rozprowadzeniu wody po całej średnicy zbiornika, jednocześnie zabezpiecza szczeliny grzybków aby nie zostały zatkane przez drobny piasek.


  więcej ...
 • Piasek filtracyjny kwarcowy Sand

  Piasek kwarcowy - dobór, wymiana i zastosowanie 

  Piaski kwarcowe używa się do filtracji wody w filtrach pośpiesznych do odżelaziania po wstępnym w pracowaniu złoża tlenkami żelaza, jednocześnie stosując różną gradację złoża możemy zbudować tz. filtry multimedialne do usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń. Filtracja na kwarcach jest bardzo popularnym procesem uzdatniania różnego rodzaju wody i cieczy.


  więcej ...
 • Złoże do korekty pH szybko rozpuszczalne Corosex l i II

  COROSEX l i II korekta pH 4 Wysoki stopień aktywności i szybkość korekty pozwalają na wysokie przepływy.


  więcej ...
 • Złoże do korekty pH wolno rozpuszczalne

  Woda w kontakcie ze złożem CALCITE powoli rozpuszcza masę węglanu wapnia, podnosząc pH, które zmniejsza potencjalne wyługowanie miedzi, ołowiu i innych metali znajdujących się w typowych systemach wodociągowych.


  więcej ...
 • Złoże do redukcji związków ropopochodnych Clarion

  USUWANIE OLEJU l ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
  CIarion PM -100 jest używany do usuwania z wody oleju i związków organicznych. Dzięki odmiennemu mechanizmowi sorpcji odznacza się wielokrotnie wyższą zdolnością chłonną niż szeroko stosowane dotychczas w tym celu węgle aktywne.


  więcej ...
 • Złoże KDF spieki miedźi i cynku

  MediaKDF, natomiast, usprawniają te technologie przez ochronę, a w niektórych przypadkach, zastępują istniejące technologie filtracji /oczyszczania. Media KDF zapewniają przedłużony okres działania, niższy koszt ogólny, zmniejszone nakłady na utrzymanie, kontrole mikroorganizmów i ulepszone działanie.


  więcej ...
 • Złoże zmiękczające wodę żywica jonowymienna kationit

  Złoża do usuwania twardości z wody, jest to żywica jonowymienna regenerowana chlorkiem sodu.


  więcej ...
 • Złoża do demineralizacji wody

  Złoża do demineralizacji wody stosujemy w procesach końcowego etapu filtracji do demineralizacji za pomocą kombinacji kationitu i anionitu.

  W ten sposób można uzyskać w zależności od modelu złoża ultra lub superultra wodę czystą.


  więcej ...
 • Złoże sedymentacyjne Filter AG

  Spadek ciśnienia na złożu FILTER-AG/WG jest o wiele niższy, niż na większości innych mas. Lekka waga wymaga niższych szybkości płukania, niż w przypadku innych mas. 


  więcej ...
 • Złoże Odżelaziające Pyrolox Katalityczne

  PYROLOX

  Pyrolox służy do usuwania siarkowodoru, żelaza, manganu. Nie wymaga regeneracji a jedynie okresowego płukania. Bardzo dobre rezultaty usuwania żelaza i manganu uzyskuje się dla wód chlorowanych.


  więcej ...
 • Złoże Odżelaziające Manganese Greensand Regenerowane KMno4

  GREENSAND- Zielony Piasek

  Masa katalityczna służy do usuwania żelaza, manganu i siarkowodoru z wód głębinowych i powierzchniowych. Masa powstaje z glaukonitu i usuwa żelazo poprzez kombinację oksydacji i filtracji. Stopień usunięcia i żywotności, zależą od regeneracji słabym roztworem nadmanganianu potasu KMno4.


  więcej ...
 • Złoże odżelaziające BIRM katalityczne, wymagane napowietrzanie

  BIRM®
  Birm przy stosowaniu właściwych warunków pracy, nie wymaga zakupu chemikaliów. Nie wymaga regeneracji chemikaliami. Bardzo wysoka sprawność usuwania żelaza. Pomijalny koszt obsługi tylko okresowo wymaga płukania. Odporny materiał o długim okresie życia w szerokim zakresie temperatur. Waży tylko 744-809 kg/m3. Usuwa mangan, jeśli pH=8-9.


  więcej ...
 • Żłoże wielowarstwowe AMM MultiMedia

  Wypełnienie – złoże wielowarstwowe AMM ®

  Rodzaj materiału filtracyjnego, jego uziarnienie oraz wysokość warstwy złoża decydują o przebiegu i skuteczności filtracji. W filtrach stosuje się złoża dwuwarstwowe np.: piaskowo – antracytowe , trójwarstwowe np.: węglowo – antracytowe – piaskowe oraz inne. Stosowanie złóż wielowarstwowych zapewnia lepsze wykorzystanie pojemności złoża na zanieczyszczenia na całej ich wysokości. Wydłuża to cykl filtracji z uwagi na wolniejszy przyrost strat ciśnienia hydraulicznego oraz pozwala na eksploatację filtrów przy większej prędkości liniowej. W złożach wielowarstwowych warstwy różnych materiałów filtracyjnych ułożone są zgodnie ze wzrastającą gęstością. Uziarnienie materiału filtracyjnego oraz prędkość filtracji decydują o głębokości penetracji zanieczyszczeń w złożu. Głębokość ta wzrasta wraz a prędkością i uziarnieniem złoża, stąd nadmierne zwiększenie jego uziarnienia może spowodować pogorszenie efektów filtracji.


  więcej ...
 • Złoże do usuwania arsenu

  Selektywne złoże do redukcji w wodzie arsenu, cynku, miedzi ołowiu i innych śladowych ilości metali ciężkich.


  więcej ...
 • Złoże odżelaziające MTM Syntetyczny Greensand

  Syntetyczny Greensand do redukcji żelaza, specjalne złoże pokryte katalitycznym opatentowanym nalotem absorbującym żelazo i mangan. 


  więcej ...

Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej