Złoża Filtracyjne do Stacji Uzdatniania Wody

Dostawy złóż filtracyjnych na obiekty stacji uzdatniania wody, w tym dziale możesz znaleźć media filtracyjne służące do uzdatniania wody. Przeprowadzamy dobór technologiczny w oparciu o badanie wody surowej. Posiadamy w swojej ofercie: dysze oraz drenaże do odzielenia złoża od przefiltrowanej wody czystej, złoża do odżelaziania, odmamganiania, redukcji metali ciężkich, redukcji amoniaku, do zmiękczania i demineralizacji wody, selektywne anionity, złoże do redukcji związków radioaktywnych i wiele innych.... 

W swojej ofercie posiadamy między innymi złoża: katalityczne o składzie dwutlenku manganu(ruda manganowa) występujące pod nazwami handlowymi M-Dox, Defeman, G1-G2, Pyrolox, złoża te różnią się zawartością % dwutlenku manganu, Turbidex złoże do klarowania wody, złoże zeolitowe Crystal RIGHT CR100-150-200 dodżelazianie i częściowe zmiękcznie,  cała gama węgli aktywnych do absorbcji chloropochodnych utleniaczy i destrukcji ozonu, hydroantracyt do wspomagania filtracji ciężkich wód spulchnianie drobnych złóż na warstwach powierzchniowych, żwiry warstwy podtrzymujące i rozpraszające wodę w dolnych warstwach dennicy filtra zasyp drenażu grzybków, piaski kwarcowe suszone termicznie do filtracji wody, złoże do korekty pH szybko rozpuszczające się, złoże do korekty pH plus wolno rozpuszczające Calcite, złoże redukujące związki ropopochodne i organiczne Clarion PM-100, spieki miedzi i cynku złoże występujące pod nazwą KDF 55 i 85 szerokie spektrum działania na chlor jak i wspomaganie różnych technologii uzdatniania wody, żywice jonowymienne C1 Bayer, Lewatit, Indion, DOWEX HCR S/S silnie kwaśne, złoża mieszane Mixedbedii do demineralizacji wody poniżej 0,1 μS, złoże sedymentacyjne lekkie do strącania sedymentu poniżej 30 mikron Filter AG, złoże odżelaziające Manganese Greensand regenerowany KMnO4, złoże katalityczne odżelaziające Birm, złoże wielowarstwowe AMM multimedia mix, usuwanie arsenu Katalox Light, złoże odżelaziające MTM Syntetyczny Greensand,      


 • Dysze filtracyjne do stacji uzdatniania wody i filtrów basenowych, grzybki, gwiazdy, dystrybutory, separatory złoża

  Firma Wigo Gąsiorowski dostarcza dysze filtracyjne wielu producentów dla zastosowań w stacjach uzdatniania wody pitnej, demineralizacji wody, w oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych.


  więcej ...
 • Złoże Katalityczne Odżelaziające Odmanganiające M-Dox

  Całkowicie naturalne złoże  katalityczne, który doskonale sprawdza się jako granulat filtracyjny. M.dox charakteryzuje się szybkim czasem reakcji podczas utleniania na poziomie 10-30s, niespotykaną czystością granulatu, wysoką zdolnością filtracji i długą żywotnością. Doskonale sprawdza się w gminnych stacjach uzdatniania wody, gdzie zastosowano filtry ciśnieniowe pośpieszne. 


  więcej ...
 • Złoże sedymentacyjne filtracyjne Turbidex™ filtracja 3-5 mikron


  Informujemy, że nasza oferta handlowa została poszerzona o nowe wydajne i skuteczne złoże sedymentacyjne WG–Turbidex™. Jest to złoże zbudowane z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o skuteczności przewyższającej wszystkie dostępne obecnie na rynku złoża sedymentowe (zanieczyszczenia stałe) Makro porowaty charakter Turbidex TM pozwala na filtrowanie na poziomie poniżej 3-5 mikronów wielkości cząsteczek.


  więcej ...
 • Złoże do uzdatniania wód gruntowych zeolit WGCR100

  Nowej generacji złoże do wód gruntowych w których przekroczona jest wartość żelaza, manganu, twardości, amoniaku i śladowej ilości siarkowodoru, korekta pH.


  więcej ...
 • Węgiel aktywny do uzdatniania wody i powietrza

  Węgiel aktywny jest porowatym ciałem stałym w formie proszku, wytłoczek lub granulek, produkowanym z wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej zawartości węglowej, np. drewna, skorup orzechów, odpadów węglowodorowych, torfu, węgla brunatnego, bitumicznego i antracytowego.


  więcej ...
 • Hydro-Antracyt

  Używanie węgla antracytowego jako medium filtracyjnego datuje się od lat 1930. Jest to specjalny produkt węglowy otrzymywany z wyselekcjonowanych węgli Pensylwanii.


  więcej ...
 • Żwir warstwa podtrzymująca

  Złoża żwirowe popularnie nazywane w świecie wodziarskim rodzynki stosuje się do zasypu dystrybutorów, gwiazd, grzybków stosowanych w zbiornikach uzdatniających wodę. Stosowanie odpowiednich granulacji żwirków jest bardzo istotnym elementem całego filtra który decyduje o rozprowadzeniu wody po całej średnicy zbiornika, jednocześnie zabezpiecza szczeliny grzybków aby nie zostały zatkane przez drobny piasek.


  więcej ...
 • Piasek filtracyjny kwarcowy Sand

  Piasek kwarcowy do stacji uzdatniania wody - dobór, wymiana i zastosowanie 

  Piaski kwarcowe używa się do filtracji wody w filtrach pośpiesznych do odżelaziania po wstępnym w pracowaniu złoża tlenkami żelaza, jednocześnie stosując różną gradację złoża możemy zbudować tz. filtry multimedialne do usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń. Filtracja na kwarcach jest bardzo popularnym procesem uzdatniania różnego rodzaju wody i cieczy.


  więcej ...
 • Złoże do korekty pH szybko rozpuszczalne Corosex l i II

  COROSEX l i II korekta pH 4 Wysoki stopień aktywności i szybkość korekty pozwalają na wysokie przepływy.


  więcej ...
 • Złoże do korekty pH wolno rozpuszczalne

  Woda w kontakcie ze złożem CALCITE powoli rozpuszcza masę węglanu wapnia, podnosząc pH, które zmniejsza potencjalne wyługowanie miedzi, ołowiu i innych metali znajdujących się w typowych systemach wodociągowych.


  więcej ...
 • Złoże do redukcji związków ropopochodnych Clarion

  USUWANIE OLEJU l ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
  CIarion PM -100 jest używany do usuwania z wody oleju i związków organicznych. Dzięki odmiennemu mechanizmowi sorpcji odznacza się wielokrotnie wyższą zdolnością chłonną niż szeroko stosowane dotychczas w tym celu węgle aktywne.


  więcej ...
 • Złoże KDF spieki miedźi i cynku

  MediaKDF, natomiast, usprawniają te technologie przez ochronę, a w niektórych przypadkach, zastępują istniejące technologie filtracji /oczyszczania. Media KDF zapewniają przedłużony okres działania, niższy koszt ogólny, zmniejszone nakłady na utrzymanie, kontrole mikroorganizmów i ulepszone działanie.


  więcej ...
 • Złoże zmiękczające wodę żywica jonowymienna kationit

  Złoża do usuwania twardości z wody, jest to żywica jonowymienna regenerowana chlorkiem sodu.


  więcej ...
 • Złoża do demineralizacji wody

  Złoża do demineralizacji wody stosujemy w procesach końcowego etapu filtracji do demineralizacji za pomocą kombinacji kationitu i anionitu.

  W ten sposób można uzyskać w zależności od modelu złoża ultra lub superultra wodę czystą.


  więcej ...
 • Złoże sedymentacyjne Filter AG

  Spadek ciśnienia na złożu FILTER-AG/WG jest o wiele niższy, niż na większości innych mas. Lekka waga wymaga niższych szybkości płukania, niż w przypadku innych mas. 


  więcej ...
 • Złoże Odżelaziające Pyrolox Katalityczne

  PYROLOX

  Pyrolox służy do usuwania siarkowodoru, żelaza, manganu. Nie wymaga regeneracji a jedynie okresowego płukania. Bardzo dobre rezultaty usuwania żelaza i manganu uzyskuje się dla wód chlorowanych.


  więcej ...
 • Złoże Odżelaziające Manganese Greensand Regenerowane KMno4

  GREENSAND- Zielony Piasek

  Masa katalityczna służy do usuwania żelaza, manganu i siarkowodoru z wód głębinowych i powierzchniowych. Masa powstaje z glaukonitu i usuwa żelazo poprzez kombinację oksydacji i filtracji. Stopień usunięcia i żywotności, zależą od regeneracji słabym roztworem nadmanganianu potasu KMno4.


  więcej ...
 • Złoże odżelaziające BIRM katalityczne, wymagane napowietrzanie

  BIRM®
  Birm przy stosowaniu właściwych warunków pracy, nie wymaga zakupu chemikaliów. Nie wymaga regeneracji chemikaliami. Bardzo wysoka sprawność usuwania żelaza. Pomijalny koszt obsługi tylko okresowo wymaga płukania. Odporny materiał o długim okresie życia w szerokim zakresie temperatur. Waży tylko 744-809 kg/m3. Usuwa mangan, jeśli pH=8-9.


  więcej ...
 • Złoże wielowarstwowe AMM MultiMedia

  Wypełnienie – złoże wielowarstwowe AMM ®

  Rodzaj materiału filtracyjnego, jego uziarnienie oraz wysokość warstwy złoża decydują o przebiegu i skuteczności filtracji. W filtrach stosuje się złoża dwuwarstwowe np.: piaskowo – antracytowe , trójwarstwowe np.: węglowo – antracytowe – piaskowe oraz inne. 


  więcej ...
 • Złoże do usuwania arsenu

  Selektywne złoże do redukcji w wodzie arsenu, cynku, miedzi ołowiu i innych śladowych ilości metali ciężkich.


  więcej ...
 • Złoże odżelaziające MTM Syntetyczny Greensand

  Syntetyczny Greensand do redukcji żelaza, specjalne złoże pokryte katalitycznym opatentowanym nalotem absorbującym żelazo i mangan. 


  więcej ...
 • Złoże Actiw Filter do Odżelaziania, Odmanganiania, Redukcji Amoniaku, Metali Ciężkich, Zastosowanie do Stacji Uzdatniania Wody w Gminnych Wodociągach

  ACTIW Filter - Naturalne złoże filtracyjne to doskonała alternatywa dla tradycyjnych metod filtracji wody dla publicznych wodociągów, które wychodzą na przeciw obecnym wymaganiom technicznym i środowiskowym zgodnie z podejściem bez śladu chemicznego.


  więcej ...

Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej