• Technologie Uzdatniania Wody

  Zmiękczanie, Odżelazianie, Filtracja Węglowa, UV Ultraviolet, Odwrócona Osmoza, Demineralizacja, Pompy Dozujące, Urządzenia dla Laboratoriów, Filtry Sedymentacyjne, Ultrafiltracja, Filtry Zanieczyszczeń Stałych, Automatyczny Systemy Odsalania Wody, Urządzenia Odżelaziająco-Zmiękczające, Urządzenia Pomiarowe do Badania Wody Pitnej Przemysłowej Kotłowej i Obiegowej, Złoża do Uzdatniania Wody, Głowice Sterujące Procesem Uzdatniania Wody Clack Fleck Autotrol, Zbiorniki Kompozytowe do Filtrów Stacji Uzdatniania Wody, Preparaty Chemiczne do Uzdatniania Wody, Chlorek Sodu, Nadmanganian Potasu  Poniżej działy omawiające technologie uzdatniania wody.

 • Zmiękczanie Wody

  Wiele układów technologicznych w przemyśle bezwzględnie musi stosować zmiękczoną wodę. Zabezpiecza ona różnego rodzaju urządzenia, których koszty naprawy są bardzo drogie i powodują wyłączenie procesów technologicznych. Nasza wieloletnia praktyka we wdrażaniu takich układów pozwala na dobór idealnej stacji zmiękczania pod względem doboru pojemności jonowymiennej stacji jak i przepływów. Wykonujemy stacje pod klucz od 1994 r. 


  więcej ...
 • Technologia Uzdatniania Wody Impulsem Elektrycznym - Zmiękczanie Wody Alternatywa

  System przeciw osadom z węglanu wapnia(CaCO3) tzw. kamień kotłowy.

  Urządzenia z serii IMPULS to nowoczesny system rozszczepiający wodorowęglan wapnia "kamień kotłowy CaCO3" na mono kryształy. Urządzenia te zmieniają całkowicie podejście technologiczne do stosowania dotychczasowych stacji zmiękczania wody regenerowanych chlorkiem sodu (zwykła sól).


  więcej ...
 • Odżelazianie Wody

  Dobór stacji odżelaziania i odmanganiania to dobrze dobrana technologia która zaczyna się w studni od pompy poprzez urządzenia technologiczne kończąc na uzdatnionej wodzie w kranie. Jeżeli potrzebujesz dobrać stację do odżelaziania wyślij do nas badania wody na maila lub fax. przygotujemy ofertę dobraną dla Twoich potrzeb. Dobieramy technologię dla bardzo zażelazionych wód np 20 mg/L Fe na jednym stopniu.


  więcej ...
 • Filtracja Węglowa

  Przedstawione w tym dziale kolumny węglowe służą do filtracji klarowania wody, absorpcji związków organicznych, chloropochodnych do zastosowań w gałęzi przemysłowej, publicznej, mieszkań, budownictwa wielorodzinnego.


  więcej ...
 • Lampy UV Serii AMX-B do Dezynfekcji Wody Basenowej Montaż Poziomy

  Lampy z serii AMX do dezynfekcji wody basenowej o dużych wydajnościach. Gwarantują optymalną pracę przy dezynfekcji wody na dużych obiektach basenowych. 


  więcej ...
 • Dezynfekcja - Sterylizacja Wody na Lampach UV Serii AMX dla Wodociągów Publicznych, Przemysłu i Oczyszczalni Ścieków Montaż Lampy Poziomy

  Seria lamp UV wyprodukowana w 2016 roku charakteryzuje się bardzo dużą skutecznością co zapewniają jej palniki UV Philipsa o mocy 325W.

  Dezynfekcja w modelu lamp UV AMX przystosowana jest do montażu poziomego.


  więcej ...
 • Lampy UV Sterylizatory do Dezynfekcji Wody

  Dezynfekcja wody, ultrafiolet, sterylizacja, promieniowanie UV dla obiektów publicznych i zakładów przemysłowych. Systemy lamp ultrafiolet UV WIGO-GĄSIOROWSKI®   serii public idealnie nadają się do zastosowań o dużych przepływach wody. Zabezpieczają państwa wodę przed milionami bakterii i wirusów. WG/UV jest bardzo ekonomicznym rozwiązywaniem, daje bezpieczeństwo czystości wody i powietrza.


  więcej ...
 • Przemysłowa Odwrócona Osmoza Filtracja Membranowa

  Proces filtracji membranowej (REWERS OSMOSIS) niebawem zagości we wszystkich zakładach przemysłowych jest to system demineralizacji wody przyjazny dla środowiska bez niebezpiecznych regenerantów jakie używa się w procesie demineralizacji na złożach kationitach i anionitach. Filtracja na membranach cienkowarstwowych to rewolucyjne rozwiązanie które dało ludzkości możliwość odzysku słodkiej wody która jest potrzebna do życia i do wielu procesów technologicznych gdzie wymagana jest woda wysokiej klasy czystości. 


  więcej ...
 • Dezynfekcja Wody Lampy UV do Farmacji i Przemysłu Spożywczego

  Linie sterylizatorów WG-F-UV które są dostępne dla zastosowań farmaceutycznych.


  więcej ...
 • Urządzenia do Demineralizacji na Złożach Kationit i Anionit

  Proces usuwania minerałów z wody, zwykle termin ten odnosi się do procesu wymiany jonowej Demi Water Woda zdemineralizowana. Woda oczyszczona z zanieczyszczeń, minerałów i soli. Wymiana jonowa jest przeprowadzana w układzie dwóch kolumn, z których jedna wypełniona jest silnie kwaśnym kationitem pracującym w cyklu wodorowym, a druga - anionitem pracująca w cyklu wodorotlenowym.


  więcej ...
 • Urządzenia dla Laboratoriów do Demineralizacji Wody Dejonizatory

  Systemy Uzdatniania Wody dla Laboratoriów  
   Czysta woda w laboratorium jest najważniejszym odczynnikiem chemicznym. WIGO GĄSIOROWSKI  oferuje systemy produkujące wodę spełniającą parametry w odpowiednich stopniach czystości zgodnie z normami: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, FP VIII.
   Jakość wody we współczesnym laboratorium, w zależności od sposobu jej wykorzystania, powinna być na odpowiednim i niezmiennym poziomie, a jej parametry (np. przewodność, temperatura) stale monitorowane. Podstawową normą obowiązującą w Polsce dotyczącą jakości wody w laboratorium analitycznym to: PN-EN ISO 3696:1999 oraz Farmakopea Polska VIII dla laboratoriów farmaceutycznych.
   Norma PN - EN ISO 3696:1999 opisuje trzy stopnie czystości wody laboratoryjnej: 


  więcej ...
 • Filtry Sedymentacyjne do Zanieczyszczeń Zgrubnych

  Filtracja mechaniczna i sedymentacyjna do  usuwania zanieczyszczeń które są w postaci zawiesiny, można je odfiltrowywać na filtrach na rurowych lub multimedialnych filtrach automatycznych. Zakres filtrowania:

  • żelaza rozpuszczonego,
  • rdzy,
  • zanieczyszczeń mechanicznych,
  • nieprzyjemnego zapachu i smaku,
  • metali ciężkich,
  • związków organicznych i chloru. 

  więcej ...
 • Ultrafiltracja

  W technologii ultrafiltracji zatrzymywane są substancje niejonowe oraz wykorzystywana jest do usuwania z roztworów cząstek koloidalnych wysokocząsteczkowych substancji rozpuszczonych, wszelkich bakterii, wirusów oraz makromolekuł, wykorzystujący efekt sitowy. Separacja substancji rozpuszczonych polega na fizycznym odsiewaniu, a sprawność procesu zależy od porowatości membrany i wielkości cząstek substancji rozpuszczonej.  Każde urządzenie jest indywidualnie dobierane co do przepływu oraz substancji która ma być usunięta lub odseparowana.

  Ultrafiltracja  może być również zastosowana jako oczyszczanie wstępne przed procesami nano filtracji i osmozy odwróconej.


  więcej ...
 • Filtry Osadnikowe Sedymentacyjne do Zanieczyszczeń Stałych Wody, Soków i Płynów

  WGSS ® (Stainless Steel) wykonane są ze stali nierdzewnej, wykorzystują do swoich celów unikalną metodę filtracji, eliminując przy tym problemy związane z “zapowietrzaniem” się filtrów. Wysoko wydajne filtry osadnikowe są niezastąpione przy wstępnej filtracji mechanicznej głównie w zakładach sopżywczych i przy produkcji wody butelkowanej.


  więcej ...
 • Automatyczny Systemy Odsalania Wody Chłodniczej i Obiegowej

  Do ochrony obiegów chłodniczych, skruberów i innych przed wysokim zasoleniem.
  Automatyczne odsalanie obiegów kontrolowane jest przez sterownik współpracujący z elektrozaworami upustowymi i zasilającymi obieg w wodę uzdatnioną. Zakres pomiarowy 0-5000 mierzony jest w µS/cm.


  więcej ...
 • Odżelazianie Zmiękczanie Zeolit

  Nowej generacji złoże do wód gruntowych  w których przekroczona jest wartość żelaza, manganu, twardości, amoniaku i śladowej ilości siarkowodoru


  więcej ...
 • Złoża Filtracyjne do Stacji Uzdatniania Wody

  Dostawy złóż filtracyjnych na obiekty stacji uzdatniania wody, w tym dziale możesz znaleźć media filtracyjne służące do uzdatniania wody. Przeprowadzamy dobór technologiczny w oparciu o badanie wody surowej. Posiadamy w swojej ofercie: dysze oraz drenaże do odzielenia złoża od przefiltrowanej wody czystej, złoża do odżelaziania, odmamganiania, redukcji metali ciężkich, redukcji amoniaku, do zmiękczania i demineralizacji wody, selektywne anionity, złoże do redukcji związków radioaktywnych i wiele innych.... 


  więcej ...
 • Głowice Sterujące Procesem Uzdatniania Wody Firmy Clack Montaż Górny, Boczny, Twin Praca Ciągła

  Nasza firma buduje stacje uzdatniania w oparciu o sterowniki CLACK i FLECK. 
  Kompletna stacja składa się z głowicy sterującej, złoża uzdatniającego oraz zbiornika kompozytowego i dystrybutora wewnętrznego. Nowoczesne sterowniki firmy Clack Corporation USA  przystosowano do różnej konfiguracji uzdatniania wody, pozwalają na cały wachlarz ustawień pracy systemu SUW*. 


  więcej ...

Tagi