• Dezynfekcja wody basenowej promieniami UV ultraviolet

  Zastosowanie lamp UV w technologii basenowej do nowoczesny i bezpieczny sposób na pozbycie się drobnoustrojów oraz redukcję chloramin na basenie.
   


  Lampy z serii: WG-UV znalazły szerokie zastosowanie również w technologii basenowej gdzie eliminuje się duży koszt eksploatacji dozowanej chemii basenowej a jednocześnie uzyskuje się poprzez zastosowanie lamp UV wodę czystą oraz przyjemniejszą dla ludzkiego organizmu, zaletą dezynfekcji wody UV jest to że eliminuje w bardzo dużym stopniu chemiczne substancje dodawane do wody

    Ultrafiolet niszczy-utlenia chloraminy, które są przyczyną podrażnienia oczu oraz charakterystycznego nieprzyjemnego zapachu w powietrzu.
  Przy zainstalowaniu UV zostało zaobserwowane zmniejszenie się ilości dozowanego chloru o ok. 50% (przy automatycznych stacjach dozowania) bez zwiększenia się ilości bakterii w wodzie w niecce basenowej. Koncentrację chloramin zredukowano do ok. 75%. Redukcja mikroorganizmów typu guardia, kryptosporydium które nie są zabijane przez chlor. Redukcja legionelli w wodzie.
    Zauważalne zwiększenie się przezroczystości wody. W krajach wysoko rozwiniętych po dłuższym eksploatowaniu lamp UV jest zauważana tendencja w obiektach basenowych na całkowite przejście z ozonowania na ultrafiolet. W naszej ofercie posiadamy lampy WG-UV do filtracji wody dla obiektów prywatnych jak i publicznych o wydajności od 0,3m3/h~ 1870m3/h. 
    W związku z doborem lampy UV skontaktuj się z przedstawicielem, bardzo ważna jest  uzyskanie odpowiedniego przepływu przez lampę UV przy odpowiedniej ilości  J/m2.
  UV urządzenia wykorzystują promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 254 nm, które uszkadzają DNA bakterii lub wirusa, brak oddziaływania na ludzki organizm.


  Przeczytaj ważne informacje na temat dezynfekcja promieniami UV 

  Istotna wiedza dla pływalni publicznych i hotelowych więcej na temat dezynfekcji ULTRAVIOLET

  Zastosowanie  promieni UV do dezynfekcji wody basenowej. Dezynfekcję wody basenowej ultrafioletem można podzielić na 3 rodzaje:

  a) Baseny publiczne

  b) Baseny prywatne

  c) Wanny z hydromasażem, Jacuzz

  Zgodnie z wymaganiami SANEPIDU woda w niecce basenowej musi zawierać chlor.

  Wymóg ten jest konieczny bez względu na stosowaną dezynfekcje ultrafioletem lub ozonem.

  W przypadku ozonowania musza być zainstalowane dodatkowe instalacja usuwające ozon z wody przed jej dostaniem się do niecki basenowej. Ponieważ obecność ozonu w wodzie jest szkodliwa dla oczu i skóry ( powstaje miedzy innymi woda utleniona).

  Zawartość powinna być pomiędzy  03-0,6 mg/l wolnego czynnego chloru  ( jest to łączna ilość wolnego chloru ).Stały chlor w wodzie powinien wynosić 0,2-0,3 mg/L. Utrzymywanie takiego poziomu wiąże się z wytwarzaniem w wodzie chloramin.

  Chlor reaguje z azotem amonowym pochodzącym od kąpiących się ludzi i powstają chloraminy. W zakresie pH wody basenowej mogą być obecne mono i dichloraminy. Skuteczność dezynfekcyjna chloramin wynosi ok. 60 % skuteczności wolnego chloru.

  Dodany do wody chlor ulega prawie natychmiast dysproporcjowaniu. Powstaje kwas podchlorawy HOCl, który może dysocjować na OCl - + H+. Stopień dysocjacji zależy, od pH wody. Ponieważ woda zgodnie z normą musi posiadać pH pomiędzy 6, 5-7, 6 to około 60% -90% pozostaje pod postacią HOCl ( kwas podchlorawy).
  Oznacza to że od 10% do 40% występuje jako anion OCl-,  który jest 80 razy słabszym środkiem dezynfekującym niż HOCl.

  Chloraminy są w większości odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach wody oraz większości podrażnień w tym szczególnie oczu. Chloraminy są uważane za czynnik rakotwórczy.

  Przyjmuje się że zawartość chloru pozostałego 0,5 g Cl2/m3  po 2 godzinach kontaktu niszczy większość wirusów. Bardziej odporne wirusy Polio są niszczone dopiero po 5 godzinach i w dawce 1 g Cl2/m3. Wynika z tych faktów , że  woda basenowa odpowiadająca  normie  pod względem pH i ilości chloru może niestety zawierać bakterie i wirusy. Drobnoustroje przeniesione od kąpiących się zostają rozprowadzone przez system pomp na całą objętość niecki basenowej.

  Firma WIGO GĄSIOROWSKI  stosuje do dezynfekcji  wody basenowej promienniki niskociśnieniowe amalgamatowe o trwałości eksploatacyjnej 12 000 godzin.

  Zaletą promienników amalgamatowych jest natychmiastowy ponowny zapłon po wyłączeniu lub zaniku napięcia. Niska temperatura pracy promienników oraz specjalnie dobrana średnica chroni rury kwarcowe je przed osadzaniem się depozytu wapniowo magnezowego tzw. kamienia.

  Zastosowanie dezynfekcji ultrafioletem  pozwala zniszczyć wszystkie bakterie i wirusy w wodzie pompowanej po filtrach do niecki basenowej. W celu poprawy stanu bakteriologicznego oraz warunków kąpieli stosuje się dodatkową dezynfekcję ultrafioletem.. Urządzenia powinny być zainstalowane jak najbliżej wylotu wody.

  Stosowanie ultrafioletu pozwala zniszczyć bakterie  do poziomu stawianego  wodzie  pitnej oraz skutecznie zredukować chloraminy.  Długość fali emitowana przez promienniki niskociśnieniowe 254 nm jest  najbardziej zbliżona do 260 nm gdzie występuje zjawisko największej skuteczności dezynfekcyjnej. Zjawiskiem niezwykle korzystnym jest rozkład chloramin . Maksymalna długośc fali przy której zachodzi dysocjacja monochloramin wynosi 336,4 nm, dichloramin 280,3 nm,  trichloramin  340 nm. Fale o większych długościach nie rozkładają chloramin.

  Zmniejszenie zawartości chloramin podwyższa komfort kąpieli i znacznie zmniejsza nieprzyjemny zapach. Jednocześnie kilkukrotnemu  zmniejszeniu ulega  zjawisko podrażnienia śluzówki oka. Redukcja chloramin sprzyja również zwiększeniu ilości wolnego chloru  co skutkuje większą skutecznością  dezynfekcyjną. Otrzymujemy krystalicznie czystą wodę.  Przyjemność kąpieli w basenach z zastosowaną dezynfekcją ultrafioletem jest znacznie większa.
    Atmosfera panująca w otoczeniu basenu charakteryzuje się znacznie mniejszym nieprzyjemnym zapachem. Odczuwalne jest to przez ludzi, którzy częściej wybierają baseny z dodatkową dezynfekcją UV jako bardziej sympatyczne, nie zdając sobie często sprawy że jest to spowodowane mniejszą ilością chloramin w powietrzu i w samej wodzie.
    Moc niezbędna  do  dezynfekcji wody  1 m3  wody basenowej w urządzeniach firmy WIGO GĄSIOROWSKI  wynosi  od 7,6 W  w  modelu AM1 do 4,1 W w modelu AM15 przy dawce 400 J/m2.  Zalecana minimalna dawka to 400 J/m2. Znacznie lepsze rezultaty są osiągane przy dawce 600 J/m2 i powyżej. Zwiększanie dawki powyżej 400 J/m2 sprzyja zwiększeniu redukcji chloramin i tym samym poprawie warunków kąpielowych.

  Porównanie skuteczności dezynfekcji UV  stosowanymi przez firmę WIGO GĄSIOROWSKI  promiennikami amalgamatowymi a promiennikami średniociśnieniowymi. Porównanie dotyczy parametrów na przy założonym poborze mocy 100 Watt.

  Wyraźnie widać bardzo niską sprawność energetyczna urządzeń średniociśnieniowych . Urządzenia firmy WIGO GĄSIOROWSKI zużywają ok. 2,5 razu mniej prądu do uzyskania takiej samej mocy promieniowania UV.  Promienniki amalgamatowe mają trwałość eksploatacyjną 2,4 razy większą niż promienniki średniociśnieniowe. Zestawienie zużycia prądu przez urządzenia firmy WIGO GĄSIOROWSKI  i średniociśnieniowe innych  firm. Przyjmujemy,  że urządzenia wykorzystują do dezynfekcji wody identyczną moc promieniowania UVC wynoszącą  385 Wat.

   

  Skuteczność rozkładu chloramin.

  Rozkład chloramin zachodzi dla fal długościach mniejszych niż 280,3 nm.

  Promienniki amalgamatowe praktycznie całą moc wysyłają o częstotliwości 254 nm.  

  Promienniki średniociśnieniowe ponad 70% emisji maja pomiędzy 250-280 nm.

  Średnia częstotliwość  promieniowania przypada na fale 257 nm moc 70% całości UV

  Moc 30% średnia długość fali 225,6 nm

  Skuteczność rozkładu chloramin zależy od energii niesionej przez fale.

  Energię promieniowania opisują poniższe wzory.

   

  Energia fal i jednocześnie skuteczność usuwania chloramin pobór przez każdy z promienników identycznej mocy.

  Skuteczność usuwania chloramin przeliczona na procenty przy poborze przez każdy promiennik 100 wat mocy.
   

   
  Na tej podstawie widzimy jak mało sprawne są promienniki średniociśnieniowe oraz o ile lepsze  są  nowe promienniki w modelach AM
  Jeżeli założymy identyczny pobór mocy to  skuteczność usuwania chloramin będzie wynosiła:

   

  Promienniki średniociśnieniowe podczas pracy muszą mieć temperaturę banki pomiędzy 700-900 C. Oznacza to bardzo wysoką temperaturę  na powierzchni rury osłonowej i błyskawiczne powstawanie depozytu wapniowo-magnezowego. Urządzenia te muszą być wyposażone w układ czyszczenia rur osłonowych .Bez czyszczenia mechanicznego rury zostaną pokryte kamieniem w ciągu kilku godzin .
  Promienniki amalgamatowe do osiągnięcia  100% wydajności potrzebują temperatury 65C na bańce.  W praktyce powierzchnia rury osłonowej ma temperaturę poniżej 40C , co zabezpiecza przed osadem wapiennym( osad powstaje na powierzchniach o temperaturze powyżej 55 C).

  Promiennik średniociśnieniowy po wyłączeniu potrzebuje od 5 do 15 minut na ponowny restart.

  Amalgamatowy  poniżej  0,035 minuty.
  Przy identycznej mocy pobieranej przez urządzenie średniociśnieniowe i AM ,uzyskujemy większą wydajność  modeli AM o 15,6% większą efektywność w usuwaniu chloramin

   
  Dobieramy urządzenia do pomp wody basenowej, instalujemy lampy WG-UV, przeprowadzamy rozruch i przeszkolenie klienta.  Montaż w jeden dzień, co najważniejsze dbasz o bezpieczną i zdrową wodę. Na basenach publicznych koszty zakupu reagentów ogromnie się obniżą najlepiej to można zauważyć na basenach stosujących automatyczne stacje kontrolno-pomiarowe http://wigo.pl/index.php/pol/Oferta-handlowa/Regulatory-stacje-pomiarowo-kontrolne-dozujace-do-basenow-publicznych.
  UWAGA: Wszystkie lampy są przez naszą firmę dostarczane, montowane i odpalane w jeden dzień.
  tel/kom. 669 06 16 16  lub  +48 71 322 16 16 lub zadaj pytanie pamiętaj o podaniu kontaktu telefonicznego http://wigo.pl/index.php/pol/Kontakt

  Zastosowanie:

  • Baseny prywatne dla hoteli pensjonatów
  • Baseny publiczne
  • Wanny z hydromasażem, Jacuzz

  Baseny które zastosowały lampy UV:

  Hotel Copernicus -basen – Kraków

  Basen Środa Śląska AM8

  Basen Brzeg Dolny AM8, AM6

  Basen Trzebnica AM10, AM8

  Szkoła Gimnazium Ostrów WKPL. AMX 6B

  Hotel Żywiecki V120

  SP nr 173 w Łodzi – basen

  SP nr 19 w Łodzi – basen -V920

  Basen -Świebodzice - 2 x V1380 , 2 x V460

  BASENY KAPIELOWE ul. Gomułki 2A, 44-121 GLIWICE V1380

  Basenu Kąpielowy, ul. Jodłowskiego 23, Żyrardów,

  Kompleks basenowy Sulechów AM8,AM3, AM6, AM12

  Kryta pływalnia Olesno 2x AM10, AM3, AM5

  Kompleks basenowy Suwałki 3x AM3, AM4, AM8, 2x AM12, AM10

  Pływalnia Ostrzeszów 2x AM2, AM4

  Fokarium zoo Wrocław UW AM1

  DANE techniczne lamp uv do technologi basenowej ten link przeniesie Cię na odpowiednią podstronę.

   


Tagi