Złoże sedymentacyjne filtracyjne Turbidex™ filtracja 3-5 mikron


Informujemy, że nasza oferta handlowa została poszerzona o nowe wydajne i skuteczne złoże sedymentacyjne WG–Turbidex™. Jest to złoże zbudowane z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o skuteczności przewyższającej wszystkie dostępne obecnie na rynku złoża sedymentowe (zanieczyszczenia stałe) Makro porowaty charakter Turbidex TM pozwala na filtrowanie na poziomie poniżej 3-5 mikronów wielkości cząsteczek.


Gdzie można zastosować złoże TURBIDEX:

Przemysł 

Baseny publiczne , prywatne

Miejskie wodociągi SUW

Rolnictwo, Ubojnie

Centra Handlowe

Farmaceutyczny

Żywność oraz napoje

Produkcja

Recykling wody-obiegowe 

Myjnia samochodowa woda obiegowa

Oczyszczania ścieków 

Filtracji wody przemysłowej

Filtracja wody na pola golfowe

Usuwanie amoniaku

 


Idealny do wody miejskiej i filtracji przemysłowej. Bardzo dobre złoże w branży basenowej.
 
1. Wyższa klarowność wody.
Dzięki temu, że w procesie filtrowania biorą udział równocześnie: filtracja mechaniczna, filtracja sedymentacyjna, adsorbcja fizyczna, adsorbcja elektrostatyczna i wymiana jonowa,WG-Turbidex™ usuwa sedyment do poziomu 3 – 5 mikronów . Również w znacznym stopniu usuwane są iły  i zawiesiny koloidalne dając wodę o mętności poniżej 0.1 NTU.

Dla porównania:
Filter Ag usuwa sedyment do poziomu 20 – 40 mikronów. 
Piasek   usuwa sedyment do poziomu 20 mikronów.
Złoże wielowarstwowe  – Multi Media do poziomu 12 mikronów.
Wyższa klarowność wody przyczynia się do lepszego funkcjonowania pozostałych urządzeń systemu uzdatniania, takich jak: wymieniacze jonowe, odwrócone osmozy, UF, ozonatory itd. Równocześnie pozwala na oszczędności eksploatacyjne wynikające z:

Niższego zużycia chemikaliów dozowanych przed systemami RO i systemami UF
Zmniejszenia częstotliwości regeneracji oraz przedłużenia żywotności membran RO, UF
Niższego zużycia chemikaliów dozowanych do uzdatniania wody basenowej
Zmniejszenia częstotliwości wymiany wkładów filtracyjnych
Niższego zużycia chemikaliów dozowanych w komunalnych stacjach uzdatniania wody

2. Wyższy współczynnik obciążenia złoża.
Dzięki dużej porowatości i znacznemu rozwinięciu powierzchni (do 25 – 40 m2 na gram ) Turbidex™ może odfiltrować między płukaniami około 3 razy więcej osadów niż tradycyjny filtr piaskowy. Pozwala to na znaczne oszczędności energii elektrycznej oraz wody zużywanej do płukania złoża – do 66% . Również łatwość usuwania osadu podczas płukania pozwala na zmniejszenie ilości wody płuczącej . Te dwa elementy pozwalają na  obniżenie kosztów związanych ze zrzutami wody do kanalizacji komunalnej.
 
3. Większe nominalne natężenie przepływu filtrowanej wody.
Nominalne przepływy filtrowanej wody dla Turbidex™ wynoszą  15 – 20 gpm/sq.ft  lub 36 – 48 m3/godz/m2

Dla porównania przepływy:  
Turbidex™  15 – 20 gpm/sq.ft  36 – 48 m3/godz/m2
Filter Ag 5 – 8 gpm/sq.ft  (12 – 20 m3/h/m2)
Piasek 8 -12 gpm/sq.ft (20 – 29 m3/godz/m2)
Złoże Wielowarstwowe – Multi Media 12 – 15 gpm/sq.ft (29 – 36 m3/godz/m2)
Te większe nominalne natężenia przepływu pozwalają na stosowanie mniejszych, a co się z tym wiąże tańszych, systemów filtrujących. 
 
Uwaga: 
Turbidex™ może obniżać stężenie metali ciężkich, substancji oleistych i amoniaku.  
Szczegółowe dane ilościowe nie są w chwili obecnej dostatecznie udokumentowane, dlatego w każdej nowej aplikacji zalecane jest przeprowadzenie testu pilotowego.
Specyfikacja
WG-Turbidex Hyper-Filtration Medi  zbudowany jest z granulek krzemianu glinu (zeolitu)  o dużej porowatości. Nadaje się on doskonale do odfiltrowywania sedymentu z wody aż do poziomu 5 mikronów .

Zapewnia dużą klarowność wody
Obniża całkowity koszt eksploatacji
Zmniejsza ilość wody płuczącej o 50%
Obniża koszt transportu w porównaniu do innych złóż sedymentowych
Eliminuje konieczność stosowania złoża wielowarstwowego
Turbidex™ posiada certyfikat NSF 61
Właściwości fizyczne

Barwa: złamana biel
Ciężar: 0.8 kg / litr
Powierzchnia: 25-40 m2/g.
Sito - Mesh: 14 x 30
Współczynnik równomiernośći: 1.64
Parametry pracy
Wysokość złoża: 75 – 120 cm
Wolna przestrzeń: Maksimum  50% wysokości złoża
Przepływ - praca:  12 – 20 gpm/sq. ft.
Przepływ - płukanie:  14 – 16 gpm/sq. ft
Przed pierwszym płukaniem należy zapewnić dobre nawodnienie(nasączenie) złoża.
Filtry piaskowe pozwalają na usunięcie sedymentu do 25 mikronów. Filtry Wielowarstwowe – Multi Media do 12 mikronów. Turbidex pozwala na usuwanie sedymentu poniżej 5 mikronów. W porównaniu z filtrem piaskowym, pozwala na usuwanie z wody do około 3 razy więcej sedymentu między regeneracjami.

 

Płukanie złoża Turbidex

Zastosowanie w filtrach basenowych czytaj dalej .................

Tagi