Złoże odżelaziające BIRM katalityczne, wymagane napowietrzanie

BIRM®
Birm przy stosowaniu właściwych warunków pracy, nie wymaga zakupu chemikaliów. Nie wymaga regeneracji chemikaliami. Bardzo wysoka sprawność usuwania żelaza. Pomijalny koszt obsługi tylko okresowo wymaga płukania. Odporny materiał o długim okresie życia w szerokim zakresie temperatur. Waży tylko 744-809 kg/m3. Usuwa mangan, jeśli pH=8-9.

Warunki pracy
pH: powyżej 6,8

Zawartość rozpuszczonego tlenu ( DO ) musi być równa co najmniej 15% zawartości żelaza ( lub żelaza+mangan ).
Wysokość złoża: 76-90 cm
Szybkość płukania: regularny BIRM  407-489 l/min m2
Miałki  BIRM  326-407 l/min m2
Rozszerzalność złoża podczas płukania: 35-50% wys. złoża
Robocza szybkość przepływu: 142 l/min m2 sporadycznie i lub wyżej, gdy lokalne warunki są korzystne.
Woda nie może zawierać oleju, H2S gazowego, a zawartość materii organicznej nie przekracza 4 mg/l.
Własności fizyczne
Regularny BIRM   Miałki BIRM
Kolor: czarny    czarny
Gęstość: 769-809 kg/m3   760-809 kg/m3
Faktyczny rozmiar: 0,61 mm   0,49 mm
Wsp. jednorodności: 1,72   2,4
Wypełnienie – BIRM

Birm działa jako nierozpuszczalny katalizator uaktywniając reakcję pomiędzy rozpuszczonym w wodzie tlenem a żelazem, przeprowadzając żelazo z drugiego na trzeci stopień utlenienia. Ze względu na występujący w wodach głębinowych nadmiar dwutlenku węgla, żelazo znajduje się najczęściej w postaci węglanu. Przy jego zetknięciu się z Birmem i utlenieniu żelaza powstaje łatwy do odfiltrowania wodorotlenek żelazowy. Stopień żywotności i usunięcia zależy od jakości wody. Złoże nie wymaga  regeneracji  a jedynie nadmiaru tlenu rozpuszczonego. Prawidłowo eksploatowany Birm nie traci zdolności katalitycznych, ale na skutek ścierania się złoża podczas płukania następuję jego utrata. Dlatego co pewien czas należy sprawdzić ilość masy BIRMU.
Jeżeli masa ta używana będzie do odmanganiania wody należy zapewnić pH od 8 do 9. Obecność chloru w wodzie obniża aktywność Birm.

tabela

Tagi