Węgiel aktywny do uzdatniania wody i powietrza

Węgiel aktywny jest porowatym ciałem stałym w formie proszku, wytłoczek lub granulek, produkowanym z wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej zawartości węglowej, np. drewna, skorup orzechów, odpadów węglowodorowych, torfu, węgla brunatnego, bitumicznego i antracytowego.

GAC 1240 
GRANULOWANY WĘGIEL AKTYWNY Faza ciekła
CECARBON™ GAC 1240 - granulowany węgiel aktywny, zalecany do procesów separacji i oczyszczania w fazie ciekłej. Jest to najwyższej jakości produkt wytwarzany z wyselekcjonowanych gatunków węgli. W wyniku unikalnego procesu aktywacji parą oraz dzięki wysokiemu reżimowi kontroli jakości, węgiel aktywny CECARBON™ GAC 1240 odznacza się doskonałą zdolnością absorpcyjną. Zalecany jest on do usuwania barwy, rozpuszczonych związków organicznych oraz tych substancji, które powodują niepożądany zapach, smak, pienienie lub mętność.
 
Produkt ten spełnia wymagania Food Chemical Codex dla węgla aktywnego i może być stosowany w przemyśle spożywczym. Posiada też polski atest PZH W\433\95 potwierdzający przydatność do uzdatniania wody do picia w tym także do produkcji wody do procesów spożywczych.
 
CECARBON™ GAC 830 
GRANULOWANY WĘGIEL AKTYWNY Faza ciekła
CECARBON™ GAC 830 granulowany węgiel aktywny, zalecany do procesów separacji i oczyszczania w fazie ciekłej. Jest to najwyższej jakości produkt wytwarzany z wyselekcjonowanych gatunków węgli. W wyniku unikalnego procesu aktywacji parą oraz dzięki wysokiemu reżimowi kontroli jakości, węgiel aktywny CECARBON GAC 830 - odznacza się doskonałą zdolnością absorpcyjną. Zalecany jest on do usuwania barwy, rozpuszczonych związków organicznych oraz tych substancji, które powodują niepożądany zapach, smak, pienienie lub mętność.

Zalety:

Porowatość węgla aktywnego daje bardzo wysoki stosunek powierzchni do masy objętościowej.

1 kg węgla o pow. rozwinięcia 1000 m2/g posiada w przybliżeniu taką samą powierzchnię, jak 160 km dwupasmowej jezdni. Węgiel adsorbuje składniki organiczne powodujące smak, odór, kolor, czy toksyczność. Redukuje wolny chlor.

Zasada adsorbcji:

Adsorbcją nazywamy zjawisko gromadzenia się substancji na powierzchni ciała stałego, zachodzące bez zmiany struktury tej substancji, czy też ciała stałego.

Desorpcja to zjawisko odwrotne do adsorbcji, tj. uwolnienie substancji z powierzchni ciała stałego. Adsorbcja/desorpcja może zachodzić w fazie ciekłej lub gazowej, jakkolwiek, szybkości poruszania się substancji w obu fazach znacznie się różnią. Ponadto takie czynniki, jak: wielkość por, struktura i rozkład będą przyspieszać lub zwalniać proces.

Proces adsorpcji i filtracji na węglu aktywnym stosowany jest do usuwania z wód uciążliwych i niebezpiecznych rozpuszczalnych związków organicznych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Związki te mogą powodować barwienie wody oraz nadawać jej specyficzny smak. Węgiel aktywny odznacza się dużą skutecznością w wiązaniu chloru wolnego i chloramin oraz wykazuje skuteczność przy usuwaniu zanieczyszczeń nieorganicznych i pewnych wirusów. Węgiel aktywny absorbuje prekursory  THM-ów oraz uboczne produkty utleniania chemicznego i dezynfekcji.
Węgiel aktywny usuwa również niektóre metale, lecz efekt zależy od ich rodzaju i pH a więc formy występowania tego metalu. Złoża filtracyjne z warstwą węgla aktywnego są płukane według zasad obowiązujących w płukaniu konwencjonalnych złóż filtracyjnych. Węgiel aktywny stanowi dobre podłoże do rozwoju mikroorganizmów, a równocześnie skutecznie usuwa chlor. Z tego względu woda po sorpcji na węglu aktywnym powinna być ponownie dezynfekowana. Żywotność węgla oraz stopień usuwanych zanieczyszczeń zależą od jakości wody surowej.

 
Produkt ten spełnia wymagania Food Chemical Codex dla węgla aktywnego i może być stosowany w przemyśle spożywczym. Posiada też polski atest PZH W/433/95 potwierdzający przydatność do uzdatniania wody do picia w tym także do produkcji wody do procesów spożywczych.
 

Dostarczamy węgle aktywne NORIT: 
Norit RB 2,
Norit RB 4,
Sorbonorit 3,
Sorbonorit 4,
Silcarbon K835,
Silcarbon 0,8supra,
Silcarbon0,7 -1,4  K300,
Silcarbon AG005 aktywowany srebrem,
Silcarbon K814 na bazie lupin orzecha kokosowego,
Silcarbon K835 lupin orzecha kokosowego,
Silcarbon SIL15 formowany na bazie wegla kamiennego,
Norit GAC 1240 W,
Norit GAC 1240,
Norit GAC 1240W,
Norit GAC 830,
Norit GAC 830W,
Norit GCN 830,
Norit PK 1-3 granulowany węgiel aktywny przystosowany do oczyszczania alkoholu spożywczego i wódki. NORIT PK 1-3 jest produkowany przez aktywację steam.
Norit PK 3-5


Przykłady zastosowania węgla aktywnego:

Oczyszczanie wody gruntowej
Doczyszczanie wody wodociągowej ze związków chloropochodnych
Doczyszczanie ścieków
Oczyszczanie wody w basenach
Usuwanie chloru z wody używanej do różnych procesów przemysłowych

Tagi