Złoże do redukcji związków ropopochodnych Clarion

USUWANIE OLEJU l ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
CIarion PM -100 jest używany do usuwania z wody oleju i związków organicznych. Dzięki odmiennemu mechanizmowi sorpcji odznacza się wielokrotnie wyższą zdolnością chłonną niż szeroko stosowane dotychczas w tym celu węgle aktywne.

CLARION PM -100

Tagi