Złoże Odżelaziające Pyrolox Katalityczne

PYROLOX

Pyrolox służy do usuwania siarkowodoru, żelaza, manganu. Nie wymaga regeneracji a jedynie okresowego płukania. Bardzo dobre rezultaty usuwania żelaza i manganu uzyskuje się dla wód chlorowanych.

Pyrolox® firmy Prince Minerals Inc. efektywnie usuwa żelazo, mangan i siarkowodór


 ZALETY
• Efektywne usuwanie żelaza, manganu
i siarkowodoru
• Trwały materiał o długiej żywotności


 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
• Kolor: Czarny
• Gęstość nasypowa: 1925 g/l
• Sito: 0.84-2.36 mm (8x20 mesh)
0.42-0.84 mm (20x40 mesh)
• Opakowania: worki, 14.15 l, 27.2 kg
WARUNKI PRACY
• pH wody: 6.5-9.0
• Wysokość złoża: zalecana 46 cm;
zależna od zastosowania i jakości wody
• Prędkość przepływu podczas płukania
wstecznego: 25-30 gpm/sq.ft.
• Prędkość przepływu podczas pracy:
5 gpm/sq.ft.
• Wolna przestrzeń: min. 40%
• Podsypka: żwir lub piasek
powstrzymujący złoże przed
osuwaniem się w dół filtra,musi być
na tyle ciężki, aby nie był wymywany
podczas płukania wstecznego.

Pyrolox® jest granulowanym materiałem filtracyjnym, używanym w celu usunięcia z wody żelaza, manganu i siarkowodoru. Naturalna ruda kopalniana Pyrolox® jest używana do uzdatniania wody od 75 lat.
Dzięki naturalnej reakcji chemicznej, Pyrolox® ma zdolność do produkowania czystej, wysokiej jakości wody. Filtry ze złożem Pyrolox® utleniają żelazo, mangan i siarkowodór. Wytrącone cząstki są następnie usuwane ze złoża podczas płukania wstecznego.
Aby zachować dużą żywotność złoża i zapobiec zmniejszaniu jego pojemności, zaleca się stosowanie dodatkowych utleniaczy (np. wtrysku powietrza, lub przez dozowanie chloru, podchlorynu sodu lub wapnia, nadmanganianu potasu lub sodu). Wyraźnie zabronione jest stosowanie jako utleniacza nadtlenku wodoru.
W związku z wysokim ciężarem złoża Pyrolox® bardzo istotne jest właściwe płukanie wsteczne filtrów, zapewniające właściwą ekspansję złoża oraz jego niezakłóconą pracę.
Zaleca się stosowanie złoża Pyrolox® razem z podsypką żwirową oraz codzienne płukanie wsteczne. Wymagania mogą się różnić w indywidualnych zastosowaniach.

Tagi