Złoże do uzdatniania wód gruntowych zeolit WGCR100

Nowej generacji złoże do wód gruntowych w których przekroczona jest wartość żelaza, manganu, twardości, amoniaku i śladowej ilości siarkowodoru, korekta pH.

Złoże do uzdatniania wód gruntowych CRYSTAL-RIGHT USA

Wyobraź sobie kroplę wody podzieloną w sześciany. Każdy sześcian reprezentuje inną kombinację problemu zanieczyszczenia wody.
Kropla taka jak ta mogłaby stworzyć się jako chmura na niebie. Podczas spadania miesza się z różnymi gazami znajdującymi się w atmosferze; powoduje to rozpuszczanie się w tej kropli minerałów, które mogą mieć wpływ na jakość wody.

Poprzez analizę można ustalić, które z tych minerałów mogą spowodować problem zanieczyszczenia wody. Następnie dobieramy najlepszy środek, którym będzie można ten problem rozwiązać.

Kryształy krzemionki firmy Crystal-Right są naturalnym wyrobem dla dzisiejszych systemów uzdatniania wody. Zastosowanie innych produktów nie będzie miało aż tak dużych rezultatów w jednym procesie uzdatniania.
Kryształy zeolitowe pochodzą z krzemianu glinowo-sodowego, który jest wyprodukowany i wytworzony przez Mineral-Right przy użyciu ekskluzywnej technologii. Poprzez swoją unikalną krystaliczną strukturę Crystal-Right zapewnia bardziej niż inne produkty usunięcie twardości wody, żelaza znajdującego się w niej i manganu, podnosząc jednocześnie poziom pH.

W przeciwieństwie do innych żywic kryształy Crystal-Right zapewniają lepszą filtrację i są szybciej wyczyszczone podczas wypłukiwania. Odkryj zalety produktu, który zapewnia uzdatnienie wody podczas tylko jednego procesu. Twoi klienci będą zafascynowani.


Rewelacyjne złoże do uzdatniania wody dla klienta indywidualnego oraz do zastosowań publicznych
Tam gdzie standardowe złoża nie radzą sobie stosujemy Crystal-Right


 

Złoże Crystal-Right

Zeolity tworzą się od początku istnienia ziemi. Są to naturalne krzemiany glinowo-sodowe. To jest sposób w jaki natura sama uzdatnia wodę. Water -Right używa dwa rodzaje zeolitów do procesu uzdatniania wody.

CR100

BIAŁY ZEOLIT (CR-100) firmy Water-Right jest najbardziej trwałym z produkowanych minerałów. Biały zeolit podnosi poziom pH w kwaśnej wodzie, oraz zmniejsza twardość wody i poziom żelaza i manganu. Woda z mniejszym pH jest bardziej żrąca od wody z wyższym lub neutralnym pH.

CR200

NIEBIESKI ZEOLIT (CR-200) firmy Water- Right jest rodzajem, wysoko wydajnego minerału używanego do zmniejszenia twardości wody i zawartego w niej poziomu żelaza i manganu. Dodatkowy wysiłek związany z produkcją tego produktu zapewnia największą wydajność w zmiękczaniu wody. Wysoka jakość tego produktu jest możliwa przez to, że posiada on zdolność wysokiej filtracji i wypłukiwania.

Prezentacja produktu

Crystal-Right jest zeolitem, który może zmiękczać wodę, usuwać żelazo, mangan i małe ilości H2S. Także może wchłonąć amoniak i podnieść poziom pH.
Crystal-Right może także przefiltrować zanieczyszczenia organiczne, oraz wychwycić nieorganiczne i nierozpuszczalne.

Media Crystal-Right

Zeolity są naturalnymi kryształami krzemianu glinu produkowanego w małych ilościach przez naturę. Ich porowata krystaliczna struktura posiada unikalna możliwość wchłaniania i zachowywania różnorodnych jonów metalu. Jednakże, w stanie naturalnym zeolity posiadają własne zanieczyszczenia, które limitują wymianę jonów.
Na początku lat 20-dziestych, syntetyczne zeolity były stworzone głównie w celu uzdatniania wody. Technologia tego procesu bardzo się rozwinęła od tamtego czasu. Aktualnie zeolity mogą być produkowane jako wolne od zanieczyszczeń, i w kilku różnych odmianach. Zeolity Crystal-Right były w szczególności wynalezione do uzdatniania wody gruntowej.

Ponadto produkt ten ma doskonałe rezultaty w poprawianiu poziomu pH, zmiękczaniu i usuwaniu żelaza, manganu i amoniaku.

Crystal-Right różni się od innych produktów filtrujących tym, ze żelazo i mangan są usuwane poprzez wymianę jonów. Dlatego żelazo i mangan nie muszą być utlenione przed zastosowaniem. Jeśli żelazo i mangan pojawią się w nierozpuszczonej formie, Crystal-Right będzie działał jako naturalny filtr.

Inne ważne cechy:

pH: Crystal-Right podnosi poziom pH wód lekko kwaśnych powyżej pH 5,5 poprzez pochłonięcie kwaśnego wodoru (H+). Później H+ jest uwolniony i wypłukany w solance.

 


Regeneracja i wypłukiwanie

Kryształy Crystal-Right są regenerowane przez chlorek sodowy (lub chlorek potasowy) w ilości, która może być aż 30% mniejsza niż zmiękczająca żywica. Po wypłukiwaniu, najdrobniejsze kryształy są na górze, a najgrubsze na dole. Dlatego tak posortowany środek zapewnia doskonałą filtrację dla cząstek w zawiesinie. Rezultaty są porównywalne z filtrami piaskowymi.


Chlorowanie

Chlor nie wpływa na Crystal-Right i może być używany podczas regeneracji, żeby wyeliminować problemy z bakteriami.


Specyfikacja zastosowania złoża zeolitowego Crystal Right

Jak we wszystkich środkach do uzdatniania wody, ważne są odpowiednie specyfikacje i utrzymanie dla właściwego działania Crystal-Right.

Woda powinna wynosić co najmniej 80 cząsteczek na milion. Brak TDS może spowodować rozkład podstawowej struktury Crystal-Right , która może przyjąć galaretowatą postać. Jeśli w wodzie jest mniej niż 80 TDS, żywotność Crystal- Right jest nie większa niż dwa lata. Poziom pH poniżej 4,5 może mieć ten sam efekt, dlatego unikać trzeba chemicznego czyszczenia środkami o bazie kwasowej.

Wymagana jest minimalna twardość wody na poziomie 51 mg/L CacO3 lub 2,9 oN żeby umożliwić wymianę jonów w metalu i manganie.

Zbiorniki muszą mieć średnicę o wielkości co najmniej 10 cali i obszar co najmniej 0,5 stóp kwadratowych. Wymagana jest również minimalna ilość 28,3 litra tego środka (1 stopa sześcienna)


 

Dla wód nieutlenionych

CR100

Usuwanie metali    pH > 5,5   

Usuwanie manganu    TDS > 80 mg/l   

pH neutralizacja    > 5,1 °F

    > 2,9 °d

Wymiana obojętności:    30 m3/ppm

 3 m3/°F

 1,7 m3/°d

 

Dla wód nieutlenionych    

CR200  

Usuwanie metali  pH neutralne   

Usuwanie manganu    TDS >80 mg/l   

 >5,1 °F

 >2,9 °d   

Wymiana obojętności:    40 m3/ppm   

 4 m3/°F    

 2,25m3/°d  

UWAGI:

Złoże powinno być bezwzględnie dobrane przez osobę posiadającą wiedzę na temat związków organicznych i nieorganicznych występujących w wodzie które mogą uszkodzić nieodwracalnie Cristal Right. Przed zastosowaniem złoża na większe przepływy należy przeprowadzić pełną analizę wody a niejednokrotnie należy zainstalować stację pilotażową.

Tagi