Hydro_Antracyt

Używanie węgla antracytowego jako medium filtracyjnego datuje się od lat 1930. Jest to specjalny produkt węglowy otrzymywany z wyselekcjonowanych węgli Pensylwanii.

Węgle te nie są bezpośrednio wydobywane. Zawierają mało popiołów i trudno ścierają się na proszek. Po selekcji, węgiel jest oczyszczany (redukcja zawartości popiołów), przesiewany i rozdzielany na frakcje odpowiednie do filtrowania wody. W porównaniu do piasków krzemowych i kwarcowych oraz żwiru, używanie antracytu jest korzystne z uwagi na dłuższe okresy między płukaniami, wyższe przepływy bez strat złoża, niższe ciśnienie i mniejsza ilość wody do płukania,większe wykorzystanie złoża i objętościowo większa powierzchnia.

Zastosowanie: Baseny, Stacje uzdatniania wody

Antracyt dostarczany przez WIGO GĄSIOROWSKI posiada następujące typowe własności fizyczne i chemiczne:

Chemicznie naturalny nie reaguje z zasadami ani kwasami
Rozpuszczalność w kwasach (AWWA B 100-89) <1,0%
Rozpuszczalność w zasadach (1%NaOH @88 oC) <1,0%
Ciężar właściwy  1,65+/- 0,05
Twardość (skala Mosha) 3,0 do 3,8
Kulistość - luźno pakowany .61
Ubity .60
Punkt zapłonu 510 oC
Typowa analiza(wolny od wilgoci i popiołu):    
 
BTU: 14 828
Węgiel: 94,7%
Azot: 0,8%
Tlen: 1,6%
Wodór: 2,1%
Siarka: 89%

Odpowiada normie AWWA-89 SPECS oraz PZH.     

Tagi