Złoże sedymentacyjne Filter AG

Zalety
Spadek ciśnienia na złożu FILTER-AG/WG jest o wiele niższy, niż na większości innych mas. Lekka waga wymaga niższych szybkości płukania, niż w przypadku innych mas. Wysokie szybkości robocze wpływają na niższy koszt urządzeń i oszczędności przestrzeni. Wysokie pojemności usuwania zanieczyszczeń pozwalają na dłuższe okresy filtrowania, ze znaczną oszczędnością kosztów obsługi, wody do płukania i czasu postojów.

Koszty przesyłki są niższe dzięki niskiemu ciężarowi jednostkowemu masy.
Zastąpienie piasku masą FILTER-AG/WG w istniejących urządzeniach często zwiększa pojemność filtra o 100% lub więcej.

Własności fizyczne     

Kolor: 
jasnoszary do prawie białego
Gęstość: 388-420 kg/m3
Faktyczna wielkość: 0,57 mm
Współczynnik jednorodności: 1,66
Warunki pracy     
Temp.max: 60 oC
Wysokość złoża: 60-90 cm
Szybkość płukania: 325-407 l/min m2
Rozszerzenie złoża w czasie płukania:
35-50% wysokości złoża
Robocza szybkość przepływu: 200 l/min m2, chociaż czasem używane są wyższe szybkości przepływu.

 

   
     
     
   
 
     
     
    
   
   

Tagi