Złoże do korekty pH szybko rozpuszczalne Corosex l i II

COROSEX l i II korekta pH 4 Wysoki stopień aktywności i szybkość korekty pozwalają na wysokie przepływy.

COROSEX  I  i  II

Zalety

Wysoki stopień aktywności i szybkość korekty pozwalają na wysokie przepływy.

Własności fizyczne

Kolor:   szaro-biały

Gęstość:   1 618 kg/m3

Faktyczny  rozmiar:   1,27 mm

Wsp. jednorodności:  1,48

Materiał aktywny:   84-90%

Skład:   MgO-97%min.

Warunki pracy

1. Przepływ od góry w dół jest zadowalający dla wód o twardości mniejszej niż 85 mg/l

  CaCO3 lub gdy Corosex jest zmieszany z Calcite w stosunku przynajmniej 50:50.

  Dla wód o twardości powyżej 85 mg/l CaCO3 lub gdy Corosex jest zmieszany z Calcite

  w stosunku przynajmniej 50:50. Dla wód o twardości powyżej 85 mg/l zalecany jest

  przepływ w gorę, aby zapobiec „scementowaniu się złoża”.

2. Zaleca się zastosowanie żwirowej warstwy podtrzymującej.

3. pH: 4-6.

4. Wysokość złoża: 60-90 cm.

5. Częste płukanie, by zapobiec ewentualnemu scementowaniu się złoża.

6. Rozszerzalność złoża przy płukaniu: 35% wys. złoża.

7. Robocze przepływy: 200-250 l/min m2, lecz mogą być zmodyfikowane w zależności od

  warunków lokalnych.

8. Szybkość płukania: 326-489 l/min m2.

Tagi