Witamy na stronach firmy WIGO GĄSIOROWSKI ® 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą firmę

Firma WIGO GĄSIOROWSKI  istnieje na rynku Polskim od roku 1994. W ciągu tak długiego okresu działalności stale powiększamy zespół naszych specjalistów, dbając o najwyższą jakość świadczonych usług. Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom  kompleksową obsługę, przy zachowaniu umiarkowanych oraz konkurencyjnych cen, technicznie jesteśmy przygotowani perfekcyjnie do obsługi każdej stacji uzdatniania wody, nie cena tworzy dobrą markę firmy, ale ludzie przygotowani praktycznie.

Czym się zajmujemy?
 

Uzdatnianie wody dla zakładów przemysłowych, stacje dla gmin, hoteli, budynków publicznych

Zmiekczanie wody przemysłowe

Odżelazianie wody dla gmin stacje uzdatnianie wody
Głowice sterujące do stacji uzdatniania wody

  


 

 

 

 

 

 

 Wody procesowe 


Inhibitory korozji do kotłów parowych oraz środki zapobiegające rozwojowi alg dla obiegów wodnych

    Dezynfekcja wody, baseny publiczne i prywatne
    Montaż rurociągów PVC-U do srednicy DN400
    Uzdatnianie wody dla celów domowych

 Informujemy, że decyzją Urzędu Patentowego zostało udzielone prawo ochronne na znak słowno-graficzny „WIGO”. Prawo z rejestracji znaku towarowego trwa od dnia 10.08.1998 r. Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm.) „przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.”  W związku z powyższym używanie przez inne podmioty określenia WIGO stanowi naruszenie prawa ochronnego i jest niezgodne z obowiązującym prawem.
Informujemy, że wszelkie kopiowanie oraz używanie w inny sposób naszego znaku towarowego lub treści niniejszej strony internetowej może obywać się wyłącznie za naszą zgodą i powinno być udzielone pisemnie. W razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy WIGO (przez kopiowanie bez zgody lub w jakikolwiek inny sposób) wystąpimy z roszczeniami o zaniechanie naruszeń oraz zapłatę odszkodowania na podstawie art. 96 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, a także z roszczeniami z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i związanych z nimi przepisów karnych.” 

        

        


 Pozdrawiamy zespół WIGO

Tagi