Złoże zmiękczające wodę żywica jonowymienna kationit

Złoża do usuwania twardości z wody

Żywica Jonowymienna
Zastosowana żywica jest wysokiej klasy, silnie kwaśnym jonitem kationowym w formie sodowej. Posiada wysoki wskaźnik liczby całych ziaren, jest odporna mechanicznie i ma podwyższoną odporność na działanie chloru. Odznacza się dużą pojemnością jonowymienną oraz dzięki doskonałej odporności chemicznej i mechanicznej, zachowuje dużą stabilność przez długi okres eksploatacji.

 

Tagi