Złoże do korekty pH wolno rozpuszczalne

Woda w kontakcie ze złożem CALCITE powoli rozpuszcza masę węglanu wapnia, podnosząc pH, które zmniejsza potencjalne wyługowanie miedzi, ołowiu i innych metali znajdujących się w typowych systemach wodociągowych.

Okresowe płukanie będzie zapobiegać ubijaniu się złoża i pozwoli na wysokie przepływy robocze. Zależnie od pH i przepływu, złoże CALCITE będzie musiało być uzupełniane w miarę zużywania się. Podczas gdy węglan wapnia w CALCITE neutralizuje wodę, podnosi jej twardość, wobec czego po filtrze neutralizującym wymagane może być urządzenie zmiękczające wodę.
tabela

Zalety

Wysoka jednorodność dla maksymalnego kontaktu potrzebnego do korekty pH.
Wolniejsze reagowanie.

Własności fizyczne
Kolor:  prawie biały
Gęstość:  1618 kg/m3
Skład:  CaCO3-95%min.
MgCO3-3% max.
pH:  9-9,5
Ciężar wł.:  2,71
Warunki pracy
pH:     5-6
Wysokość złoża:    60-76 cm
Szybkość płukania:   326-489 l/min m2
Rozszerzalność:    35% wys. złoża
Robocza szybkość przepł.:   120-240 l/min m2 niezmiennie daje zadowalające wyniki, lecz może być modyfikowana w zależności od lokalnych warunków.

Tagi