wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
 • Tlenowy

  Proces, który zachodzi w obecności tlenu, np. rozkład materii organicznej przez bakterie w stawie napowietrzanym.

 • Rozkwit alg

  Okres zwiększonego rozwoju i wzrostu alg co wpływa na jakość wody. Rozkwit alg sugeruje niebezpieczne zmiany w chemii wody.

 • Rozpuszczalność wodna

  Maksymalne stężenie związku chemicznego, który rozpuszcza się w danej ilości wody.

 • Warstwa wodonośna

  Warstwa w glebie, gdzie zachodzi transport znacznej objętości wody.

 • Rozcieńczanie/ rozrzedzanie

  Proces zmniejszenia stężenia komponentów w czasie. Może to zachodzić w wyniku absorpcji, adsorpcji, rozkładu lub przekształcania (reakcji).

 • Zasada

  Alkaliczna substancja, której pH nie przekracza 7,5.

 • Temperatura wrzenia

  Temperatura, w której ciśnienie pary cieczy równa się ciśnieniu na jej powierzchni. Ciecz wtedy paruje. Jeśli ciśnienie cieczy jest rożne, punkty wrzenia tez są rożne. Dla wody temperatura wrzenia wynosi 100 stopni Celsjusza.

 • Woda słonawa

  Woda, która jest pomiędzy kategorią wody słonej i wody świeżej.

 • Podchloryn wapnia

  Związek chemiczny szeroko stosowany do dezynfekcji wody, np. w basenach lub oczyszczalniach ścieków. Jest użyteczny bo jest on w postaci stałej, suchego proszku i może być przekształcany w tabletki.

 • Wkład sedymentacyjny filtra

  Filtr do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych zakres od 0.1 mikron do 200 mikronów..

 • Węglany

  Związki chemiczne od dwutlenku węgla.

 • Turbidex złoże do uzdatniania wody

  Jest to nowe wydajne i skuteczne złoże sedymentacyjne.  Złoże zbudowane z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o skuteczności przewyższającej wszystkie dostępne obecnie na rynku złoża sedymentowe (zanieczyszczenia stałe)bardzo często używane w systemach filtracji wody basenowej, stacjach uzdatniania wody miejskiej, przy recylkulacji wody obiegowej, oczyszczania ścieków, w filtracji przemysłowej i wielu innych.


 • Twardość węglanowa

  Twardość wody powodowana obecnością produktów ubocznych węglanów i dwuwęglanów wapnia i magnezu.

 • Zawór kontrolny

  Zawór pozwalający na przepływ wody w jednym kierunku, a następnie zamykający się żeby zapobiegać.

 • Przejrzystość

  Czystość cieczy np. wody

 • Związek chemiczny

  Dwa elementy lub więcej razem złączone poprzez działanie sił chemicznych w odpowiedniej proporcji.

 • Stężenie

  Ilość substancji rozpuszczonej w jednostce roztworu, wyrażonej w mg/L.

 • Przewodność

  Ilość elektryczności jaką woda może przewodzić. Wyrażona w jednostkach przewodności elektrycznej określana jako TDS

 • Zanieczyszczenie

  Każdy obcy element w substancji np. w wodzie.

 • Prąd wody

  Porcja przepływu/ strumienia wody poruszająca się o wiele szybciej niż pozostała część wody. Poruszanie się wody jest w zasadzie zlokalizowane w prądach.

Tagi