wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
 • Rozkład

  Rozpad materii organicznej w wyniku działalności bakterii lub grzybów zmieniających chemiczna strukturę i fizyczne właściwości materii. foto-oksydacja

 • Oksydacja foto utlenianie

  Foto-utlenianie określane również jako foto-oksydacja polega na naświetlaniu wody promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Foto-utlenianie ma szczególnie istotne znaczenie w dezynfekcji wody. Własności promieniowania ultrafioletowego skutecznie niszczą bakterie oraz inne mikroorganizmów, powodują rozbicie i zjonizowania cząsteczek wszelkich związków organicznych, które następnie usuwa się poprzez zastosowanie wkładów z żywicami jonowymiennymi. Najsilniejsze działanie bakteriobójcze posiada promieniowanie o długości fali 254 nm, natomiast fale krótsze są bardziej  efektywne w utlenianiu związków organicznych.Podstawową zaletą metody jest to, że nie zmienia ona składu fizykochemicznego wody.

 • Odgazowywanie

  Proces usuwania gazów rozpuszczonych z wody, przy użyciu wysysania lub ciepła.

 • Odsalanie

  Usuwanie soli z wody morskiej lub słonawej przy użyciu rożnych technik, w celu produkcji wody pitnej np. membranowej.

 • Odczyn (wody)

   Cecha chemiczna wody zależna od stężenia jonów wodorowych (właściwie od aktywności jonów hydronowych), traktowana jako podstawowy wskaźnik jakości wody. O. w. podawany jest w umownej, czternastostopniowej skali pH, a wyrażany w formie ujemnego logarytmu aktywności jonów wodorowych : pH = -lg[H3O+]. Wyróżniany jest o. w. kwaśny, obojętny i zasadowy (wartość pH). [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Woda destylowana

  Woda destylowana, uzyskuje się ją po termicznej obróbce w ten sposób usuwamy wszystkie sole TDS Total Dissolved Solids

 • Rtęć

  Rtęć jest drugim, po plutonie, najbardziej toksycznym pierwiastkiem na ziemi. Rtęć z jednego termometru może zatruć małe jezioro. Zalecenia Agencji Ochrony Środowiska podają za bezpieczną dawkę 0,1 mikrograma/kg masy ciała dorosłego człowieka dzienn

 • Rtęć

  Rtęć jest drugim, po plutonie, najbardziej toksycznym pierwiastkiem na ziemi. Rtęć z jednego termometru może zatruć małe jezioro. Zalecenia Agencji Ochrony Środowiska podają za bezpieczną dawkę 0,1 mikrograma/kg masy ciała dorosłego człowieka dzienn

 • Rozpuszczanie

  Proces, w którym cząsteczki stale mieszają się jedna po drugiej z cieczą i stają się częścią cieczy.

 • Tlen rozpuszczony

  Ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie w danym czasie, wyrażona w ppm lub mg/L.

 • Technologie wodne

  Technologie wodne mieszczą w zakresie swoim obróbkę wody zanieczyszczonej.  

 • Substancja stała rozpuszczona

  Substancja stała, która całkowicie rozpuszcza się w wodzie i może być usunięta przy użyciu filtracji.

 • Susza

  Okres, w którym występują mniej niż średnie opady w danym czasie.

 • Ściek

  Woda zanieczyszczona. Woda z produkcji.

 • Wzbogacenie gruntu ziemi

  Dodatek składników odżywczych, takich jak azot lub fosfor, ze ścieków lub odpływu z obszarów rolniczych do wód powierzchniowych, bardzo wzmacnia rozwój alg.

 • Parowanie

  Przejście cieczy w stan gazowy.

 • Medium filtrowe złoże filtracyjne

  Materiał przepuszczalny absorbujący, utleniający, który służy do oddzielania substancji stałej od cieczy przepływającej przez ten filtr.

 • Podział komórkowy

  Sposób rozmnażania się mikroorganizmów poprzez podział komórki.

 • Pierwiastki toksyczne

   Pierwiastki, których występowanie w pożywieniu człowieka, w tym też w wodzie pitnej, w zbyt wysokich jest szkodliwy. Dopuszczalny poziom stężeń w wodach pitnych dla poszczególnych p. t. określają przepisy sanitarne dotyczące jakości wody. Pierwiastki metaliczne takie jak: Hg, Cd, Pb i Cu, są uznawane za najbardziej toksyczne dla człowieka. Podlegają one intensywnej biokumulacji ze środowiska wodnego. Oddziaływanie toksyczne na organizm człowieka występuje w przypadku wielu pierwiastków, które jednak przy odpowiednio niskich poziomach stężeń są pożądane i mogą nawet nadawać właściwości lecznicze wodom podziemnym np. F, As, Cu. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Pobór wód podziemnych, eksploatacja, wydobycie

   Czynność pobierania i ilość wód odbieranych ze studni, ujęcia, źródła. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

Tagi