wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
 • Dwutlenek węgla agresywny CO2

  Część rozpuszczonego w wodzie gazowego dwutlenku węgla przekraczająca stężenie CO2 nieodzowne dla utrzymania się w stanie rozpuszczonym występujących w wodzie wodorowęglanów. D. w. a. wykazuje działanie agresywne w stosunku do ośrodka skalnego, betonu i metali. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa].

 • Dwutlenek węgla wolny, dwutlenek węgla swobodny

  Rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla. Część d. w. w. ma charakter biernego, zrównoważonego z wodorowęglanami. Pozostała część to dwutlenek węgla agresywny. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa].

 • Dwutlenek węgla zrównoważony, bierny CO2, CO2 zrównoważony

  Część rozpuszczonego w wodzie podziemnej gazowego (wolnego) dwutlenku węgla, warunkująca utrzymanie się wodorowęglanów w stanie rozpuszczonym, zdysocjowanym. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa].

 • Dyfuzja

  Ruch cząsteczek gazu lub aerozoli w cieczy, spowodowany różnica stężeń.

 • Dyfuzor

  Cześć systemu ozonowania w generatorze ozonu pozwalająca na dyfuzje gazy zawierającego ozon.

 • Elektrodializa

  Proces używający prądów elektrycznych aplikowanych do membran przepuszczalnych, w celu usunięcia minerałów z wody.

 • Elektrolit

  Substancja, która dysocjuje kiedy znajduje się w wodzie.

 • Eksploatacja wód podziemnych, wydobycie, pobór wód podziemnych

   Wydobywanie wód podziemnych na powierzchnię w celu ich użytkowania. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa].

 • Indykator

  Każda biologiczna jednostka, wspólnota lub proces, których cechy charakterystyczne wskazują na istnienie specyficznych warunków środowiskowych lub obecność zanieczyszczeń.

 • Indykacyjny organizm (indykator biologiczny)

  Mikroorganizmy takie jak formy E.Coli, których obecność wskazuje na zanieczyszczenie lub obecność innych szkodliwych dla człowieka mikroorganizmów.

 • Inżektor

  Urządzenie używane do wtryskiwania roztworu substancji do ścieków podczas ich oczyszczania.

 • Energia geotermiczna

  Energia cieplna użytkowana bezpośrednio lub przetwarzana na energię elektryczną, pozyskiwana z wód termalnych i pary wodnej pochodzenia podziemnego. Szczególnym przypadkiem e. g. jest ciepło gorących skał bezwodnych, wydobywane z nich przez zatłaczanie w nie wody powierzchniowej, użytkowanej następnie jej po ogrzaniu. E. g. użytkowana bezpośrednio ma zastosowanie w ogrzewnictwie, niektórych procesach przemysłowych, hodowli roślin i zwierząt, rekreacji i in. Ma ona duże znaczenie ekologiczne, przyczyniając się do ograniczenia zużycia paliw konwencjonalnych. Czynne dotąd w Polsce zakłady dostarczające e. g. do celów grzewczych znajdują się w Bańskiej k. Nowego Targu, Pyrzycach i Mszczonowie, a liczba ich wzrośnie w najbliższej przyszłości. E. g. jest także wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń i w celach rekreacyjnych w uzdrowiskach dysponujących leczniczymi wodami termalnymi (Ciechocinek, Konstancin-Jeziorna, Lądek Zdrój, Cieplice Śląskie Zdrój). [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Energia pierwotna

  Energia zawarta w naturalnych zasobach (węgiel, ropa naftowa, uran, energia słoneczna, i inne), które nie zostały w żaden sposób zmienione lub przetworzone przez człowieka. [Kapuściński, Rodzoch, 2006]

 • Entalpia

   Termodynamiczna funkcja stanu, zwykle traktowana jako energia cieplna. [Kapuściński, Rodzoch, 2006]

 • Elektroliza

  Proces, w którym energia elektryczna zamienia się na energie chemiczna. Proces zachodzi w elektrolicie, roztworze wodnym lub rozpuszczającej się soli, który daje jonom możliwość przemieszczania się pomiędzy dwoma elektrodami. Elektrolit zapewnia powiązanie pomiędzy dwoma elektrodami podłączonymi pod prąd. Jeśli zaaplikujesz prąd elektryczny, jony naładowane dodatnio wędrują do katody, a te naładowane ujemnie migrują do anody. Na elektrodach kationy zostają zredukowane, a aniony utleniane.

 • Eschericha coli (E. coli)

  Organizmy fekalne związane z ludzkimi lub zwierzęcymi odchodami występujące w przewodzie trawiennym. Używane przez wydziały zdrowia lub laboratoria jako indykator do określania czystości/jakości wody.

 • Eutrofizacja

  Wzbogacenie wody, co powoduje nadmierny rozwój roślinności wodnej i wzrastającą aktywność mikroorganizmów beztlenowych. W wyniku tego poziom tlenu w wodzie spada tworząc niesprzyjające warunki dla życia tlenowych organizmów wodnych.

 • Eutrofizacja antropogeniczna

  Spadek zawartości tlenu w wodzie, co ma poważne konsekwencje dla życia wodnego; spowodowana przez ludzi.

 • Stawy irygacyjne

  Obszary, gdzie osady po sciekowe są zrzucane i suszone.

 • Filtr świecowy

  Relatywnie gruboziarnisty filtr, zaprojektowany aby dawać okrycie (zabezpieczać) filtrom na dużej powierzchni.

Tagi