wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
 • Chłodnia kominowa

  Wysoka wieża używana do przenoszenie ciepła w wodzie chłodzącej z elektrowni lub fabryki do atmosfery albo poprzez bezpośrednie parowanie lub przez konwekcje i przewodzenie.

 • Coli bakteria

  Bakteria służąca jako indykator zanieczyszczenia wody. Występuje ona zwykle w przewodzie jelitowym człowieka i innych organizmów stałocieplnych.

 • Coli współczynnik

  Stopień czystości wody oparty na ilości obecnej bakterii Coli.

 • Cząsteczki (molekuły)

  Kombinacja 2 lub większej ilości atomów tych samych lub rożnych elementów połączonych ze sobą wiązaniami chemicznymi.

 • Dealkalizacja

  Każdy proces służący zmniejszeniu zasadowości wody.

 • Defluoryzacja

  Usuwanie fluorków z wody pitnej, aby uniknąć uszkodzeń zębów.

 • Środki zapobiegające pianie

  Związki chemiczne dodawane do oczyszczanej wody zapobiegające pienieniu.

 • Dejonizacja

  Proces służący usunięciu wszystkich zjonizowanych substancji z roztworu. Zwykle jest to proces wymiany, w którym kationy i aniony są usuwane niezależnie od siebie.

 • Dekarbonizacja

  Proces usuwania dwutlenku węgla z wody.

 • Demineralizacja

  Proces usuwania minerałów z wody, zwykle termin ten odnosi się do procesu wymiany jonowej lub osmozy odwróconej.

 • Demineralizatory Laboratoryjne

  Niezmienna i wysoka jakość wody laboratoryjnej jest niezbędnym elementem pracy każdego z laboratorium. W Polsce w wielu laboratoriach nadal stosuje się przestarzałe technologie wytwarzania wody z demineralizowanej. Są one niestabilne w rozumieniu uzyskiwanej jakości wody a co najważniejsze są to technologie drogie w eksploatacji. Odpowiedzią współczesnej techniki są demineralizatory automatyczne zasilane wodą wodociągową, czasem jeżeli zachodzi taka potrzeba wspomagane pompą podnoszącą ciśnienie. Pozwalają one na odseparowanie zanieczyszczeń na poziomie molekularnym lub jonowym. Proces oczyszczania odbywa się w kilku etapach: filtracja wstępna - mechaniczna, odwrócona osmoza, wymiana jonowa na złożach jonowymiennych. Do celów mikrobiologicznych i aplikacji analitycznych wymagających wody ultraczystej stosuje się dodatkowo lampę UV i kapsułę mikrofiltracyjną. Cały proces oczyszczania wody odbywa się pod ciśnieniem wody wodociągowej co się równa minimalnemu zużyciu prądu(jeżeli jest pompa podnosząca ciśnienie wody) a jakość wody wielokrotnie przewyższa jakość wody produkowanej przy użyciu tradycyjnych destylatorów lub re-destylatorów. Z urządzeń możemy otrzymać wodę spełniającą normy j/n.

  Parametry wody oczyszczonej:  
  – Woda oczyszczona w urządzeniu WG-HLP spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego*, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
  – Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC*, GC*, hodowli bakteryjnych*, analiz biochemicznych*.
  Przykładowe wyniki analiz wody oczyszczonej:
  • Na+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043_ <0.5 ppb 
  • krzemionka <5 ppb
  • Fe, Zn, Cu, Cr, Mn <0.1 ppb 
  • TOC < 30 ppb (TOC < 5 ppb*)
  • przewodnictwo< 0,07 µS/cm, (opór >18MOhm)
  * urządzenie wyposażone w kapsułę mikrofiltracyjną  

 • Woda zdemineralizowana

  Woda demineralizowana. Woda oczyszczona z zanieczyszczeń, minerałów i soli.

 • Denitryfikacja

  Usuwanie azotu i produktów azotu z wody w celu osiągnięcia danych standardów jakości wody.

 • Dogłębna filtracja

  Proces oczyszczania, w którym całe złoże filtra jest użyte do wyłapywania nierozpuszczalnych i zawieszonych cząsteczek w czasie przepływu przez niego wody.

 • Desorpcja

  Przeciwna adsorpcji. Uwalnianie substancji z medium adsorpcyjnego, zwykle w celu odzyskania danego materiału lub przeładowania filtra.

 • Detergent

  Rozpuszczalny w wodzie środek czyszczący, inny niż mydło.

 • Destylacja

  Metoda oczyszczania wody, podczas której woda jest doprowadzana do wrzenia a następnie kondensowana (skraplana) w osobnym zbiorniku. Zanieczyszczenia o wyższej od wody temperaturze wrzenia nie parują i pozostają w kolbie do wrzenia.

 • Dezynfekcja

  Oczyszczanie cieczy lub powierzchni często wiąże się z usuwaniem obecnych mikroorganizmów z użyciem biocydu.

 • Dwuwęglany

  Sole zawierające anion HCO3-. Kiedy dodawany jest kwas, jon ten rozpada się na H2O i CO2, i działa jak bufor.

 • Dwutlenek węgla CO2

  Gaz dobrze rozpuszczalny w wodach naturalnych, powszechnie występujący w wodach podziemnych, decydujący o stanie równowagi węglanowej. Część rozpuszczonego w wodzie CO2 występuje w postaci niepolarnych cząsteczek, część reaguje z wodą i przechodzi w kwas węglowy, który może dysocjować na jony H+ i jony wodorowęglanowe HCO3– i CO32– (w zdecydowanie mniejszej ilości). Występujący w wodach podziemnych CO2 może być pochodzenia atmosferycznego, glebowego, biologicznego, wulkanicznego, metamorficznego, geochemicznego jak również antropogenicznego. Dwutlenek węgla zrównoważony, Dwutlenek węgla agresywny, Szczawy. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

Tagi