Odżelazianie Wody

Dobór stacji odżelaziania i odmanganiania to dobrze dobrana technologia która zaczyna się w studni od pompy poprzez urządzenia technologiczne kończąc na uzdatnionej wodzie w kranie. Jeżeli potrzebujesz dobrać stację do odżelaziania wyślij do nas badania wody na maila lub fax. przygotujemy ofertę dobraną dla Twoich potrzeb. Dobieramy technologię dla bardzo zażelazionych wód np 20 mg/L Fe na jednym stopniu.

 Redukcja żelaza i manganu na złożach piaskowych, multimedialnych, katalitycznych. BIRM ,PYROLOX , KDF , DEFEMAN, G1, MANGANESES GREENSAND , MTM SYNTETYCZY GREENSAND , ZEOLIT USA . Redukcja żelaza na urządzeniach odżelaziających jest techniką stosowaną do usuwania nadmiaru żelaza i manganu z wody. Żelazo i mangan powodują niepożądane wytrącenie się i zabarwienie wody w kontakcie z tlenem.

 

Metoda odżelaziania opiera się na kontrolowanym strącaniu żelaza i manganu podczas przepływu przez złoża piasku kwarcowego lub złoża katalityczne po uprzednim napowietrzeniu. Jest to zwykle przeprowadzane poprzez mieszanie wody z powietrzem a następnie zastosowanie filtrów katalitycznych. 

Każdy rodzaj złoża posiada pojemność tlenków żelaza i manganu po osiągnięciu pełnego obciążenia system musi zostać zregenerowany wstecznym przepływem. Ważna jest w tym procesie wartość pH wody. Usuwanie żelaza jest zwykle łatwiejsze niż usuwanie manganu. Dla wysokiego stężenia żelaza dobieramy indywidualnie technologię. Kompleksowe wiązania żelaza i manganu z kwasami humusowymi mogą być trudne do usunięcia. W tej sytuacji należy zastosować specjalne złoże do redukcji żelaza i manganu.

Zastosowanie

Systemy odżelaziające należące do serii WG/AI WIGO GĄSIOROWSKI® stosowane są tam, gdzie wymagany jest ciągły przepływ oraz czasowy. Znajdują one zastosowanie w stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach produkcyjnych i tam gdzie wymagana jest redukcja żelaza i manganu.
Technologia
Specjalnie dobrane złoża katalityczne przyśpieszają proces utleniania, dzięki czemu żelazo i mangan przechodzą w formę łatwej do odfiltrowania zawiesiny. Zaletą tej technologii jest to, że w procesie usuwania związków żelaza i manganu za pomocą złoża katalitycznych nie używa się żadnych chemikaliów. Oczyszczanie wody przeprowadzane jest w dwóch etapach:

  • napowietrzanie wody za pomocą prostego w obsłudze aspiratora lub przy pomocy areatora, sprężarki 
  • katalityczne strącenie i odfiltrowanie związków żelaza i manganu na złożu katalitycznych

Regeneracja
Regeneracja inicjowana jest automatycznie za pomocą kontrolera czasowego lub sterowanego z przepływomierza nie wymaga żadnego nadzoru ze strony użytkownika. W serii WG/AI zastosowano niezawodne głowice elektryczno-mechaniczne firmy Clack. Zawór kontrolujący cykl płukania sterowany jest przez kontroler. Hydraulicznie zbalansowany tłok przesuwa się wzdłuż odpornych na korozję przekładek. Szczelność zapewniona jest dzięki precyzyjnemu cylindrowi. Zawór ten, poruszany za pomocą małego silniczka elektrycznego, działa niezawodnie w najtrudniejszych warunkach. Zastosowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych gwarantuje niezawodną pracę przez długi okres eksploatacji.


Dobór stacji odżelaziania kontakt:
e-mail:    biuro@wigo.pl      adrian@wigo.pl

telefon:     669-061-616          535-202-101

Przeprowadzamy audyty niesprawnie działających stacji odżelaziających lub innych redukcji fizykochemicznych z wody które nie spełniają norm wody pitnej. Dobieramy do odżelaziaczy grzybki filtracyjne, złoża katalityczne, złoża kwarcowe, złoża antracytowe itp.


Zbiorniki

We wszystkich modelach serii WG/AI zastosowane są odporne na korozję zbiorniki z laminowanego włókna szklanego z termoplastyczną wykładziną wewnętrzną.  Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 150 psi (1 atm. = 14.7 psi), a temperatura robocza do 48 °C. Zbiorniki są dopuszczone do eksploatacji przez NSF i UE oraz spełniają wszystkie wymagania standardu S-100 WQA i FDA.Tagi