Pompy dozujące chemię elektromagnetyczne

Elektromagnetyczne i perystaltyczne pompy dozujące firmy EMEC oferowane są w kilku modelach o różnych wydajnościach od 1 do 60 l/h i przeciwciśnieniu 20 bar. Głowica pompy wykonana jest z materiału PVDF, charakteryzującego się odpornością na większość środków używanych w uzdatnianiu wody. Membrana pompy wykonana jest z PTFE.

Poniższe pompy dozujące mają zastosowanie na układach wody technologicznych, basenach, myjniach, chłodniach kominowych, w układach wody ciepłowniczej, parowej, służą do dozowania antyskalantów w systemach odwróconej osmozy i wielu innych zastosowań przy dozo-technice.


                                             Membranowe proste w obsłudze pompy typu WGVCL
Membranowe pompy dozujące stosowane są powszechnie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle chemicznym, a podstawowym wymogiem jest precyzyjne i niezawodne dozowanie.


Warunek ten spełniają naścienne pompy typu WGVCL o sterowaniu stałym (włącz/wyłącz) z regulowaną wydajnością poprzez zmianę częstotliwości dozowania.

Działanie membranowej pompy dozującej polega na cyklicznych ruchach membrany wymuszanych za pomocą elektromagnesu.

Gdy membrana porusza się do przodu wewnątrz głowicy powstaje ciśnienie, które powoduje wypływ dozowanej substancji z głowicy przez tłoczny zawór zwrotny.

Po zakończeniu impulsu elektrycznego sprężyna cofa membranę z powrotem do pozycji początkowej zasysając jednocześnie ciecz z pojemnika do głowicy pompy poprzez ssawny zawór zwrotny.

Umieszczony na głowicy ręczny zawór odpowietrzający umożliwia odpowietrzenie pompy, jednakże pompa może być dostarczona z głowicą samo odpowietrzającą.

Pompy WGVCL wyposażone są w bardzo trwałe napędy elektromagnetyczne nie zawierające części ulegających szybkiemu zużyciu. Podstawowe elementy pompy stykające się z dozowanymi substancjami jak głowica, zawór stopowy z czujnikiem poziomu i zawór dozujący wykonane są z polifluorku dwuwinilidenu (PVDF), a membrana z teflonu (PTFE).

Dzięki temu pompy WGVCL mogą być stosowane do dozowania większości agresywnych substancji, w tym kwasu siarkowego, solnego, podchlorynu sodu itp.

 


                         Wielofunkcyjne membranowe pompy dozujące typu WGVMSMF
Membranowe pompy dozujące stosowane są powszechnie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle chemicznym, a podstawowym wymogiem jest precyzyjne i niezawodne dozowanie.

Warunek ten spełniają naścienne wielofunkcyjne pompy typu WGVMSMF o różnych trybach sterowania.

Działanie membranowej pompy dozującej polega na cyklicznych ruchach membrany wymuszanych za pomocą elektromagnesu. Gdy membrana porusza się do przodu wewnątrz głowicy powstaje ciśnienie, które powoduje wypływ dozowanej substancji z głowicy przez tłoczny zawór zwrotny.

Po zakończeniu impulsu elektrycznego sprężyna cofa membranę z powrotem do pozycji początkowej zasysając jednocześnie ciecz z pojemnika do głowicy pompy poprzez ssawny zawór zwrotny.

Umieszczony na głowicy ręczny zawór odpowietrzający umożliwia odpowietrzenie pompy, jednakże pompa może być dostarczona z głowicą samoodpowietrzającą.

Pompy WGVMSMF wyposażone są w bardzo trwałe napędy elektromagnetyczne nie zawierające części ulegających szybkiemu zużyciu. Podstawowe elementy pompy stykające się z dozowanymi substancjami jak głowica, zawór stopowy z czujnikiem poziomu i zawór dozujący wykonane są z polifluorku dwuwinilidenu (PVDF), a membrana z teflonu (PTFE). Dzięki temu pompy mogą być stosowane do dozowania większości agresywnych substancji, w tym kwasu siarkowego, solnego, podchlorynu sodu itp.

Wielofunkcyjne pompy WGVMSMF mogą pracować w następujących trybach:

Tryb CONSTANT (stały) – pompa pracuje ze stałą częstotliwością dozowania (wydajnością) ustawioną jako SPH (strokes per hour – ilość skoków/dawek na godzinę), SPM (strokes per minute - ilość skoków/dawek na minutę) lub LPH (liters per hour – ilość litrów na godzinę). Odpowiedni parametr ustawia się podczas programowania pompy. Tryb ten jest używany w przypadku, gdy nie dysponujemy żadnym sygnałem zewnętrznym do sterowania pompą.
Tryb DIVIDE (podzielnika) – sterowanie pompą za pomocą zewnętrznych impulsów z regulatora czy wodomierza. Każdy impuls zewnętrzny jest dzielony przez wartość podzielnika ustawioną podczas programowania pompy i pompa wykonuje ilość skoków/dawek równą tej liczbie. Czyli pompa dozuje z częstotliwością określoną ilością impulsów na minutę i podzieloną przez podzielnik. Tryb ten jest używany w przypadku, gdy zewnętrzna ilość impulsów jest zbyt duża, aby efektywnie sterować pompą. Tryb DIVIDE znajduje powszechne zastosowanie przy wykorzystaniu sygnałów impulsowych z regulatorów – w tym przypadku podzielnik jest ustawiony na „1”.
Tryb MULTIPLY (mnożnika) – sterowanie pompą za pomocą zewnętrznych impulsów z regulatora czy wodomierza. Każdy impuls zewnętrzny jest mnożony przez wartość mnożnika ustawioną podczas programowania pompy i pompa wykonuje ilość skoków/dawek równą tej liczbie. Czyli pompa dozuje z częstotliwością określoną ilością impulsów na minutę pomnożoną przez mnożnik. Tryb ten jest używany w przypadku, gdy zewnętrzna ilość impulsów jest zbyt mała, aby efektywnie sterować pompą. Tryb MULTIPLY znajduje powszechne zastosowanie przy wykorzystaniu sygnałów impulsowych z regulatorów – w tym przypadku mnożnik jest ustawiony na „1”.
Tryb mA - sygnał analogowy prądowy (0/4 – 20 mA) z zewnętrznego regulatora powoduje dozowanie pompy z ilością skoków/dawek proporcjonalną do natężenia prądu uwzględniając zaprogramowaną największą i najmniejszą wartość natężenia prądu oraz odpowiadające im ilości skoków na minutę.
Tryb VOLT – sygnał analogowy napięciowy (0 – 10 VDC) z zewnętrznego regulatora powoduje dozowanie pompy z ilością skoków/dawek proporcjonalną do napięcia uwzględniając zaprogramowaną największą i najmniejszą wartość napięcia oraz odpowiadające im ilości skoków na minutę.
Tryb PPM – wydajność pompy jest określona przez ilość impulsów z wodomierza, wymaganą koncentrację substancji dozowanej w instalacji w PPM (parts per milion – ilość części na milion, co odpowiada mg/l), stężenie dozowanej substancji w % (np.: podchloryn 15%) oraz objętość dawki jednostkowej określonej podczas kalibracji pompy. Tryb ten jest używany, gdy chcemy uzyskać założoną wartość PPM pozostawiając pompie określenie ilości skoków/dawek w zależności od otrzymywanych impulsów z wodomierza oraz pozostałych wymienionych wyżej parametrów.
Tryb PERC – wydajność pompy jest określona przez ilość impulsów z wodomierza, wymaganą koncentrację dozowanej substancji w instalacji w % PERC (percentage – procent), stężenie dozowanej substancji (np.: podchloryn 15%) oraz objętość dawki jednostkowej określonej podczas kalibracji pompy. Tryb ten jest używany, gdy chcemy uzyskać założoną koncentrację dozowanego substancji  w % pozostawiając pompie określenie ilości skoków/dawek w zależności od otrzymywanych impulsów z wodomierza oraz pozostałych wymienionych wyżej parametrów.
Tryb MLQ - wydajność pompy jest określona przez ilość impulsów z wodomierza na podstawie wymaganej wielkości MLQ (mimiliters per quintal – ilość ml na kwintal), stężenia dozowanej substancji chemicznej w % oraz objętości dawki jednostkowej. Tryb ten jest używany głównie w USA.
Tryb BATCH – zewnętrzny impuls uruchamia pompę, która dozuje zaprogramowaną objętość substancji lub zaprogramowaną ilość dawek.

Cechy pomp VMSMF

  • Bardzo trwały napęd za pomocą elektromagnesu.
  • Ciągła stabilizacja napięcia powoduje, że ruchy elektromagnesu wykonywane są zawsze ze stałą siłą, co zapewnia jednakowy skok membrany.
  • Sterowana elektronicznie za pomocą mikroprocesora częstotliwość dozowania umożliwia dokładne i powtarzalne dozowanie w zakresie 10% - 100%.
  • Stosowany jako standardowy materiał głowicy polifluorek dwuwinilidenu (PVDF) jest bardzo odporny na większość agresywnych substancji.
  • Zawór dozujący oraz zawór stopowy z czujnikiem poziomu wykonane są także z PVDF.
  • Membrana pompy wykonana z teflonu (PTFE).
  • Ekonomiczna praca dzięki niskiemu poborowi mocy rzędu 16 – 22 W.
  • Trwała obudowa wykonana jest ze wzmocnionego włóknem szklanym PPO.
  • Zgodna z normami europejskimi CE.
  • W komplecie - zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu, zawór dozujący, przewód ssawny i odpowietrzający z PVC, przewód tłoczny z PE, bezpiecznik zapasowy i kołki mocujące.

Dane techniczne:
Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej