Turbidex Złoże Do Filtrów Basenowych Zamiennik Piasku Kwarcowego

TURBIDEX - NOWE MEDIA FILTRACYJNE KTÓRE ROSNĄ W SIŁĘ
TECHNOLOGIE FILTRACYJNE WODY I POCHODNYCH

Jeśli jeszcze nie znasz terminu "zeolit" pod którym ukrywa się Turbidex najwyższej jakości złoże -  nie jesteś sam, biorąc pod uwagę, że to nowość na amerykańskim oraz europejskim rynku w branży basenowej oraz w technologiach filtracji wody pitnej i przemysłowej. Jednakże grono osób nieświadomych zalet tego złoża filtracyjnego szybko się zmniejsza ponieważ zwiększa się ilość bardzo zadowolonych klientów którzy z niego korzystają i rekomendują dalej. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się jak zaoszczędzić media: wodę, chemie, prąd to dobrze trafiłeś.

W 1999 roku firmy sprzedające naturalne zeolity w Stanach Zjednoczonych osiągnęły roczny wynik na poziomie niecałych 200 ton. Jednak cztery lata później prognozy branżowych autorytetów przewidywały już sprzedaż ponad 2000 ton rocznie, sprzedaż z roku na rok ciągle rośnie. Chociaż większość odbiorców wciąż stanowiły baseny prywatne, coraz większy procent trafiał do sektora basenów publicznych, parków wodnych, stawów a nawet instalacji wody pitnej. De facto, odnosząc się do rosnącej popularności zeolitów i innych wielosezonowych mediów filtracyjnych, NSF (National Sanitary Foundation) zaczęła rozważać poprawkę do "Standardu 50 ANSI/NSF" dotyczącą zmiany używanego dotychczas terminu "filtry piaskowe" na "filtry permanentne" to będzie pamiętny zwrot w terminie piaskowe kiedy to Zeolit przejmie kontrole nad filtracją sedymentacyjną na poziomie 3-5 mikrom oraz redukcją niektórych związków pochodnych i bezpośrednio występujących w wodzie.

FILTRY PERMANENTNE NA ZŁOŻACH TURBIDEX


CO JEST SZCZEGÓLNEGO W ZEOLITACH?

Zeolity są rodziną około 40 występujących w przyrodzie minerałów. Najczęściej stosowany jest klinoptylolit (clino-Teel-o-lite). Zasadniczo, klinoptylolit i inne zeolity to gąbki mineralne. Na ogół tworzą się one w naturze z wulkanicznego popiołu, który jest mineralizowany przez alkaliczną wodę przepływającą przez niego w ciągu milionów lat. Strukturę zeolitu mineralnego tworzy sztywna siatka z tlenku glinu i krzemionki z wiązaniami tlenowymi. Jony dodatnie są chemicznie związane z siatką mineralną.
Klinoptylolit ma nanopory wielkości 4 angstremów w ramach sieci krystalicznej a także wiele większych, połączonych ze sobą, przestrzeni porów o wielkości od 2 do 50 mikrometrów pomiędzy kryształami. Niektóre zeolity cechuje do 35 procent otwartej powierzchni w granulce mineralnej. Dlatego stopa sześcienna zeolitu waży około 50 funtów, podczas gdy stopa sześcienna piasku krzemionkowego waży około 100 funtów. Jeśli bylibyśmy w stanie rozwinąć i rozłożyć na płaszczyźnie 1 łyżeczkę zeolitu, zakrylibyśmy obszar wielkości boiska piłkarskiego. Skuteczność filtracji zeolitów wynika z ich szorstkiej, porowatej powierzchni, która jest w stanie zatrzymywać drobne cząstki powodujące mętność. Cząstki te mogą zostać wychwycone na kilka sposobów:

• na chropowatej powierzchni granulek zeolitu
• w ich mikronowej wielkości porach kiedy woda przepływa przez granulki
• w przestrzeniach pomiędzy granulkami jak w przypadku piasku.
W porównaniu do innych materiałów filtracyjnych, struktura zeolitów pozwala im zatrzymać więcej zanieczyszczeń, także tych mikroskopijnej wielkości. Inną niewątpliwą zaletą tych produktów jest fakt, że urządzenia filtracyjne oparte na zeolitach wymagają płukania o połowę rzadziej niż standardowe filtry. Prowadzi to do oszczędności wody i chemikaliów. 
  
REDUKCJA CHLORAMINY

Środki do dezynfekcji na bazie chloru tworzą w wodzie kwas podchlorawy, który jest skutecznym utleniaczem niszczącym bakterie, mikroorganizmy i substancje organiczne. W wodzie basenowej, na skutek rozkładu potu, moczu i innych materiałów organicznych tworzą się molekuły amoniaku lub jony amonu. Gdy jony amoniowe łączą się z kwasem podchlorawym, tworzą monochloraminę - ostry i drażniący związek chemiczny, który powoduje efekt czerwonych oczu, podrażnienie śluzówki i "zapach" chloru wokół basenu. Zeolitowe złoża filtracyjne za pomocą wymiany jonowej są w stanie usunąć z wody basenowej nawet śladowe ilości jonów amonu. Kiedy woda przepływa przez filtr, jony amonowe wiążą się chemicznie z kryształami zeolitu. Ostatecznie, złoże zeolitowe nasyci się jonami amonowymi i będzie wymagało regeneracji. Użytkownik powinien zregenerować złoże gdy poziom chloraminy w wodzie basenowej przekroczy 0.5 ppm - zazwyczaj następuje to od 6 tygodni do ponad 3 miesięcy użytkowania, zależnie od ilości osób korzystających z basenu i innych czynników. Regeneracja zeolitu filtracyjnego jest dość prosta. Chociaż wytyczne poszczególnych firm, które sprzedają zeolity mogą być nieco różne, wszystkie ogólnie polecają regenerację roztworem soli. Roztwór chlorku sodu (NaCl) musi być w kontakcie ze złożem zeolitowym przez co najmniej kilka godzin, aby wymienić jony wapnia i amonu, które zgromadziły się w zeolicie.
W ten sposób zastępuje się jony amonowe, związane przez zeolit, jonami sodu i jednocześnie usuwa wszelki węglan wapnia, który zebrał się na złożu filtracyjnym. Aby usunąć olejki do ciała, balsamy do opalania i inne związki organiczne, można użyć standardowego środka do czyszczenia filtrów, który usuwa zanieczyszczenia organiczne i osady mineralne. Złoże zeolitowe jest kompatybilne z różnymi chemikaliami, jednak podczas korzystania z ogólnie dostępnych środków czyszczących nadal musisz dodawać soli do roztworu w celu zastąpienia jonów amonu i wapnia jonami sodu i tym samym ponownego uzyskania zdolności jonowymiennej przez zeolit.


NIE MA DWÓCH TAKICH SAMYCH ZEOLITÓW

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na typy zeolitów sprzedawane przez firmy oferujące tego typu złoża filtracyjne. To dlatego, że właściwości każdego zeolitu są inne. Jedne pracują najlepiej przy dużym przepływie wody, podczas gdy inne najlepiej sprawdzają się w sytuacjach mniej wymagających. Dobierając złoże filtracyjne tego typu warto zadać pytania dotyczące twardości, zdolności jonowymiennej, wielkości cząstek, powierzchni właściwej i historii stosowania. Według doktora Alvina Dyera z Uniwersytetu w Salford, niektóre zeolity sprzedawane w Wielkiej Brytanii kilka lat temu były zbyt miękkie i nie wytrzymywały długo w urządzeniach filtracyjnych. Zeolit musi być na tyle twardy by wytrzymywać ścieranie na skutek przepływu wody rzędu 20 GPM (galonów na minutę) na każdą stopę sześcienną użytego złoża oraz ścieranie cząstki-o-cząstki podczas cykli płukania wstecznego. Brak jeszcze standardu dla trwałości/długowieczności, ale co najmniej jedna firma opracowała protokół badania ścieralności i niektóre normy mogą ostatecznie zostać przyjęte.
 
Złoże zeolitowe może zawierać od 60 do ponad 90 procent klinoptylolitu.

Chociaż niektórzy geolodzy mają różne opinie na temat twardości, to głównymi czynnikami określającymi najwyższej klasy zeolity filtracyjne są odpowiednio: odporność na ścieranie (długowieczność), porowatość w zakresie 3 do 50 mikronów, duża powierzchnia i umiarkowana zdolność wymiany kationowej (CEC) w celu usunięcia amoniaku, ale nie pożytecznej miedzi. (Zapytaj producenta zeolitów czy jego produkt jest kompatybilny z Twoim systemem i chemikaliami) Złoże zeolitowe, ze względu na swoją wysoką porowatość, zazwyczaj usuwa kilka razy więcej zanieczyszczeń z wody i drobnych cząstek niż piasek kwarcowy. Piasek kwarcowy głównie zatrzymuje brud między swoimi ziarnami - zeolit również, ale oprócz tego adsorbuje cząsteczki na swojej szorstkiej, porowatej powierzchni i przyciąga małe, naładowane cząstki, takie jak koloidy, które przylegają do niego, dopóki nie zostaną wypłukane w cyklu wstecznego płukania (backwash). Naturalna powierzchnia zeolitu kształtuje się zazwyczaj w zakresie od 10 do 30 metrów kwadratowych na gram, mierzone metodą absorpcji gazowego azotu (BET). Nawet w przypadku 10 metrów kwadratowych na gram, powierzchnia zeolitu jest od 50 do 100 razy większa niż piasku kwarcowego.

Choć zeolity odnoszą coraz większy sukces rynkowy, jeszcze długa droga do osiągnięcia poziomu sprzedaży piasku kwarcowego. Piasek prawdopodobnie zawsze będzie tanim oraz dopuszczalnym złożem filtracyjnym. Fakt, że instalacja zeolitowa wymaga tylko połowy masy piasku to tylko jedna z korzyści mających zrównoważyć różnicę kosztów. Z dotychczasowych sukcesów wynika, że użycie mediów zeolitowych będzie coraz większe, zwłaszcza wśród klientów, którzy wymagają wyższej jakości wody i zmniejszenia zużycia wody i chemikaliów i energii elektrycznej.
Istnieje wiele starych instalacji w których instaluje się złoża TURBIDEX gdzie chodzą z dużym powodzeniem, niejednokrotnie w zależności od średnicy filtrów wspomaganie powietrzem nie jest wymagane. 


--------SUKCES ZEOLITÓW --------- Ośrodki rekreacyjne: Pauli Pommaz z Rainforest Creations, Dallas, buduje ośrodki rekreacyjne dla deweloperów. Główną atrakcją każdego centrum jest basen o objętości 90.000 do 300.000 galonów (1 gal=3.785 litra) i wydzielonym brodzikiem dla dzieci. Rainforest Creations zbudowały ponad 36 ośrodków rekreacyjnych, każdy z wykorzystaniem zeolitów filtracyjnych. Typowa instalacja składa się z 6- lub 8-calowego kolektora pompowego, kilku filtrów Astral i mniejszego, oddzielnego filtra dla brodzika. Rainforest wybrał filtrację zeolitową, ponieważ wymaga ona mniejszej obsługi oraz zapewnia lepszą przejrzystość wody niż w przypadku piasku kwarcowego, przy utrzymaniu tego samego przepływu. Firmy eksploatujące filtry twierdzą że korzyści z zastosowania zeolitu są szczególnie zauważalne w basenach dla dzieci - używa się znacznie mniej chemikaliów niż w instalacjach piaskowych.

• Odkryte baseny w bazach wojskowych: Jerry West z firmy Custom Pools Inc. w pobliżu San Antonio w Teksasie obsługuje kilka basenów w bazach wojskowych. West wymienił złoże filtracyjne w instalacji basenu odkrytego, 600.000 galonowego (1 gal=3.785L) basenu w Forcie Sam Houston z piasku kwarcowego na zeolit. Woda basenowa przepływa przez dwa 96-calowe filtry piaskowe, każdy wypełniony 88 stopami sześciennymi (cu.ft = 28,3L) zeolitu, 8-calowy kolektor i 40-konną pompę o wydajności 1900 gpm. Przed zastosowaniem filtracji zeolitowej, pływacy nie widzieli pod wodą końcowej ściany długiego na 165 stóp basenu. Teraz przejrzystość wody pozwala widzieć przeciwległy koniec toru.

• Baseny Athletic Club: W styczniu 2001 Maryland Athletic Club zastąpił piasek w swoich trzech instalacjach basenowych złożem zeolitowym. Klub zwiększył interwały płukania filtrów z dotychczasowych 2- lub 3-dniowych na 3-tygodniowe, przy jednoczesnej poprawie klarowności wody.


Złoże TURBIDEX dane techniczne dalej........


Dobieramy złoże Turbidex do każdego filtra i wprowadzamy całą technologię łącznie z uruchomieniem.
Masz filtr w którym chciałbyś zmienić piasek na nowoczesną technologię napisz mail:

wigo@wigo.pl tel. 601 72 40 15

biuro@wigo.pl tel. 669 06 16 16

adrian@wigo.pl tel 535 20 21 01


Nasza technologia w połączeniu z innymi urządzeniami jest sprawdzona i spełnia wszystkie nowe normy dla wody basenowej z 2016 roku.

 

Zobacz nasze realizacje wprowadziliśmy już tą technologie na wielu pływalniach w Polsce

 


Tagi