Filtracja Węglowa

Przedstawione w tym dziale kolumny węglowe służą do filtracji klarowania wody, absorpcji związków organicznych, chloropochodnych do zastosowań w gałęzi przemysłowej, publicznej, mieszkań, budownictwa wielorodzinnego.


Adsorpcja-filtracja na węglu aktywnym

Adsorpcja to proces, w którym ciało stałe (w tym przypadku węgiel aktywny) używane jest do usuwania substancji rozpuszczonej w wodzie. Węgiel aktywny produkowany jest w specyficzny sposób, tak aby osiągnąć bardzo dużą pole powierzchni (pomiędzy 500-1500 m2/g). Taka duża powierzchnia sprawia, że węgiel aktywny jest idealnym medium w procesie adsorpcji uzdatniania wody. Węgiel aktywny powstaje w postaci granulatu (GAC) lub proszku.
Wersja GAC NORIT jest najczęściej stosowana przez naszą firmę w procesach oczyszczania wody.

Złoże węglowe może pochłaniać następujące substancje:

Związki organiczne, niepolarne-substancje nierozpuszczalne w wodzie , takie jak:

-(Chlor)fenol, chloropochodne
-Oleje mineralne
-Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
-BTEX
-Halogeny (fluorowce): I, Br, Cl, F
-Składniki nieprzyjemnych smaków, woni
-Różne produkty fermentacji
-Drożdże
W urządzeniach filtracji węglowej firmy WIGO-GĄSIOROWSKI ®  położono szczególny nacisk na jakość zastosowanego węgla aktywnego ponieważ zabezpiecza nam wodę pitną i musi być najwyższej jakość. Węgle aktywne w kolumnach WIGO-GĄSIOROWSKI ® wykonany jest z łupin kokosowych i wolny jest od związków organicznych NORIT SUPRA  WG- Silcarbon K835 węgiel granulowany na bazie łupin orzecha kokosowego (granular carbon, coconut shels based)

Typ urządzenia 
   Dane hydrauliczne   Płukanie m3/h  Przyłącze Kolumna filtracyjna na węglu aktywnym
 

praca m3/h

redukcja chloru - redukcja organic

minimum 10 minut
 wej/wyjś wymiary zbior.cal
ilość złoża w zbiorniku CF
WG AC8CF
 0,8 - 0,4  
 1  
3/4"
 8x35
0.5
WG AC9CF
1,0 - 0,5
1,2
 
 3/4" 9x48
 1.0
WG AC10CF 
1,4 - 0,7
 1,9
 1"
10x54 1,5
WG AC12CF 1-8 - 0,9
2,2 1"
12x52 2.0
WG AC14CF 2,4 - 1,2 
2,6 1"
14x65 3.0
WG AC16CF 3,2 - 1,6 2,9 1"
16x65 4.0
WG AC18CF 4,2 - 2,1 3,3 1,5" 18x65 5.0
WG AC21CF 4,6 - 2,3
2,8 1,5"  21x60 6.0
WG AC24CF 7,2 -3,6 4,9
1,5" 24x69 8.0
WG AC30CF 11,4 - 5,7 6,1 2"
30x72
10.0
WG AC36CF 15,8 - 7,9 9,2
2"
36x72 20.0
WGAC42CF 22,7 - 11,3 10,9 2"
42x78 30.0

Przepływ powyższy dla pracy podany dla redukcji organiki, do redukcji chloru przepływ pracy liczony jest x 2 dla tych samych urządzeń.

Uwagi: wszystkie przepływy do 50m3/h z jednego urządzenia dobieramy na zapytanie indywidualne. Wyślij zapytanie

Przykłady zastosowania węgla aktywnego:

- Oczyszczanie wody gruntowej
- Doczyszczanie wody wodociągowej ze związków chloropochodnych
- Doczyszczanie ścieków
- Oczyszczanie wody w basenach
- Usuwanie chloru z wody używanej do różnych procesów przemysłowych

Opis procesu z udziałem węgla aktywnego

Uzdatniana woda jest wprowadzana poprzez głowicę sterującą do kolumny zawierającą węgiel aktywny. Woda opuszcza kolumnę poprzez system odprowadzający. Aktywność węgla aktywnego zależy od substancji usuwanej z wody. Woda przepływa przez kolumnę stale w sposób ciągły podczas poboru wody, co powoduje akumulację substancji w filtrze. Z tego powodu filtr, wsad węglowy musi być okresowo wymieniany. Filtry węglowe sterowane automatycznie w związku z tym że są też jednocześnie filtrami sedymentacyjnymi podlegają regeneracji przeciwprądowej nastawionej na programatorze. Węgle aktywne należy wymienić zgodnie z DTR producenta.


 

Dostarczamy węgle aktywne  NORIT: 
Norit RB3W, Norit RB4W, RB4C, Sorbonorit 3, Sorbonorit 4, Silcarbon K835, Silcarbon 0,8 supra, Silcarbon 0,7 -1,4  K300, Silcarbon AG005 aktywowany srebrem, Silcarbon K814 na bazie lupin orzecha kokosowego, Silcarbon K835 lupin orzecha kokosowego, Silcarbon SIL15 formowany na bazie wegla kamiennego, Norit GAC 1240 W, Norit GAC 1240, Norit GAC 830, Norit GAC 830W, Norit PK 1-3, Norit PK 3-5

Tagi