Filtracja Węglowa

Przedstawione w tym dziale kolumny węglowe służą do filtracji klarowania wody, absorpcji związków organicznych, chloropochodnych do zastosowań w gałęzi przemysłowej, publicznej, mieszkań, budownictwa wielorodzinnego.


Adsorpcja-filtracja na węglu aktywnym

Adsorpcja to proces, w którym ciało stałe (w tym przypadku węgiel aktywny) używane jest do usuwania substancji rozpuszczonej w wodzie. Węgiel aktywny produkowany jest w specyficzny sposób, tak aby osiągnąć bardzo dużą pole powierzchni (pomiędzy 500-1500 m2/g). Taka duża powierzchnia sprawia, że węgiel aktywny jest idealnym medium w procesie adsorpcji uzdatniania wody. Węgiel aktywny powstaje w postaci granulatu (GAC) lub proszku.
Wersja GAC NORIT jest najczęściej stosowana przez naszą firmę w procesach oczyszczania wody.

Złoże węglowe może pochłaniać następujące substancje:

Związki organiczne, niepolarne-substancje nierozpuszczalne w wodzie , takie jak:

-(Chlor)fenol, chloropochodne
-Oleje mineralne
-Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
-BTEX
-Halogeny (fluorowce): I, Br, Cl, F
-Składniki nieprzyjemnych smaków, woni
-Różne produkty fermentacji
-Drożdże
W urządzeniach filtracji węglowej firmy WIGO-GĄSIOROWSKI ®  położono szczególny nacisk na jakość zastosowanego węgla aktywnego ponieważ zabezpiecza nam wodę pitną i musi być najwyższej jakość. Węgle aktywne w kolumnach WIGO-GĄSIOROWSKI ® wykonany jest z łupin kokosowych i wolny jest od związków organicznych NORIT SUPRA  WG- Silcarbon K835 węgiel granulowany na bazie łupin orzecha kokosowego (granular carbon, coconut shels based)

Typ urządzenia 
   Dane hydrauliczne   Płukanie m3/h  Przyłącze Kolumna filtracyjna na węglu aktywnym
 

praca m3/h

redukcja chloru - redukcja organic

minimum 10 minut
 wej/wyjś wymiary zbior.cal
ilość złoża w zbiorniku CF
WG AC8CF
 0,8 - 0,4  
 1  
3/4"
 8x35
0.5
WG AC9CF
1,0 - 0,5
1,2
 
 3/4" 9x48
 1.0
WG AC10CF 
1,4 - 0,7
 1,9
 1"
10x54 1,5
WG AC12CF 1-8 - 0,9
2,2 1"
12x52 2.0
WG AC14CF 2,4 - 1,2 
2,6 1"
14x65 3.0
WG AC16CF 3,2 - 1,6 2,9 1"
16x65 4.0
WG AC18CF 4,2 - 2,1 3,3 1,5"~2" 18x65 5.0
WG AC21CF 4,6 - 2,3
2,8 1,5"~2"  21x60 6.0
WG AC24CF 7,2 -3,6 4,9
1,5"~2" 24x69 8.0
WG AC30CF 11,4 - 5,7 6,1 2"
30x72
10.0
WG AC36CF 15,8 - 7,9 9,2
2"
36x72 20.0
WGAC42CF 22,7 - 11,3 10,9 2"~3"
42x78 30.0

Przepływ powyższy dla pracy podany dla redukcji organiki, do redukcji chloru przepływ pracy liczony jest x 2 dla tych samych urządzeń.

Uwagi: wszystkie przepływy do 50m3/h z jednego urządzenia dobieramy na zapytanie indywidualne. Wyślij zapytanie

Przykłady zastosowania węgla aktywnego:

- Oczyszczanie wody gruntowej
- Doczyszczanie wody wodociągowej ze związków chloropochodnych
- Doczyszczanie ścieków
- Oczyszczanie wody w basenach
- Usuwanie chloru z wody używanej do różnych procesów przemysłowych

Opis procesu z udziałem węgla aktywnego

Uzdatniana woda jest wprowadzana poprzez głowicę sterującą do kolumny zawierającą węgiel aktywny. Woda opuszcza kolumnę poprzez system odprowadzający. Aktywność węgla aktywnego zależy od substancji usuwanej z wody. Woda przepływa przez kolumnę stale w sposób ciągły podczas poboru wody, co powoduje akumulację substancji w filtrze. Z tego powodu filtr, wsad węglowy musi być okresowo wymieniany. Filtry węglowe sterowane automatycznie w związku z tym że są też jednocześnie filtrami sedymentacyjnymi podlegają regeneracji przeciwprądowej nastawionej na programatorze. Węgle aktywne należy wymienić zgodnie z DTR producenta.


 

Kontakt:
e-mail:     adrian@wigo.pl       biuro@wigo.pl  
telefon:     535 202 101            669 061 616

Tagi