Urządzenia dla Laboratoriów do Demineralizacji Wody Dejonizatory

Systemy Uzdatniania Wody dla Laboratoriów  
 Czysta woda w laboratorium jest najważniejszym odczynnikiem chemicznym. WIGO GĄSIOROWSKI  oferuje systemy produkujące wodę spełniającą parametry w odpowiednich stopniach czystości zgodnie z normami: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, FP VIII.
 Jakość wody we współczesnym laboratorium, w zależności od sposobu jej wykorzystania, powinna być na odpowiednim i niezmiennym poziomie, a jej parametry (np. przewodność, temperatura) stale monitorowane. Podstawową normą obowiązującą w Polsce dotyczącą jakości wody w laboratorium analitycznym to: PN-EN ISO 3696:1999 oraz Farmakopea Polska VIII dla laboratoriów farmaceutycznych.
 Norma PN - EN ISO 3696:1999 opisuje trzy stopnie czystości wody laboratoryjnej:  Firma WIGO GĄSIOROWSKI oferuje kompleksowe usługi związane z uzyskiwaniem przez laboratoria wody najwyższej jakości.

Urządzenia z serii WG-HLP, WG- Spring, WG-Technical, są idealnym rozwiązaniem, mogącym sprostać wszystkim wymaganiom każdego współczesnego laboratorium w zakresie zapotrzebowania na ultraczystą wodę.

Demineralizatory mogą być wykorzystywane zarówno w laboratoriach analitycznych, jak również w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, a także w przemyśle elektronicznym, spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym,itp.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z szybkim i wygodnym uzyskiwaniem przez laboratoria wody najwyższej jakości.
Warto zaznaczyć
że nasz wkłady są znormalizowane i nie wiążą klienta z naszą firmą po okresie gwarancyjnym są ogólnie dostępne a co za tym idzie ceny na wkłady nie są wygórowane.

Chętnie służymy doradztwem w sprawach związanych z zaopatrzeniem w wodę zdemineralizowaną. Oferujemy kompletną i natychmiastową obsługę od momentu planowania, poprzez produkcję do dystrybucji i montażu.


ŹRÓDŁO WODY W TWOIM LABORATORIUM


Czysta woda w laboratorium jest najważniejszym odczynnikiem chemicznym.
WIGO GĄSIOROWSKI oferuje systemy produkujące wodę spełniającą parametry w odpowiednich stopniach czystości zgodnie z normami: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, FP VIII.
Jakość wody we współczesnym laboratorium, w zależności od sposobu jej wykorzystania, powinna być na odpowiednim i niezmiennym poziomie, a jej parametry (np. przewodność, temperatura) stale monitorowane. Podstawową normą obowiązującą w Polsce dotyczącą jakości wody w laboratorium analitycznym to: PN-EN ISO 3696:1999 oraz Farmakopea Polska VIII dla laboratoriów farmaceutycznych.
Norma PN - EN ISO 3696:1999 opisuje trzy stopnie czystości wody laboratoryjnej:

        Stopień1

Woda pozbawiona zanieczyszczeń rozpuszczonych lub koloidalnych jonowych i organicznych, spełnia najostrzejsze wymagania analityczne, w tym wymagania wysoko-sprawnej chromatografii cieczowej. Zaleca się otrzymywanie jej z wody o stopniu czystości 2, poddając ją dalszym zabiegom (np. odwróconej osmozie lub dejonizacji, a następnie przesączeniu przez filtr membranowy o wielkości porów 0,2 μm w celu usunięcia cząstek substancji lub dwukrotnej destylacji w aparaturze kwarcowej).
      
       Stopień2

Woda o bardzo małej zawartości zanieczyszczeń nieorganicznych, organicznych i koloidalnych. Zaleca się otrzymywanie jej np. metodą destylacji albo destylacji poprzedzonej dejonizacją lub odwróconą osmozą.

       Stopień3

Woda do ogólnego zastosowania, używana do „mokrych” prac chemicznych. Zaleca się otrzymywanie jej np. przez pojedynczą destylację, dejonizację lub odwróconą osmozę.


Seria WG-LHP

Demineralizatory WG-HLP to urządzenia przeznaczone do pracy w laboratoriach, produkujące wodę ultraczystą o przewodności 0,055 μS/cm odpowiednią do celów analitycznych, jak i instrumentalnych. Są one w pełni automatyczne i bez obsługowe, mogące sprostać wymaganiom współczesnego laboratorium w zakresie zapotrzebowania na czystą wodę.

Standardowo wyposażone są w mikroprocesorowy system kontrolno- pomiarowy czuwający nad prawidłową pracą filtracji wstępnej, odwróconej osmozy, podwójnej demineralizacji. Wszystkie te procesy są na bieżąco monitorowane, a zmiany podstawowych parametrów są wyświetlane na ekranie LCD.

W ramach systemów HLP możliwe jest otrzymywanie wody spełniającej wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP VIII.


 

MODEL WG-HLP SMART 1000

WG-HLP Smart 2000 to niewielki laboratoryjny demineralizator o wydajności 4 dm3/h produkujący wodę o przewodnictwie poniżej 0,1 μS/cm. Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej. Przeznaczony jest do laboratoriów o niewielkim zużyciu wody nie przekraczającym 10-30 dm3 na dzień. Objętość wody oczyszczonej przez kolumny 1,2 m3** Otrzymana woda spełnia wymagania normy ISO 3696:1999 dla wód drugiego stopnia czystości i może być wykorzystywana do celów analitycznych.


MODEL WG-HLP SMART 2000

 

WG-HLP Smart 2000 to niewielki laboratoryjny demineralizator o wydajności 4 dm3/h produkujący wodę o przewodnictwie poniżej 0,1 μS/cm. Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej. Przeznaczony jest do laboratoriów o niewielkim zużyciu wody nie przekraczającym 10-30 dm3 na dzień. Objętość wody oczyszczonej przez kolumny 2,2 m3** Otrzymana woda spełnia wymagania normy ISO 3696:1999 dla wód drugiego stopnia czystości i może być wykorzystywana do celów analitycznych.


MODEL WG-HLP 5

WG-HLP 5 to laboratoryjny system uzdatniania wody o wydajności 5 dm3/h. Demineralizator, w zależności od potrzeb użytkownika, może produkować wodę spełniającą wymagania normy FP VIII oraz ISO 3696:1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości. Otrzymana woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC. HLP 5 to aparat stworzony do laboratoriów, gdzie zużycie wody nie przekracza 40-50 dm3 dziennie.


MODEL WG-HLP 10 do 30

WG-HLP 10-30 to demineralizator o wydajności 10-30 dm3/h. Przeznaczony jest do laboratoriów chemicznych, mikro- biologicznych, fizykochemicznych, medycznych, farmaceutycznych, badawczych. Demineralizator, w zależności od potrzeb użytkownika, może produkować wodę spełniającą wymagania normy FP VIII oraz ISO 3696:1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości. Otrzymana woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC. Urządzenie to może poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych, jak również punktowe urządzenia laboratoryjne: zmywarki, analizatory, autoklawy, szafy klimatyczne, łaźnie wodne.


Seria WG-Spring

WG-Spring jest w pełni automatycznym i bez obsługowym systemem, standardowo wyposażonym w mikroprocesorowy system kontrolno- pomiarowy posiadający: • pomiar przewodnictwa i temperatury wody po odwróconej osmozie, • pomiar przewodnictwa i temperatury wody demi, termiczne zabezpieczenie pracy modułu RO, • zegar wyświetlający datę

oraz godzinę, • alarm informujący o konieczności wymiany akcesoriów lub serwisu, • monitoring czasu pracy modułu A, ultra i mikrofiltracji, lampy UV, • podgląd terminów serwisowych.

System Spring standardowo wyposażony jest w automatyczne płukanie membran z możliwością natychmiastowego włączenia tej funkcji przez użytkownika. W systemach Spring proces demineralizacji na złożach jonowymiennych odbywa się w systemie SQF (Slow Quick Flow), stanowiącym nowe hydrauliczne rozwiązanie, które pozwala na recyrkulację filtratu bez użycia pompy oraz eliminację kolumny końcowej (doczyszczającej) przy zachowaniu podwójnej demineralizacji. SQF zapewnia skuteczniejszą demineralizację końcową poprzez zastosowanie dłuższego czasu kontaktu filtratu ze złożem jonowymiennym przy jednoczesnym szybkim wydatku produktu. W systemie Spring ograniczono elementy serwisowe do dwóch modułów: A (filtracja wstępna) i B (kolumna doczyszczająca pracująca w systemie SQF), które poprzez zastosowanie połączeń typu szybko złącza mogą być w łatwy i samodzielny sposób wymieniane przez użytkownika.


 

MODEL Seria WG-Spring 5-15

WG-Spring 5-15 to laboratoryjny system uzdatniania wody o wydajności 5-15 dm3/h. Przeznaczony jest do laboratoriów chemicznych, mikrobiologicznych, fizykochemicznych, medycznych, farmaceutycznych, badawczych. Zdemineralizowaną wodę można wykorzystać do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC.

Urządzenie to może poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych, jak również punktowe urządzenia laboratoryjne: zmywarki, analizatory, autoklawy, szafy klimatyczne, łaźnie wodne.


 

MODEL Seria WG-Spring 25-40

WG-Spring 25-40
to laboratoryjny system uzdatniania wody o wydajności 25-40 dm3/h. Jest to system stworzony dla laboratoriów chemicznych, mikrobiologicznych, fizykochemicznych, medycznych, farmaceutycznych, badaw- czych o znacznym zużyciu wody przekraczającym 200 dm3 dziennie.

Otrzymana woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC.

System może dostarczać wodę do kilku pomieszczeń laboratoryjnych jednocześnie dzięki rozbudowaniu odpowiedniej sieci, a także do punktowych urządzeń laboratoryjnych.


Seria WG-Technical

 

Demineralizator WG-Technical to szeroko stosowany system uzdatniania wody pozwala- jący na otrzymywanie wody trzeciego stopnia czystości według PN-EN ISO 3696:1999. WG-Technical jest w pełni automatycznym i bez obsługowym systemem standardowo wyposażonym w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy.

Wszystkie procesy są na bieżąco monitorowane, a zmiany podstawowych parametrów są wyświetlane na ekranie LCD.
System WG-Technical jest doskonałym
źródłem wody dla demineralizatorów produkujących wodę pierwszego i drugiego stopnia czystości według PN-EN ISO 3696:1999.

Demineralizator WG-Technical posiada stopień retencji 97-99% przy stopniu odzysku wody do 60%.


 

MODEL WG-Technical 10-30

WG-Technical 10-30 to system uzdatniania wody o wydajności 10-30 dm3/h szeroko stosowany do zasilania punktowych urządzeń laboratoryjnych, takich jak: zmywarki, analizatory, autoklawy, szafy klimatyczne, łaźnie wodne. Demineralizator ten może poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych, a także jest doskonałym źródłem wody dla systemów produkujących wodę pierwszego i drugie- go stopnia czystości według PN-EN ISO 3696:1999.


MODEL WG-Technical 40-80

Technical 40-80 to system uzdatniania wody o wydajności 40-80 dm3/h stosowany w laboratoriach o dużym dobo-wym zużyciu wody. Demineralizator ten może poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych, a także jest doskonałym źródłem wody dla systemów produkujących wodę pierwszego i drugiego stopnia czystości według PN-EN ISO 3696:1999.


 

Seria WG-HLP Comercial RO Laboratorium

System WG-HLP RO jest urządzeniem o różnej wydajności wody demineralizowanej i może być wykorzystany zarówno w laboratoriach jak i w przemyśle elektronicznym, spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym itp. Proces oczyszczania wody jest w pełni automatyczny i bez obsługowy. HLP RO ma zwiększoną wydajność przez co może poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych oraz sprzęt laboratoryjny typu: zmywarki, autoklawy itp

Jeżeli jesteś zainteresowany urządzeniem do laboratorium o większej wydajności napisz maila. Podaj wydajność oraz jakie normy ma spełniać woda.
Ankieta znajduje się na stronie kontakt.

Wigo Gąsiorowski oferuje konsultacje dobór urządzeń, rzetelny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, jak również stałą dostawe materiałów eksploatacyjnych przy umiarkowanych cenach rynkowych.


 Ile kosztuje 1 litr wody wyprodukowanej z destylatora?

Sprawdź koszty użytkowania systemu uzdatniania wody w Twoim laboratorium. Urządzenia które mamy w swojej ofercie są bardzo ekonomiczne zużywają minimalną ilość energii i bardzo małą ilość wody aby wyprodukować super ultraczystą wodę.


 

Jeżeli jesteś za technologią która nie zanieczyszcza środowiska pod względem zasolenia wody, jest ekologiczna, może zastąpić stacje zmiękczania w 100% bez chemii i nie generuje chlorków. Zobacz nową technologię. Nazwali mnie IMPULS dlaczego musisz poczytać.

Standardowa stacja zmiękczania potrzebuje odpływu popłuczyn z regeneracji soli pastylkowej i zawsze wpływa na koszty oczyszczalni ścieków, to urządzenie generuje koszty eksploatacji ok 15~ 60 zł rocznie w zależności od modelu. Efekt końcowy jest jak po stacji zmiękczania wody.


Jeżeli potrzebujesz więcej informacji napisz zapytanie na maila biuro@wigo.pl lub dzwoń 785 108 100

 

Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej