Audyt Technologii Uzdatniania Wody

Jeżeli macie Państwo problem z technologią uzdatniania wody, stacja nie utrzymuje parametrów wody pitnej zgodnych z normą zgłoście się do nas, a my pomożemy rozwiązać problem tak, aby klient końcowy był zadowolony - sanepid opiniował pozytywnie wyniki, a gmina nie odbierała nieprzyjemnych telefonów od końcowego klienta.

Wykonujemy ocenę stanu technicznego stacji uzdatniania wody dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę pitną zgodnie z normą PZH. 


Przeprowadzamy badania fizykochemiczne bezpośrednio u klienta na stacji uzdatniania wody, co pozwala na idealne wykrycie różnego rodzaju problemy z występowaniem ponadnormatywnych przekroczeń w wodzie uzdatnionej.

 

Zajmujemy się wdrażaniem najnowszych osiągnięć technologicznych z dziedziny dezynfekcji wody, która to nie pozostawia śladu chemicznego w wodzie pitnej.

Określamy możliwości technologiczne dla usuwania z wody różnego rodzaju związków ponadnormatywnych w wodzie uzdatnianej nie trzymającej parametrów, dotyczy wód  studziennych lub czerpanej z rzeki. 

 

Przeprowadzamy zmiany technologii na pracujących stacjach uzdatniania wody uwzględniające bardzo krótkie przerwy w dostawach wody do klienta końcowego. Przeprowadzamy modyfikację starych filtrów odżelaziających zgodnie z nowoczesnymi technologiami SUW. Upraszczamy technologię tak, aby była możliwie jak najprostsza w wykonywaniu obsługi eksploatacyjnej. 

 

Wykazujemy przyczyny w technologii SUW i podajemy rozwiązanie problemu. 

 

Wprowadzamy innowacyjne technologie w redukcji amoniaku, żelaza, manganu, korekty pH, bakterii łącznie z zabezpieczeniem rurociągów tłocznych na całe miasto, bez śladu chemicznego. 

 

Wszystkie nasze prace podczas przeprowadzania audytu są rzetelnie wykonane i poparte urządzeniami pomiarowymi dopuszczonymi przez instytut miar i wag w Polsce. 

 

Po przeprowadzonej ocenie stanu faktycznego klient otrzymuje raport końcowy który opisuje szczegółowo przyczyny występowania w wodzie danych pierwiastków ponadnormatywnych oraz rozwiązanie w jaki sposób należy usprawnić stacje uzdatniania wody do takiego stanu, aby woda po uzdatnianiu była zgodna z normą wody pitnej na terenie Polski.

Kontakt:

e-mail:      jacek@wigo.pl
telefon:      601 724 015

Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej