Urządzenia Odżelaziająco-Zmiękczające Nowość Zeolit USA

Nowej generacji złoże do wód gruntowych  w których przekroczona jest wartość żelaza, manganu, twardości, amoniaku i śladowej ilości siarkowodoru.

Złoże do uzdatniania wód gruntowych i głębinowych. Złoże do zmiękczania odżelaziania odmanganiania korekty pH. Jedyne takie złoże które daje radę z bardzo trudną wodą.

Crystal Right 


Wyobraź sobie kroplę wody podzieloną w sześciany. Każdy sześcian reprezentuje inną kombinację problemu zanieczyszczenia wody.

Kropla taka jak ta mogłaby stworzyć się jako chmura na niebie. Podczas spadania miesza się z różnymi gazami znajdującymi się w atmosferze; powoduje to rozpuszczanie się w tej kropli minerałów, które mogą mieć wpływ na jakość wody.

Poprzez analizę można ustalić, które z tych minerałów mogą spowodować problem zanieczyszczenia wody. Następnie dobieramy najlepszy środek, którym będzie można ten problem rozwiązać.

Kryształy krzemionki firmy Crystal-Right są naturalnym wyrobem dla dzisiejszych systemów uzdatniania wody. Zastosowanie innych produktów

nie będzie miało aż tak dużych rezultatów w jednym procesie uzdatniania.
Kryształy zeolitowe pochodzą z krzemianu glinowo-sodowego, który

jest wyprodukowany i wytworzony przez Mineral-Right przy użyciu ekskluzywnej technologii. Poprzez swoją unikalną krystaliczną strukturę Crystal-Right zapewnia bardziej niż inne produkty usunięcie twardości wody, żelaza znajdującego się w niej i manganu, podnosząc jednocześnie poziom pH.

W przeciwieństwie do innych żywic kryształy Crystal-Right zapewniają lepszą filtrację i są szybciej wyczyszczone podczas wypłukiwania. Odkryj zalety produktu, który zapewnia uzdatnienie wody podczas tylko jednego procesu.


Rewelacyjne złoże do uzdatniania wody dla klienta indywidualnego oraz do zastosowań publicznych
Tam gdzie standartowe złoża uzdatniające wodę nie dają rady stosujemy Crystal-Right 


Złoża Crystal-Right

Zeolity tworzą się od początku istnienia ziemi. Są to naturalne krzemiany glinowo-sodowe. To jest sposób w jaki natura sama uzdatnia wodę. Water -Right używa dwa rodzaje zeolitów do procesu uzdatniania wody.

CR100

BIAŁY ZEOLIT (CR-100) firmy Water-Right jest najbardziej trwałym z produkowanych minerałów. Biały zeolit podnosi poziom pH w kwaśnej wodzie, oraz zmniejsza twardość wody i poziom żelaza i manganu. Woda z mniejszym pH jest bardziej żrąca od wody z wyższym lub neutralnym pH.

CR200

NIEBIESKI ZEOLIT (CR-200) firmy Water- Right jest rodzajem, wysoko wydajnego minerału używanego do zmniejszenia twardości wody i zawartego w niej poziomu żelaza i manganu. Dodatkowy wysiłek związany z produkcją tego produktu zapewnia największą wydajność w zmiękczaniu wody. Wysoka jakość tego produktu jest możliwa przez to, że posiada on zdolność wysokiej filtracji i wypłukiwania.

Prezentacja produktu

Crystal-Right jest zeolitem, który może zmiękczać wodę, usuwać żelazo, mangan i małe ilości H2S. Także może wchłonąć amoniak i podnieść poziom pH. Crystal-Right może także przefiltrować zanieczyszczenia organiczne, oraz wychwycić nieorganiczne i nierozpuszczalne.

Historia Crystal-Right

Zeolity są naturalnymi kryształami krzemianu glinu produkowanego w małych ilościach przez naturę. Ich porowata krystaliczna struktura posiada unikalna możliwość wchłaniania i zachowywania różnorodnych jonów metalu. Jednakże, w stanie naturalnym zeolity posiadają własne zanieczyszczenia, które limitują wymianę jonów.
Na początku lat 20-dziestych, syntetyczne zeolity były stworzone głównie w celu uzdatniania wody. Technologia tego procesu bardzo się rozwinęła od tamtego czasu. Aktualnie zeolity mogą być produkowane jako wolne od zanieczyszczeń, i w kilku różnych odmianach. Zeolity Crystal-Right były w szczególności wynalezione do uzdatniania wody gruntowej.

Ponadto produkt ten ma doskonałe rezultaty w poprawianiu poziomu pH, zmiękczaniu i usuwaniu żelaza, manganu i amoniaku.

Crystal-Right różni się od innych produktów filtrujących tym, ze żelazo i mangan są usuwane poprzez wymianę jonów. Dlatego żelazo i mangan nie muszą być utlenione przed zastosowaniem. Jeśli żelazo i mangan pojawią się w nierozpuszczonej formie, Crystal-Right będzie działał jako naturalny filtr.

Inne ważne cechy:

pH: Crystal-Right podnosi poziom pH wód lekko kwaśnych powyżej pH 5,5 poprzez pochłonięcie kwaśnego wodoru (H+). Później H+ jest uwolniony i wypłukany w solance. 


Regeneracja i wypłukiwanie

Kryształy Crystal-Right są regenerowane przez chlorek sodowy (lub chlorek potasowy) w ilości, która może być aż 30% mniejsza niż zmiękczająca żywica. Po wypłukiwaniu, najdrobniejsze kryształy są na górze, a najgrubsze na dole. Dlatego tak posortowany środek zapewnia doskonałą filtrację dla cząstek w zawiesinie. Rezultaty są porównywalne z filtrami piaskowymi. 


Dezynfekcja złoża chlorowanie

Chlor nie wpływa na Crystal-Right i może być używany podczas regeneracji, żeby wyeliminować problemy z bakteriami.


Specyfikacja zastosowania złoża zeolitowego Crystal Right

Jak we wszystkich środkach do uzdatniania wody, ważne są odpowiednie specyfikacje i utrzymanie dla właściwego działania Crystal-Right.

Woda powinna wynosić co najmniej 80 cząsteczek na milion. Brak TDS może spowodować rozkład podstawowej struktury Crystal-Right , która może przyjąć galaretowatą postać. Jeśli w wodzie jest mniej niż 80TDS, żywotność Crystal- Right jest nie większa niż dwa lata. Poziom pH poniżej 4,5 może mieć ten sam efekt, dlatego unikać trzeba chemicznego czyszczenia środkami o bazie kwasowej.

Wymagana jest minimalna twardość wody na poziomie 51 mg/L CacO3 lub 2,9 oN żeby umożliwić wymianę jonów w metalu i manganie. Zbiorniki muszą mieć średnicę o wielkości co najmniej 10 cali i obszar co najmniej 0,5 stóp kwadratowych. Wymagana jest również minimalna ilość 28,3 litra tego środka (1 stopa sześcienna) 


Dla wód nieutlenionych

CR100 

Usuwanie metali    pH > 5,5    

Usuwanie manganu    TDS > 80 mg/l    

pH neutralizacja    > 5,1 °F

   > 2,9 °d

Wymiana obojętności:    30 m3/ppm

3 m3/°F

1,7 m3/°d

Dla wód nieutlenionych     

CR200   

Usuwanie metali  pH neutralne    

Usuwanie manganu    TDS >80 mg/l    

>5,1 °F

>2,9 °d    

Wymiana obojętności:    40 m3/ppm    

4 m3/°F    

2,25m3/°d   


 
Historia biznesu Crystal - Right

Firma Water-Right powstała w roku 1963 jako Korporacja Wisconsin w miejscowości Appleton, w Wisconsin, będąca własnością Glenna Gruett. Na początku głównym celem Water-Right było stworzenie urządzeń uzdatniania wody.

Wodami przeznaczonymi do uzdatniania były wody twarde, zawierające nadmierną ilość żelaza, kwasu, siarki, manganu i inne naturalne zanieczyszczenia. Najlepszym sposobem rozwiązywania tych problemów było użycie krzemowych żelowych zeolitów jako środka do uzdatniania wody.

W tym czasie większość producentów używała żelaznych filtrów, zmiękczaczy wody lub neutralizatorów kwasowych, zależnie od jakości wody. Używając żelowych zeolitów można było uniknąć instalowania wielu urządzeń w zamian za jeden, oszczędzając czas i pieniądze. Niestety ten sposób uzdatniania wody, z zastosowaniem żelowych zeolitów, miał zastosowanie jedynie przy urządzeniach sterowanych ręcznie.

Pod koniec roku 1963, Glenn stworzył zawór sterujący - Fleck 2500. Ten wynalazek umożliwił odpowiednią regenerację zeolitowych mediów. Z nowym zaworem i zeolitowymi mediami, produkty Water-Right zostały przyjęte i zaakceptowane przez firmy z branży wodno-kanalizacyjnej. Pracując z firmami z branży, Glenn Gruett uznał za potrzebne wyszkolenie dealerów jego produktu tworząc specjalny program szkoleniowy. W miarę rozrastania się firmy pojawiła się potrzeba stworzenia dystrybucji. W roku 1967 Water-Right podpisało umowę z pierwszym takim dystrybutorem zwanym Kretchmer-Tredway z Dubuque, w stanie Iowa.
Przez lata siedemdziesiąte i w połowie osiemdziesiątych, firma Water-Right rozwinęła się na rynku
środkowo-zachodnim koncentrując się na dystrybutorach z branży wodno- kanalizacyjnej. Pracując w tej branży, firma uznała, że najlepsze sukcesy uzyska poprzez właściwe szkolenie swoich dealerów.
Dotychczas firma Water-Right kupowała swoje zeolity od firmy Arizona Minerals, która była subsydiowana przez firmę Culligan z miasta San Bernardino z Kalifornii. W roku 1985 Water- Right dowiedziała się,
że firma Culligan zamyka swoją fabrykę zeolitów z powodu skażenia wód gruntowych podczas procesu produkcji. Kiedy zostało to odkryte przez Urząd Kontroli California EPA, firma Culligan została zmuszona do zamknięcia działalności.
Krótko po tym Water-Right zaczął negocjacje aby kupić firmę produkującą zeolity. Skoro 60% biznesu Water-Right było uzależnione od używania zeolitów. Pozostałe 40% - to używanie syntetycznych
żywic, tylko do uzdatniania twardej wody. Oferta kupna firmy była zaakceptowana w 1986 roku i stworzona została nowa korporacja nazwana Mineral-Right. Nowa firma przeniesiona została do Phillisburga w stanie Kansas. To dało pełne źródło zeolitów dla Water-Right. Mineral-Right nie tylko produkuje środki uzdatniania wody dla przemysłu, ale także dla branży medycznej, petrochemicznej i potrzeb gospodarstwa domowego. W tym samym czasie gdy powstała Mineral-Right trzech synów Pana Glenna Gruett: Kurt,Greg i Guy weszło w ten biznes i kontynuowali wzrost firmy Water-Right skoro czas ojca był poświęcony firmie Mineral-Right. Synowie zajęli się sprzedażą i marketingiem, a także szkoleniem pracując razem z dystrybutorami i dealerami. Dzięki rozwojowi generatora chloru w roku 1993 i zaworu zwanego Santizer w roku 1998, Water-Right jest nadal liderem w kraju w dziedzinie uzdatniania wody. Water-Right rozwinął swoją dystrybucję w Stanach i Kanadzie. Z partnerem w dystrybucji Santizera w Europie, Mineral- Right, rozwinęła swoją sprzedaż produktów – zeolitów specjalistycznych na cały świat.


e-mail:     biuro@wigo.pl   adrian@wigo.pl

telefon:     669 061 616     535 202 101

 


Tagi