Odżelazianie Zmiękczanie Zeolit

Nowej generacji złoże do wód gruntowych  w których przekroczona jest wartość żelaza, manganu, twardości, amoniaku i śladowej ilości siarkowodoru

 

MINERAL-RIGHT

Phillipsburg, Kansas U.S.A
          Silica Crystals of Perfection

Jeżle masz trudną wodę do uzdatniania koniecznie zapoznaj się z tym materiałem. Złoże do zmiękczania odżelaziania odmanganiania korekty pH. Jedyne złoże które daje radę z bardzo trudną wodą. Dobierać złoże pod nadzorem wyspecjalizowanego fachowca.

                                                                                   Złoże WG-Crystal Right 100,150,200

Wyobraź sobie kroplę wody podzieloną w sześciany. Każdy sześcian reprezentuje inną kombinację problemu zanieczyszczenia wody. Kropla taka jak ta mogłaby stworzyć się jako chmura na niebie. Podczas spadania miesza się z różnymi gazami znajdującymi się w atmosferze; powoduje to rozpuszczanie się w tej kropli  minerałów, które mogą mieć wpływ na jakość wody.

Poprzez analizę można ustalić, które z tych minerałów mogą spowodować problem zanieczyszczenia wody. Następnie dobieramy najlepszy środek, którym będzie można ten problem rozwiązać. 

Kryształy krzemionki firmy Crystal-Right są naturalnym wyrobem dla dzisiejszych systemów uzdatniania wody. Zastosowanie innych produktów nie będzie miało aż tak dużych rezultatów w jednym procesie uzdatniania. 

Kryształy zeolitowe pochodzą z krzemianu glinowo-sodowego, który jest wyprodukowany i wytworzony przez Mineral-Right przy użyciu ekskluzywnej technologii. Poprzez swoją unikalną krystaliczną strukturę Crystal-Right zapewnia bardziej niż inne produkty usunięcie twardości wody, żelaza znajdującego się w niej i manganu, podnosząc jednocześnie poziom pH.

 

W przeciwieństwie do innych żywic kryształy Crystal-Right zapewniają lepszą filtrację i są szybciej wyczyszczone podczas wypłukiwania. Odkryj zalety produktu, który zapewnia uzdatnienie wody podczas tylko jednego procesu. Twoi dealerzy i klienci będą zafascynowani. 


 
    

Rewelacyjne złoże do uzdatniania wody dla zastosowań publicznych oraz klienta indywidualnego.Tam gdzie standartowe złoża nie dają rady stosujemy WGCR

Złoża WG-Crystal-Right

 

Zeolity tworzą się od  początku istnienia ziemi. Są to naturalne krzemiany glinowo-sodowe. To jest sposób w jaki natura sama uzdatnia wodę. Water -Right używa dwa rodzaje zeolitów do procesu uzdatniania wody.

CR100                                                        

BIAŁY ZEOLIT (CR-100) firmy Water-Right jest najbardziej trwałym z produkowanych minerałów. Biały zeolit podnosi poziom pH w kwaśnej wodzie, oraz zmniejsza twardość wody i poziom żelaza i manganu. Woda z mniejszym pH jest bardziej żrąca od wody z wyższym lub neutralnym pH.

CR200

NIEBIESKI ZEOLIT (CR-200) firmy Water-Right jest rodzajem, wysoko wydajnego minerału używanego do zmniejszenia twardości wody i zawartego w niej poziomu żelaza i manganu. Dodatkowy wysiłek związany z produkcją tego produktu zapewnia największą wydajność w zmiękczaniu wody. Wysoka jakość tego produktu jest możliwa przez to, że posiada on zdolność wysokiej filtracji i wypłukiwania.

Prezentacja produktu

 

Crystal-Right jest zeolitem, który może zmiękczać wodę, usuwać żelazo, mangan i małe ilości H2S. Także może wchłonąć amoniak i podnieść poziom pH. 

Crystal-Right może także przefiltrować zanieczyszczenia organiczne, oraz wychwycić nieorganiczne i nierozpuszczalne.

 

Historia Crystal-Right

 

Zeolity są naturalnymi kryształami krzemianu glinu produkowanego w małych ilościach  przez naturę. Ich porowata krystaliczna struktura posiada unikalna możliwość wchłaniania i zachowywania różnorodnych jonów metalu. Jednakże, w stanie naturalnym zeolity posiadają własne zanieczyszczenia, które limitują wymianę jonów.

Na początku lat 20-dziestych, syntetyczne zeolity były stworzone głównie w celu uzdatniania wody. Technologia tego procesu bardzo się rozwinęła od tamtego czasu. Aktualnie zeolity mogą być produkowane jako wolne od zanieczyszczeń, i w kilku różnych odmianach.
Zeolity Crystal-Right były w szczególności wynalezione do uzdatniania wody gruntowej. Ponadto produkt ten  ma doskonałe rezultaty w poprawianiu poziomu pH, zmiękczaniu i usuwaniu żelaza, manganu i amoniaku.

 

Crystal-Right różni się od innych produktów filtrujących tym, ze żelazo i mangan są usuwane poprzez wymianę jonów. Dlatego żelazo i mangan nie muszą być utlenione przed zastosowaniem. Jeśli żelazo i mangan pojawią się w nierozpuszczonej formie, Crystal-Right będzie działał jako naturalny filtr. 

Inne ważne cechy:

 

  • pH: Crystal-Right podnosi poziom pH wód lekko kwaśnych powyżej pH 5,5 poprzez pochłonięcie kwaśnego wodoru (H+). Później H+ jest uwolniony i wypłukany w solance.

Regeneracja i wypłukiwanie 

 

Kryształy Crystal-Right są regenerowane przez chlorek sodowy (lub chlorek potasowy) w ilości, która może być aż 30% mniejsza niż zmiękczająca żywica. Po wypłukiwaniu, najdrobniejsze kryształy są na górze, a najgrubsze na dole. Dlatego tak posortowany środek zapewnia doskonałą filtrację dla cząstek w zawiesinie. Rezultaty są porównywalne z filtrami piaskowymi.

  •  Chlorowanie

 

Chlor nie wpływa na Crystal-Right i może być używany podczas regeneracji, żeby wyeliminować problemy z bakteriami 

Specyfikacja zastosowania złoża zeolitowego WG-Crystal Right

Jak we wszystkich środkach do uzdatniania wody, ważne są odpowiednie specyfikacje i utrzymanie dla właściwego działania Crystal-Right. 

Woda powinna wynosić co najmniej 80 cząsteczek na milion. Brak TDS może spowodować rozkład podstawowej struktury Crystal-Right , która może przyjąć galaretowatą postać. Jeśli w wodzie jest mniej niż 80TDS, żywotność Crystal-Right jest nie większa niż dwa lata. Poziom pH poniżej 4,5 może mieć ten sam efekt, dlatego unikać trzeba chemicznego czyszczenia środkami o bazie kwasowej.

 

Wymagana jest minimalna twardość wody na poziomie 51 mg/L CacO3 lub 2,9 oN żeby umożliwić wymianę jonów w metalu i manganie.

 

Zbiorniki muszą mieć średnicę o wielkości co najmniej 10 cali i obszar co najmniej 0,5 stóp kwadratowych.  Wymagana  jest  również  minimalna  ilość  28,3 litra tego środka (1 stopa sześcienna).

Dla wód nieutlenionych CR100

Usuwanie metali                            pH >    5,5

Usuwanie manganu                      TDS >    80 mg/l

pH neutralizacja                            >    5,1 °F

                                                       >    2,9 °d

Wymiana obojętności:                  30 m3/ppm

                                                      3 m3/°F

                                                      1,7 m3/°d


Dla wód nieutlenionych CR200

 

Usuwanie metali                   pH neutralne

Usuwanie manganu            TDS >80 mg/l

                                              >5,1 °F

                                            >2,9 °d

Wymiana obojętności:        40 m3/ppm

                                             4 m3/°F

                                           2,25m3/°d

 


Specyfikacja Techniczna:

 

Historia biznesu Crystal - Right 

 

Firma Water-Right powstała w roku 1963 jako Korporacja Wisconsin w miejscowości Appleton, w Wisconsin, będąca własnością Glenna Gruett. Na początku głównym celem Water-Right było stworzenie urządzeń uzdatniania wody. 

Wodami przeznaczonymi do uzdatniania były wody twarde, zawierające nadmierną ilość żelaza, kwasu, siarki, manganu i inne naturalne zanieczyszczenia. Najlepszym sposobem rozwiązywania tych problemów było użycie krzemowych żelowych zeolitów jako środka do uzdatniania wody. 

W tym czasie większość producentów używała żelaznych filtrów, zmiękczaczy wody lub neutralizatorów kwasowych, zależnie od jakości wody. Używając żelowych zeolitów można było uniknąć instalowania wielu urządzeń w zamian za jeden, oszczędzając czas i pieniądze. Niestety ten sposób uzdatniania wody, z zastosowaniem żelowych zeolitów, miał zastosowanie jedynie przy urządzeniach sterowanych ręcznie.

Pod koniec roku 1963, Glenn stworzył zawór sterujący - Fleck 2500. Ten wynalazek umożliwił odpowiednią regenerację zeolitowych mediów. Z nowym zaworem i zeolitowymi mediami,  produkty Water-Right zostały przyjęte i zaakceptowane przez firmy z branży wodno-kanalizacyjnej. Pracując z firmami z branży, Glenn Gruett uznał za potrzebne wyszkolenie dealerów jego produktu tworząc specjalny program szkoleniowy. W miarę rozrastania się firmy pojawiła się potrzeba stworzenia dystrybucji. W roku 1967 Water-Right podpisało umowę z pierwszym takim dystrybutorem zwanym Kretchmer-Tredway z Dubuque, w stanie Iowa.

Przez lata siedemdziesiąte i w połowie osiemdziesiątych, firma Water-Right rozwinęła się na rynku środkowo-zachodnim koncentrując się na dystrybutorach z branży wodno-kanalizacyjnej. Pracując w tej branży, firma uznała, że najlepsze sukcesy uzyska poprzez właściwe szkolenie swoich dealerów. 

Dotychczas firma Water-Right kupowała swoje zeolity od firmy Arizona Minerals, która była subsydiowana przez firmę Culligan z miasta San Bernardino z Kalifornii. W roku 1985 Water-Right dowiedziała się, że firma Culligan zamyka swoją fabrykę zeolitów z powodu skażenia wód gruntowych podczas procesu produkcji. Kiedy zostało to odkryte przez Urząd Kontroli California EPA, firma Culligan została zmuszona do zamknięcia działalności. 

Krótko po tym Water-Right zaczął negocjacje aby kupić firmę produkującą zeolity. Skoro 60% biznesu Water-Right było uzależnione od używania zeolitów. Pozostałe 40% - to używanie syntetycznych żywic, tylko do uzdatniania twardej wody. Oferta kupna firmy była zaakceptowana w 1986 roku i stworzona została nowa korporacja nazwana Mineral-Right. Nowa firma przeniesiona została do Phillisburga w stanie Kansas. To dało pełne źródło zeolitów dla Water-Right. Mineral-Right nie tylko produkuje środki uzdatniania wody dla przemysłu, ale także dla branży medycznej, petrochemicznej i potrzeb gospodarstwa domowego. W tym samym czasie gdy powstała Mineral-Right trzech synów Pana Glenna Gruett: Kurt,Greg i Guy weszło w ten biznes i kontynuowali wzrost firmy Water-Right  skoro czas ojca był poświęcony firmie Mineral-Right. Synowie zajęli się sprzedażą i marketingiem, a także szkoleniem pracując razem z dystrybutorami i dealerami. Dzięki rozwojowi generatora chloru w roku 1993 i zaworu zwanego Santizer w roku 1998, Water-Right jest nadal liderem w kraju w dziedzinie uzdatniania wody. Water-Right rozwinął swoją dystrybucję w Stanach i Kanadzie. Z partnerem w dystrybucji Santizera w Europie, Mineral-Right, rozwinęła swoją sprzedaż produktów – zeolitów specjalistycznych na cały świat.

Niejednokrotnie stosuje się stacje uzdatniania wody do celów gminnych urządzenia jak i samo złoże jest dopuszczone przez PZH

Złoża pakowane w szczelnych workach po 28,3L

Jeśli macie Państwo problem z twardą wodą, to możecie rozwiązać go raz na zawsze. Nasi specjaliści dobiorą dla was odpowiedni system uzdatniania wody.
Odwiedź nasz salon przy ul. Nowowiejskiej 71/1A we Wrocławiu, zadzwoń lub napisz. 

e-mail:                            dawid@wigo.pl      adrian@wigo.pl  

telefon:                           669-061-616          535-202-101Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej