Preparaty inhibitory chemiczne do zabezpieczenia antykorozyjnego w otwartych obiegach wody chłodniczej

Preparaty chemiczne dla wody chłodniczej w całym spektrum twardości, zarówno dla wody po procesie zmiękczania jak i wody twardej do (30doH).


Produkty są w postaci płynnej przystosowane do bezpośredniego dozowania. Wzrost biologiczny nie jest wspomagany, znakomite właściwości antykorozyjne, bardzo dobre właściwości stabilizujące i dyspergujące, odporność na hydrolizę, wysoka stabilność pH.

Tagi