WG-Spezialgel N1045 do wody chłodniczej, o ograniczonej twardości 1-5 st.dH

WG-Spezialgel N dla wody chłodniczej
Właściwości:
Płynny inhibitor wieloskładnikowy wolny od fosforanów bez związków azotu, wzrost biologiczny nie jest wspomagany, dobre właściwości antykorozyjne bardzo dobre właściwości stabilizujące i dyspergujące, wysoka odporność na hydrolizę wysoka stabilność pH

Dane techniczne:
Wygląd                                                         Klarowna, żółtawo-zielona  ciecz
Rozpuszczalność                                             Mieszalna z wodą bez  ograniczeń
Zastosowanie:
Stosowana ilość dozowania                               100-150 ml/m3
Wprowadzanie: Proporcjonalnie do ilości wody w obiegu, poprzez wodę uzupełniającą 

Opis preparatu:
 

WG-Spezialgel N  jest płynnym, wielokomponentowym środkiem, który nie zawiera fosforanów i dzięki temu nie pomaga w rozwoju mikrobiologicznym. Spezialgel –n- jest przeznaczony dla systemów o twardości do 5°dH. Jeżeli twardość wody przekracza 5°dH powinno się zastosować Spezialgel –n 1136. Posiada efektywne właściwości stabilizujące i dyspergujące, połączone z doskonałymi właściwościami inhibitującymi korozję na metalowych powierzchniach. Powoduje powstanie warstwy ochronnej na powierzchni metalowej o grubości 0,002 bis 0,004 mm, która nie hamuje przepływu energii ciepnej. Dodatkowo “spezialgel“ –n- jest odporny na hydrolizę. Tzn., że nawet przy wysokich temperaturach ścian przewodów, jego skuteczność nie zmienia się. Również przy wysokich wartościach pH około 9,5 nie zmieniają się właściwości antykorozyjne, jak również właściwości dyspergujące produktu. Dzięki temu substancje nierozpuszczalne w wodzie pozostają w zawiesinie i unika się złogów na powierzchniach ścian przewodów wodnych.


Tagi