WG-Hydrogel N1060 Gotowa mieszanka do dozowania dla zmiękczonej wody chłodniczej, twardość od 0-1st dH

WG-Hydrogel N1060 gotowa mieszanka do dozowania do kondycjonowania wody zmiękczonej zimnej, chłodniczej i przemysłowej w otwartych obiegach.

Właściwości:
Gotowa mieszanka do dozowania płynny inhibitor wieloskładnikowy wolny od fosforanów bez związków azotu, wzrost biologiczny nie jest wspomagany,  znakomite właściwości antykorozyjne, bardzo dobre właściwości stabilizujące i dyspergujące, wysoka odporność na hydrolizę wysoka stabilność pH. 
 
Dane techniczne:  
Wygląd                  Klarowna, żółtawo-zielona ciecz
Rozpuszczalność    Mieszalna z wodą bez ograniczeń
Zastosowanie 
Proporcje mieszanki    Gotowy do bezpośredniego zastosowania
Ilość dozowana    100 ml/m3 
Wprowadzanie            Proporcjonalnie do ilości poprzez wodę uzupełniającą 
 
Opis preparatu:   
 
WG-Hydrogel –N1060 - jest płynnym produktem wieloskładnikowym nie zawierającym fosforanu i związków tlenu, dzięki czemu nie wspiera on wzrostu biologicznego. Stanowi on znakomity środek stabilizujący i dyspergujący o znakomitych właściwościach przeciwkorozyjnych na powierzchniach metalicznych. Nie hamuje przechodzenie ciepła lecz tworzy film ochronny o grubości od 0,002 do 0,004 mm. Ponadto “hydrogel“ –n 1060- jest wysoce odporny na hydrolizę. Oznacza to, że nawet przy wysokich temperaturach ścian skuteczność środka zostaje zachowana. Właściwości stabilizujące twardość pozostają utrzymane nawet przy wartościach pH ponad 9,5. Dotyczy to również działania dyspergującego, które jest skuteczne również przy wyższych wartościach pH. Powoduje to unoszenie się ciał stałych oraz pozwala zapobiegać tworzeniu się osadów.

Tagi