WG-Spezialgel-N 1136 do wody chłodniczej o dużej twardości od >5st dH

WG-Spezialgel N 1136 dla wody chłodniczej o dużej twardości

Płynny inhibitor wieloskładnikowy wolny od fosforanów bez związków azotu, wzrost biologiczny nie jest wspomagany, dobre właściwości antykorozyjne bardzo dobre właściwości stabilizujące i dyspergujące, wysoka odporność na hydrolizę wysoka stabilność pH

WG-Spezialgel N 1136 jest płynnym, wielokomponentowym środkiem, który nie zawiera fosforanów i dzięki temu nie pomaga w rozwoju mikrobiologicznym. Spezialgel –n- jest przeznaczony dla systemów o twardości od  >5°dH. Posiada efektywne właściwości stabilizujące i dyspergujące, połączone z doskonałymi właściwościami inhibitującymi korozję na metalowych powierzchniach. Powoduje powstanie warstwy ochronnej na powierzchni metalowej o grubości 0,002 bis 0,004 mm, która nie hamuje przepływu energii ciepnej. Dodatkowo Spezialgel N 1136 jest odporny na hydrolizę, nawet przy wysokich temperaturach ścian przewodów, jego skuteczność nie zmienia się. Przy wysokich wartościach pH około 9,5 nie zmieniają się jego właściwości antykorozyjne, jak również właściwości dyspergujące. Dzięki temu substancje nierozpuszczalne w wodzie pozostają w zawiesinie i unika się złogów na powierzchniach ścian przewodów wodnych.

Warunki wstępne:

Żeby uniknąć rozwoju biologicznego, powinno się dozować spezialgel-n- lub spezialgel –n 1136- wraz z biozidami.

Dozowanie:

WG-Spezialgel N1136

Spezialgel N1136 powinien być dozowany stosownie do twardości całkowitej układu. Na 1 stopień niemiecki stosuje sie 10ml spezialgelu – 1136.

Przykłady:

 

Twardość całkowita w obiegu 

Dozowanie spezialgel –n 1136-

8°dH

80ml/m3

10°dH

100ml/m3

14°dH

140ml/m3

23°dH

230ml/m3

 

Wprowadzanie środka:

Produkt dozuje sie przy pomocy pompy dozującej, proporcjonalnie do ilości przepływającej wody bezpośrednio do wody obiegowej lub do wody uzupełniającej.

Opakowanie:

spezialgel-n- i spezialgel- n 1136- produkowany jest w 25 pojemnikach.

 

Dodatkowe informacje dotyczące produktu oraz sposób obchodzenia się ze środkiem znajdziecie Państwo w karcie bezpieczeństwa.

Tagi