Badanie Wody Pitnej

Badanie wody zlecamy laboratorium zlokalizowanym we Wrocławskim Parku Technologicznym.
Ekolabos Laboratorium Badań Środowiskowych powstało z połączenia najnowocześniejszych technologii w dziedzinie badania wody i ścieków.
Naszą misją jest świadczenie kompleksowych usług w dziedzinie analizy wody, ścieków, gleby i powietrza. Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki możemy zaoferować Państwu usługi najwyższej jakości realizowane w możliwie najkrótszym czasie, tak by dać Państwu pełnię satysfakcji i świadomość spożywania czystej wody oraz życia w bezpiecznym, czystym środowisku.

Nasze Laboratorium znajduje się na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego, co oznacza, że wykorzystywany przez nas sprzęt i aparatura laboratoryjna jest najwyższej, światowej jakości. Dzięki temu możemy do maksimum uprościć i skrócić czas badania, a co za tym idzie zminimalizować koszty i czas oczekiwania na wyniki.

Z myślą o Państwa wygodzie stworzyliśmy Mobilne Laboratorium Badania Wody. Dajemy Państwu tym samym możliwość uczestniczenia w badaniu u Państwa w zakładzie oraz w domu. Wynik otrzymują Państwo natychmiast, osobiście biorą Państwo udział w badaniu, a wszystko to z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości badania.

Zakres Oznaczeń Wykonywanych w Labolatorium

L.p.

Badany parametr / wskaźnik

Jednostka miary

WYNIK BADANIA

DZW

1

Barwa

mgPt/l

 

1

2

Smak

TFN

 

1

3

Zapach

TON

 

1 - 5*

4

Odczyn (pH)

pH

 

6.5 – 9.5

5

Przewodność el. właściwa

µS/cm

 

<2500[2]

6

Amoniak (NH4+)

mg/l

 

<0.5

7

Azotyny (NO2-)

mg/l

 

<0.5

8

Azotany (NO3-)

mg/l

 

<50

9

Chlor (CL2)

mg/l

 

<0.3

10

Żelazo (Fe 2+/3+)

mg/l

 

<0.200

11  

Mangan (Mn)

mg/l

 

<0.050

12  

Twardość ogólna

mgCaCO3/l

 

60 - 500[3]

13  

Twardość węglanowa

mg/l

 

-

14  

Glin (Al)

mg/l

 

<0.2

15  

Fluorki (F-)

mg/l

 

<1.5

16  

Miedź (Cu)

mg/l

 

<2.0


L.p.

Badany parametr / wskaźnik

Jednostka miary

WYNIK BADANIA

DZW1

1

Ogólna liczebność mikroorganizmów w 37 oC po 48h

jtk/1ml

 

<50

2

Ogólna liczebność mikroorganizmów w 22 oC po 72h

jtk/1ml

 

<100

3

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

 

0[1]

4

Escherichia coli

jtk/100ml

 

0

5     

Enterokoki kałowe

Jtk/100ml

 

01 Dopuszczalne Zakresy Wartości wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie

wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417)

[1] Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku.[1] ) Dopuszczalne Zakresy Wartości wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie

wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417)

* ) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

[2] ) Oznaczana w temperaturze 25oC

[3]   ) W przeliczeniu na węglan wapnia; wartość zalecane ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia

ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości

Szybki kontakt:

Tagi