Materiał do renowacji basenów komór technicznych ścian podbasenia

Gdzie można zastosować zaprawę EUROKALMATRON- WG 
W technologii basenowej oraz zbiorników wodnych przejścia szczelne jak i wykonanie szczelnej niecki odgrywa bardzo ważną rolę w przyszłej eksploatacji basenu dlatego należy rzetelnie przeprowadzić wykonanie powyższych prac.

  Poznaj nowe i proste technologie uszczelnień wodoodpornych

 
Uszczelnienia/Naprawy

Eurokalmatron materiał na bazie cementu o działaniu kapilarnym, zapewniający wodoszczelność betonu, zapraw cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych (np. stara cegła), odtwarza właściwości wytrzymałościowe betonu, uszlachetnia beton zwiększając jego odporność na pęknięcia, wnika w głąb struktury betonu zatrzymując procesy korozji i uodparnia konstrukcję na działanie agresywnych związków chemicznych w procesie oddziaływania.
LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ  NIŻ ODWLEKAĆ NAPRAWY


Pęknięcia żelbetów, murów to początek problemów które w niedalekiej przyszłości pochłoną duże koszty związane z naprawą.


Poznaj nowe i proste technologie uszczelnień wodoodpornych

Erozja betonu następuje tam gdzie następują rozszczelnienia , przecieki.

Eurokalmatron stosowany jest jako zaprawa ochronno-naprawcza lub jako dodatek do mieszanek betonowych, (zależy do rodzaju komponentu).
 3-5 mm  warstwa Eurokalmatron® użyta na starym lub nowym betonie dociera na 50 do 150 mm w głąb co czyni beton o 100% odporniejszym na działanie wody, wody morskiej, olejów, kwasów i innych chemikaliów, jest idealna do napraw starej skorodowanej betonowej struktury budynków, mostów, tuneli itp.

Przeprowadzamy naprawy betonów, iniekcje, uszczelniamy zbiorniki betonowe, murowane z cegły oraz żelbetonowe. Dobieramy najlepszą technologie przy niskich nakładach finansowych

 Idealny do osadzania rynien przelewowych  przy jednoczesnym uszczelnieniu

Bezpośrednio na na Eurokalmatron przy odpowiednim zatarciu zaprawy można układać glazurę będąc pewnym że pod spodem mamy powierzchnię wodoodporną. Efekty odpadających kafli to nic innego jak woda która penetruje powierzchnię styku i przy mrozie ją rozsadza wiąże się to z dużymi kosztami napraw. Przy stosowaniu Eurokalmatronu woda nie ma takiej możliwości bo zaprawa jest wodoodporna.

Dobrze przygotowana technologia uszczelnienia to gwarancja


Poznaj nowe i proste technologie uszczelnień wodoodpornych


Eurokalmatron sprowadza się do prostej zmiany kolejności faz reakcji zachodzących w cemencie – przeniknąć do starego betonu – rozpuścić wszystko co  daje się rozpuścić w maksymalnym stopniu – zająć (wypełnić) zwolnione przestrzenie wewnątrz betonu – a następnie stwardnieć w jednorodny monolit. W rezultacie zachodzących reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne, nowe elementy, które wypełniają kapilary, pory i mikro szczeliny  wiążąc przy tym wolne wapnie i ciecze zawarte w betonach w nierozpuszczalne ciało stałe(żele) 
    Zwykły beton zawiera około 70% makro- i 30% mikroporów, a beton z dodatkiem Eurokalmatron® zwiera 3% makro- i 97% mikroporów, co powoduje że jest bardziej odporny na działanie wody i innych agresywnych cieczy.
          Sztucznie pomniejszona średnica porów jest niewiele większa od średnicy cząsteczek wody i tworzy molekularne sito, które jest nieprzepuszczalne dla dużych cząsteczek takich jak kwasy organiczne, alkaloidy i tłuszcze.
    Zmniejszając średnicę porów zwiększa się ciśnienie płynów i gazów wewnątrz porów co chroni przed dalszym wnikaniem gazów, wody i elektrolitów.

ZESTAWY OCHRONNO  NAPRAWCZE 
KONSTRUKCJI  BETONOWYCH

Eurokalmatron® łączy się z betonami.
Wiążący wodny roztwór elektrolitu komponentu Eurokalmatron® wypełnia przestrzenie między cząsteczkami. Tworzą się przesycone roztwory, z których powstają bardziej stabilne termodynamiczne nowe elementy hydratacji, które charakteryzują się niższą rozpuszczalnością, większą powierzchnią oraz wysoką wytrzymałością.


EFEKTY STOSOWANIA PRODUKTÓW Eurokalmatron®

 

 1. Zwiększenie gęstości betonu od 20 do 25% (z 2200 kg/m3 do 2500 kg/m3), co oznacza wzrost wytrzymałości
 2. Odporność na działanie wody słodkiej, morskiej i gruntowej jest 100%, spowodowane jest to zwiększoną gęstością betonu oraz tym że Eurokalmatron® tworzy tlenkową warstwę grubości 0,006 mm, niedopuszczającą do wniknięcia chlorków i siarczanów
 3. Wzrost elastyczności o 15 do 20%
 4. Wzrost odporności na pękanie do 60% (bardzo ważne w przypadku tam i mostów)
 5. Obniżenie skurczu betonu minimum o 50% 
 6. 100% nieprzepuszczalność pod ciśnieniem 14ATM
 7. Wzrost mrozoodporności do 350 cykli
 8. Ulepszona ochrona stali o 100%
 9. Wzrost wytrzymałości na ściskanie min o 25%
 10. Eliminacja dodatków takich jak polimery, włókna…
 11. Prowadzenie prac nie wymaga dodatkowych działań w dziedzinie BHP.
 12. Eurokalmatron® jest nietoksyczny, niepalny i niewybuchowy.
 13. Produkty Eurokalmatron® posiadają międzynarodowe atesty i certyfikaty, posiada atest PZH dopuszczające do stosowania z wodą pitną.
 14. Eurokalmatron® redukuje erozje w wyniku oddziaływania przyrody na konstrukcje budowlane
 15. Tworzy środowisko nieprzyjazne dla rozwoju grzyba oraz pleśni.


Poznaj nowe i proste technologie uszczelnień wodoodpornych


 

MINERALNE ZAPRAWY RENOWACYJNO NAPRAWCZE

Produkowane we frakcjach kruszywa: 0-02mm, 0-05mm, 0-1mm, 0-2mm, 0-5mm
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

 • Eurokalmatron® zaprawa  jest mieszanką suchą ,która po dodaniu wody jest gotowa do użycia.
 • Bardzo wysokiej jakości wypełniacze mineralne przygotowane według unikalnej technologii czynią ją uniwersalną zaprawą o niespotykanych dotąd właściwościach.
 • Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do każdego rodzaju podłoża (cegła, pustaki ceramiczne, bloczki betonowe, cegły silikatowe). 
 • Nakładanie zaprawy może również odbywać się na zawilgocone powierzchnie powodując ich osuszenie.
 • Produkt może być przetwarzany przy użyciu wszystkich typowych agregatów tynkarskich. 
 • Maksymalny czas obróbki po zarobieniu wodą ok.6 godzin.
 • Do stosowania w obiektach nowych i zabytkowych. Materiał nakładać (w zależności od frakcji) do 7 cm , bez specjalnego ( dodatkowego) zbrojenia.
 • Zaprawę o Frakcji 0-02 mm oraz 0-05 mm należy nakładać    
 • Maksymalnie do grubości 3 mm celem wygładzenia powierzchni lub napraw ubytków.
 • Temperatura stosowania  od -5°C do + 30 °C
 • Zaprawa jest wodoszczelna i odporna na większość agresywnych związków chemicznych takich jak: kwasy sole, zasady itp. Opis w danych technicznych.

Poznaj nowe i proste technologie uszczelnień wodoodpornych


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Naprawa zawilgoconej ściany oraz pękającej pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego posadzki.
1.     Naprawa metodą tradycyjną.
        Roboty zewnętrzne, należy:

 • Rozebrać chodnik
 • Wykonać wykop
 • Wypompować wodę
 • Wykonać izolację pionową
 • Wykonać drenaż
 • Zasypać wykop
 • Ułożyć chodnik

      Roboty wewnętrzne, należy:

 • Usunąć istniejącą posadzkę
 • Wylać warstwę chudego betonu
 • Wykonać przeponę poziomą w ścianie metodą iniekcji
 • Wykonać izolację przeciwwodną posadzki 
 • Wykonać posadzkę
 • Rozwiązanie pracochłonne, drogie i nie do końca skuteczne.

    Orientacyjny koszt 1 m2 – 380-490 zł.


ZESTAWY OCHRONNO – NAPRAWCZE  KONSTRUKCJI  BETONOWYCH

2.   Naprawa z zastosowaniem Eurokalmatronu. Brak robót zewnętrznych.

    Roboty wewnętrzne, należy:

 • Oczyścić posadzkę oraz ścianę
 • Wykonać natrysk lub nałożyć odpowiednio dobraną zaprawę Eurokalmatron®
 • Pielęgnacja  
  Rozwiązanie proste technologicznie, szybkie w wykonaniu i skuteczne.

Orientacyjny koszt 1 m2 – 250,00 zł.


DANE TECHNICZNE

 Zaprawy Eurokalmatron® przetestowano w obecności poniższych środków:

Środki Stężenie
Uwagi
Kwas siarkowy 25% W razie kontaktu kwasu z zaprawą, powierzchnia wyglądać będzie tak, jak po piaskowaniu.
Kwas azotowy 
20%
Powoduje, że zaprawa tworzy większą powierzchnię.
Kwas ortofosforowy 20% Nie wywiera szkodliwego wpływu na właściwości zaprawy.
Sól 20% Brak wpływu
Amoniak 
5% Brak wpływu
Zasady 35% Brak wpływu
Cukier 20% 
Brak wpływu
Siarczany 
30% 
Brak wpływu
Niskie temperatury -34°C Brak wpływu do 100 cykli
Wysokie temperatury 400°C Drobne pęknięcia po 75 cyklach

Zaprawy renowacyjno naprawcze Eurokalmatron® posiadają poniższe właściwości:

Kolor: Ciemnoszary
Wygląd:        
Spoista sucha mieszanka
Początek wiązania: 4 godziny 30 minut przy temperaturze +20 °C
Koniec wiązania:    
6 godzin 30 minut przy temperaturze +20 °C
Możliwość pompowania: 
Tak
Możliwość nakładania natryskowego: Tak (w zależności od rozmiaru kruszywa )
Upust wody:  
Bardzo minimalny  
Skurcz: Niemierzalny
Wodoszczelność 
100%   przy grubości warstwy 5 mm,
 (testowana w 14 atmosferach)

  Wszystkie zaprawy  Eurokalmatron® są:

1.  Wodoodporne.
2.  Izolacyjne
3.  Mają ciemniejszy kolor.
4.  Wszystkie  wykazują minimalny upust wody.
5.  Mają niemierzalny skurcz.
6.  Odporne na korozję w agresywnym środowisku


Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej