Regulator stacje kontrolne pomiarowe do basenów prywatnych

W tym dziale przedstawimy urządzenia do pełnej kontroli zabezpieczenia wody w basenie. 

Stacje pomiarowo-regulacyjneEMEC & BAYROLdo basenów prywatnych


Klasa BASIC
Pomiar/regulacja pH lub redoks-VPH i VRH
 
VPH0706

Stacja do pomiaru/regulacji wartości pH z pompą membranową o
wydajności 6,0 l/h przy 7 barach. Menu stacji obsługiwane za pomocą
czterech przycisków. Do wyboru regulacja proporcjonalna długości impulsów
dozujących (czas dozowania) lub dwupołożeniowa On/Off. Pompa wyposażona
w głowicę i zawory z PVDF. Stacja jest dostarczana ze wszystkimi materiałami
eksploatacyjnymi i montażowymi.
Całość zamontowana na płycie 43x47 cm. Gwarancja - 2 lata.


VRH0706

Stacja do pomiaru/regulacji potencjału redoks z pompą membranową o
wydajności 6,0 l/h przy 7 barach. Menu stacji obsługiwane za pomocą czterech
przycisków. Do wyboru regulacja proporcjonalna długości impulsów dozujących
(czas dozowania) lub dwupołożeniowa On/Off. Pompa jest wyposażona w głowicę i
zawory z PVDF. Stacja jest dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi
i montażowymi.
Całość zamontowana na płycie 43x47 cm. Gwarancja - 2 lata.
W instalacjach basenowych pompa 0706 ma wydajność około 10 l/h przy ciśnieniu 2 bary.
Powyższe stacje mogą być dostarczone z pompami o innych wydajnościach.


Klasa PREMIUM

Pomiar/regulacja pH i redoks WPHRHD
WPHRHD 0706
Stacja do pomiaru/regulacji wartości pH oraz potencjału redoks z
pompami membranowymi o wydajności 6,0 l/h przy 7 barach.
Menu stacji obsługiwane za pomocą czterech przycisków. Do wyboru
regulacja proporcjonalna długości impulsów dozujących (czas dozowania) lub
dwupołożeniowa On/Off. Pompy są wyposażone w głowice i zawory z PVDF.
Stacja jest dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi.
 Całość zamontowana na płycie 43x47 cm. Gwarancja - 2 lata.
W instalacjach basenowych pompa 0706 ma wydajność około 10 l/h przy ciśnieniu 2 bary.
Powyższe stacje mogą być dostarczone z pompami o innych wydajnościach.


Akcesoria i części zapasowe EMEC


Stacje VPH/VRH i WPHRHD przy zapytaniu podaj kod towaru

Kod Opis:
NPED4 Naczynie pomiarowe do montażu 2 elektrod z czujnikiem przepływu.
NFILS/60    Filtr wody z wkładem 60 μm do połączenia z naczyniem NPED4.
EPHS Elektroda pH z przewodem 0,8 m i wtyczką BNC.
ERHS Elektroda redox z przewodem 0,8 m i wtyczką BNC.
10800211   Roztwór buforowy pH 7,0
10800201  Roztwór buforowy pH 4,0
BSD  Roztwór buforowy 650 mV.
LASP/V4  Lanca ssąca 45 cm z zaworem stopowym i czujnikiem poziomu.
LINR-V      Lanca dozująca zapobiegająca krystalizowaniu podchlorynu sodu.
  Wyposażona w zawór kulowy 1/2" z PVC.
07310621    Zawór dozujący PVDF 1/2" do przewodu PE 4x6 mm (pompy membranowe)
05900010   Przewód dozujący tłoczny z PE 4x6 mm
12.2751  Kurek spustowy PVC 3/8"x1/4" PRAHER


Stacje pomiarowo-regulacyjne firmy BAYROL do basenów prywatnych

Klasa PREMIUM
Pomiar/regulacja pH i dozowanie aktywnego tlenu PoolRelax Tlen
Pomiar/regulacja pH i redoks PoolRelax Chlor
Klasa PREMIUM nr Kat. 173300
PoolRelax Tlen - stacja do pomiaru/regulacji wartości pH oraz dozowania
aktywnego tlenu z pompami perystaltycznymi 0,9 l/h i 6,0 l/h.
Przeznaczona do uzdatniania wody w wannach SPA i basenach o objętości
do 150 m3. Dozowanie chemikalii następuje do naczynia pomiarowego,
przez co montaż stacji został znacznie uproszczony. Możliwe jest zmiana w
trakcie eksploatacji jednego sposobu dezynfekcji na drugi (z tlenu na chlor i
odwrotnie) po zamontowaniu odpowiedniego zestawu zamiennego. Stacja
posiada możliwość sterowania przez telefon komórkowy. Dostarczana ze
wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi.
Gwarancja - 2 lata.


Klasa PREMIUM nr Kat. 173100

PoolRelax Chlor - stacja do pomiaru/regulacji wartości pH oraz potencjału
redoks z dwoma pompami perystaltycznymi 0,9 l/h. Przeznaczona do
uzdatniania wody w wannach SPA i basenach o objętości do 150 m3.
Dozowanie chemikalii następuje do naczynia pomiarowego, przez co montaż
stacji został znacznie uproszczony. Możliwa jest zmiana w trakcie
eksploatacji jednego sposobu dezynfekcji na drugi (z chloru na tlen i
odwrotnie) po zamontowaniu odpowiedniego zestawu zamiennego. Stacja
posiada możliwość sterowania przez telefon komórkowy. Dostarczana ze
wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi.
Gwarancja - 2 lata.


Klasa TOP BAYROL ANALIT

Pomiar/regulacja pH i dozowanie aktywnego tlenu PoolManager Tlen
Pomiar/regulacja pH i redoks PoolManager Chlor

PoolManager Tlen - stacja do pomiaru/regulacji wartości pH oraz
dozowania aktywnego tlenu z pompami perystaltycznymi 0,9 l/h i 6,0 l/h.
Przeznaczona do uzdatniania wody w wannach SPA i basenach o objętości
do 150 m3. Wyposażona w ekran dotykowy z intuicyjnym menu. Możliwa
jest zmiana w trakcie eksploatacji jednego sposobu dezynfekcji na drugi (z
tlenu na chlor i odwrotnie) po zamontowaniu odpowiedniego zestawu
zamiennego. Stacja posiada możliwość sterowania przez PC i telefon
komórkowy. Dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i
montażowymi. Gwarancja - 2 lata.


Klasa TOP BAYROL ANALIT

PoolManager Chlor - stacja do pomiaru/regulacji wartości pH oraz
potencjału redoks z dwoma pompami perystaltycznymi 0,9 l/h.
Przeznaczona do uzdatniania wody w wannach SPA i basenach o objętości
do 150 m3. Wyposażona w ekran dotykowy z intuicyjnym menu. Możliwe
jest zmiana w trakcie eksploatacji jednego sposobu dezynfekcji na drugi (z
chloru na tlen i odwrotnie) po zamontowaniu odpowiedniego zestawu
zamiennego. Stacja posiada możliwość sterowania przez PC i telefon
komórkowy. Dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i
montażowymi. Gwarancja - 2 lata.


Akcesoria i części zapasowe do stacji BAYROL

Stacje PoolRelax i PoolManager przy zapytaniu podaj kod towaru

 

Kod Opis

WG176880    Oprogramowanie PC z interfejsem do sterowania stacją PoolManager/
                     Analyt za pomocą komputera.
WG176700   PoolConnect - moduł GSM umożliwiający sterowanie stacją 
                     PoolManager/Analyt za pomocą telefonu komórkowego.
WG172600  PoolConnect - moduł GSM umożliwiający sterowanie stacją PoolManager
                    Analyt za pomocą telefonu komórkowego.
WG185301  Elektroda pH z przewodem 0,85 m.
WG185300  Elektroda redox z przewodem 0,85 m.
WG10800211 Roztwór buforowy pH 7,0.
WG10800191 Roztwór buforowy pH 9,0.
WG184843  Roztwór buforowy 465 mV.
WG186089  Płyn do czyszczenia elektrod.
WG172110  Pompa perystaltyczna kompletna do PoolRelax
WG176950  Pompa perystaltyczna kompletna 0,9 l/h do PoolManager.
WG176960  Pompa perystaltyczna kompletna 6,0 l/h do PoolManager.
WG173301  Zestaw zamienny PoolRelax z tlenu na chlor.
WG173303  Zestaw zamienny PoolRelax z chloru na tlen.
WG176301  Zestaw zamienny PoolManager z tlenu na chlor.
WG176303  Zestaw zamienny PoolManager z chloru na tlen.
WG173906  Czujnik temperatury do PoolRelax z wtyczką BNC.
WG173908  Filtr wstępny F10 wody pomiarowej do PoolRelax.
WG123041  Filtr wstępny F20 wody pomiarowej do PoolManager/Analyt.
WG171219  Wężyk dozujący pompy 0,9 l/h.
WG171233  Wężyk dozujący pompy 3,3 l/h.
WG171216  Wężyk dozujący pompy 6,0 l/h.

 


Tagi