Regulacja pH wody basenowej

Idealna wartość odczynu wody w basenie powinna mieścić się w zakresie pH = 7,0 ÷ 7,4.

Utrzymywanie odczynu w tym zakresie gwarantuje komfort osób kąpiących się, chroni przed korozją elementy metalowe, jak również zapewnia optymalny efekt działania środków używanych do uzdatniania wody. Aby uniknąć niepożądanych efektów (wykres poniżej) należy sprawdzać wartość pH wody przynajmniej co 8 dni i ustawić ją w zakresie 7,0 ÷ 7,4.

Zagrożenia wynikające z za dużej lub za małej warości pH wody basenowej:

  * uszkodzenie naturalnego kwaśnego płaszcza ochronnego skóry
  * wytrącenia wapnia w przypadku średnio twardej i twardej wody
  * osłabienie działania stosowanych środków dezynfekcyjnych, a w rezultacie nieprzyjemny zapach i podrażnienia błon śluzowych jako wynik działania wytworzonych chloramin

Właściwy zakres wartości pH

  * korozja elementów metalowych
  * możliwość niszczenia zaprawy stosowanej do spoinowania  płytek


Zakres wartości pH zapewniający optymalne uzdatnianie wody to pH = 7,0 ÷ 7,4 

Środki do regulacji pH proponowane przez firme Wigo :

  • pH-Minus
  • pH-Plus
  • pH neutralne

 


pHMinus w granulacie Zastosowanie:
pHMinus w granulacie służy do obniżania i stabilizowania wartości pH wody w basenach kąpielowych.
Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie wartości pH w zakresie 7,0 – 7,4


pHMinus w torebkach Zastosowanie:
pHMinus w granulacie służy do obniżania i stabilizowania wartości pH wody w basenach kapielowych.
Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4


pHPlus w proszku Zastosowanie:
pHPlus służy do podwyższania i stabilizowania wartości pH wody w basenach kąpielowych. Warunkiem skutecznej
dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4


pHPlus w torebkach Zastosowanie:
Preparat pHPlus służy do podwyższania i stabilizowania wartości pH wody w basenach kąpielowych.
Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4


 

Tagi