Pielęgnacja i czyszczenie wody informacje ogólne

Jak pielęgnować i dbać o naszą wodę basenową?

Woda w basenie wymaga starannej pielęgnacji z doświadczenia 16 letniego przekazujemy państwu naszą wiedzę na temat jak zadbać o czystą i bezpieczną wodę w basenie. W celu zapewnienia krystalicznie czystej wody w basenie chemicy firmy BAYROL opracowali specjalną linię produktów, aby zapewnić perfekcyjne czystą wodę w państwa basenach przy minimalizacji kosztów. 
 
Chemię do uzdatniania wody basenowej dzielimy na 2 grupy:

 1. Twarde tabletki lub sypkie proszki w postaci granulek- dozowanie przez pływający dozownik
 2. Płyny do dozowania - poprzez stacje regulacyjne-kontrolno- pomiarowe
   

  do basenów prywatnych kliknij ikonę zdjęcia
   
   
  do basenów publicznych kliknij ikonę zdjęcia

  Link do filmu regulatora Bayrol Analit 
   
   
   

5 kroków do utrzymania czystej wody w basenie

 
Krok 1
Uzdatnianie wody - Regulacja pH

Regulacja pH jest pierwszym krokiem do zdrowej wody basenowej, higienicznej i przyjaznej dla skóry. Konsekwencja stosowania właściwego zakresu pH ma ogromny wpływ na wszystkie inne kroki konserwacji wody. Konsekwentne przestrzeganie właściwego zakresu  pH ma  wpływ na wszystkie inne czynności uzdatniania wody basenowej.

Dlaczego?

 • Prawidłowa wartość pH: 7,0 - 7,4 jest podstawą dla całego systemu uzdatniania wody.
 • W zależności od twardości wody i temperatury, pH może się zmieniać w sposób znaczny. Jeśli jest to poza zakresem pH: 7,0-7,4  każdy z kolejnych etapów oczyszczania wody nie będzie działać poprawnie.

Zalecenia

 • Gdy wartość pH jest poza prawidłowego zakresie 7.0 - 7.4.
 • Wartość pH powinna być sprawdzana co najmniej raz w tygodniu i w miarę potrzeby.
 • Do pomiaru pH można użyć QuickTest pasków testowych lub opomiarowanie fotometryczne

Jeżeli wartość pH jest nieprawidłowa, mogą pojawić się następujące problemy: ZDJECIE Wstawić
Krok 2
Uzdatnianie wody - dezynfekcja wody

W nie uzdatnianej wodzie basenowej jest idealny grunt dla mikroorganizmów takich jak bakterie, grzyby i glony. Mikroorganizmów bez dezynfekcji może namnożyć się w ciągu doby miliony, tworzą one tz.  film  bakteryjny osadzający się na ścianach i dnie basenu, rozwój bakterii zależy od pogody kiedy to następuje fotosynteza. Ryzyko zakażenia znacznie wzrasta. Dezynfekcja ciągła zapewnia efektywne usuwanie tych mikroorganizmów i woda będzie higienicznie czysta przez cały czas.

Dlaczego?

 • Skuteczna dezynfekcja jest niezbędna do osiągnięcia higienicznie czystej wody.
 • Bakterie i wirusy są niszczone/wstrzymywane.

Zalecenia

 • Dezynfekcja ciągła jest konieczna przez cały sezon basenowy.
 • Kiedy problemy powstają, takie jak wzrost glonów lub osadzający się film bakteryjny na ścianach basenu, zalecamy przeprowadzenie dodatkowej szokowej dezynfekcji.

Krok 3
Uzdatnianie wody - Glony Zapobieganie

Istnieje ok. 10000 różnych typów glonów, w wodzie basenowej istnieją sprzyjające warunki do ich rozwoju. Wszystkie typy glonów produkują substancje organiczne, które są idealną pożywką dla bakterii i grzybów.

Dlaczego?

 • Algi są doskonałym składnikiem odżywczym dla bakterii i grzybów.
 • Światło słoneczne wytwarza ciepło i wspiera wzrostu glonów.
 • Osadzony śliski film glonów na ściankach basenu może spowodować wypadek.

Zalecenia

 • Używać regularnie, aby zapobiec wzrostowi glonów.
 • Wczesne zastosowanie, BAYROL produktów Desalgine będzie kontrolować rozwój alg i spowoduje śmierć i zahamuje ich wzrost.
 • Zastosowanie regularnie cotygodniowo środka Desalgine do utrzymania czystości mikrobiologicznej zapobiegnie wzrostowi glonów.

Krok 4
Uzdatnianie wody - Flokulacja na filtrach basenowych

Zmętnienie, klarowność wody basenowej może występować we wszystkich rodzajach basenów od czasu do czasu. Jest to zwykle spowodowane przez małe cząstki brudu unoszące się w wodzie. Tzw. flokulacja zapewnia, że te drobne cząsteczki mogą  być odfiltrowywane jako zawiesina w filtrach z zasypem  piasku kwarocwego o nominale 0,4~0,8mm o regularnym uziarnieniu.  W taki sposób zanieczyszczenia drobne pozostają na złożu w filtrach basenowych, w których przy spadkach różnicy ciśnień należy je wypłukać.

Dlaczego?

 • Flokulacja usuwa nawet najmniejsze, nie odfiltrowane cząsteczki zanieczyszczeń, jak również jony metali i fosforanów.
 • Flokulacji poprawia jakość wody poprzez usunięcie tych substancji.
 • W tym samym czasie, flokulacja zmniejsza zużycie środków odkażających, ponieważ zanieczyszczenia nie muszą już być utlenione, ale są odfiltrowane mechanicznie.

Zalecenia

 • Flokulacja powinna być stosowana przez cały sezon basenie.
 • Flokulacja jest możliwa tylko w basenach z filtrami z zasypem  piasku kwarocwego o nominale 0,4~0,8mm.
 • W basenach  stosujących technologię filtrów harmonijkowych, zalecamy użycie SuperKlar do usunięcia drobnych zanieczyszczeń.

Krok 5
Uzdatnianie wody - Utrzymywanie w dobrej kondycji filtra basenowego

Dlaczego?

 •  Zanieczyszczony filtr pogarsza jakość wody i zwiększa zużycie produktów do pielęgnacji wody a w szczególności wszystkie utleniacze do dezynfekcji takie jak np. chlor. Czasami przed filtrem może być chloru ok. 0,5mg/L a po filtrach 0,0mg/L następuje wtedy konsumpcja chloru na niedopłukanych filtrach.
 • Zanieczyszczony filtr jest idealną pożywką dla bakterii, które mogą trafić do wody w basenie.
 • Kiedy korzystamy z twardej wody którą napełniamy basen jak też uzupełniamy na bieżąco ubytki które powstają podczas płukania filtrów czy też odparowania, twardość ogólna węglan wapnia odkłada się na złożu kwarcowym pomimo płukania filtra.

Zalecenia

 • Regularnie płukanie filtra przy wskazaniu różnicy ciśnień podanych przez producenta.
 • Czyszczenia i dezynfekcji piasku, co najmniej raz w roku na początku sezonu i kiedy pojawią się problemy.
 • Odwapnić filtr piaskowy 3 do 4 razy w roku. 

Wnioski jeżeli będą państwo przestrzegać powyższych procedur to woda zawsze będzie bezpieczna i czysta.

W sprawach technicznych lub przy doborze technologi dozowania automatycznego dzwoń kliknij ikonę  
Wszystkie produkty do pielęgnacji wody basenowej, tabletki oraz sypkie posiadają dokładny opis stosowania w dziale kliknij ikonę i zobacz  

Tagi