Testy do szybkiego oznaczenia zawartości fizyko chemicznej wody

Zestawy Duroval do szybkiego testu miareczkowego.

DUROVAL A                          Zestaw do twardości w całym zakresie twardości
Zestaw do oznaczania twardości wody we wszystkich zakresach twardości przez miareczkowanie kompleksometryczne ciekłym titrantem za pomocą pipety dawkującej dokładnie wyskalowanej w stopniach twardości. Kompletny z próbówką pomiarową. Pipeta dozująca kalibrowana 0-300n, specjalny korek złączny, wskaźnik „ciekły” i 50 ml roztworu mianowanego, wystarczającego na ok. 100 analiz (przy przeciętnej twardości 150n). Czas pomiaru ok. 1-2 min, dokładność 0,5oN.


DUROVAL AP
Jak zestaw A, jednak ze wskaźnikiem proszkowym


DUROVAL AF

Jak zestaw typu A, jednak ze wskaźnikiem proszkowym i pipetą dozującą kalibrowaną 0-600f (francuskie stopnie twardości) lub 0- 600 ppm CaCO3


DUROVAL B                          Zestaw do twardości resztkowej

Zestaw do oznaczania twardości w bardzo miękkich wzgl. zmiękczonych próbkach wody przez miareczkowanie kompleksometryczne ciekłym titrantem za pomocą pipety dawkującej dokładnie wyskalowanej w stopniach twardości. Kompletny z próbówką pomiarową, pipetą dozującą alibrowaną 0- 20n, specjalnym korkiem złącznym, wskaźnikiem „ciekłym” i 50 ml roztworu mianowanego, wystarczającego na ok. 100 analiz (przy przeciętnej twardości 10n). Czas pomiaru ok. 1-2 min, dokładność 0,0250n.


DUROVAL BP
Jak zestaw B ale ze wskaźnikiem proszkowym


DUROVAL BF

Jak zestaw typu B ale ze wskaźnikiem proszkowym i pipetą dozującą kalibrowaną 0-40f (francuskie stopnie twardości) lub 0-40 ppm CaCO3


DUROVAL TI                          Zestaw do twardości ogólnej wyrażony w oN

Zestaw przemysłowy szczególnie nadający się na pierwsze wyposażenie instalacji uzdatniania wody. Wyposażenie jak DUROWAL A, wystarczające na ok. 60 analiz przy przeciętnej twardości wody 15oN.


DUROVAL TP
Jak zestaw TL ale ze wskaźnikiem proszkowym


DUROVAL TF                            

Jak zestaw TL ale ze wskaźnikiem proszkowym i pipetą dozującą kalibrowaną 0-60oF (francuskie stopnie twardości)


DUROVAL DUO                      Zestaw do twardość ogólnej i miękkiej wody

Połączenie Durovalu Ti oraz Durovalu B. Zestaw składa się z dwóch pipet dozujących salibrowanych 0-300n oraz 0-20n, specjalny korek złączny, wskaźnik „ciekły” i dwa roztwory miareczkowe. Czas pomiaru ok. 1-2 min.


Duroval „Kropelka“               Twardość ogólna lub zasadowość m

Prosty i szybki zestaw do oznaczania twardości ogólnej wody lub
zasadowości m. Ilość kropli potrzebnych do zmiany zabarwienia próbki odpowiada twardości ogólnej wody lub zasadowości m w oN


DUROVAL C                            Zestaw do twardości węglanowej

Zestaw do oznaczania twardości węglanowej wzgl. wartości m we wszystkich próbkach wody naturalnej i technicznej przez miareczkowanie ciekłym titrantem za pomocą pipety dawkującej dokładnie wyskalowanej w oN i mValach. Kompletny z próbówką pomiarową, pipetą dozującą kalibrowana 0- 200n i 0-7 mV, specjalny korek złączny, wskaźnik i 50 ml roztworu mianowanego, wystarczającego na ok. 100 analiz (przy przeciętnej twardości węglanowej 10oN). Czas pomiaru ok. 1-2 min, dokładność 0,5oN twardości węglanowej wzgl. 0,25 mVala.


DUROVAL CPM                       Pomiar twardości węglanowej, wartości p i m.

Zestaw do oznaczania twardości węglanowej, wartość p i wartość m. Wyposażenie jak DUROWAL C jednak dodatkowo ze wskaźnikiem wartości p, czas pomiaru ok. 2 minuty. Dokładność: 0,5oN twardości węglanowej wzgl. 0,25 mVala.


DUROVAL CO2                        Pomiar dwutlenku węgla

Zestaw do oznaczania wolnego dwutlenku węgla w wodzie przez miareczkowanie kroplowe. Kompletny z korkiem i trzema reagentami wystarczającymi dla ok. 100 analiz przy przeciętnej zawartości w wodzie ok. 100 mg/l CO2.


DUROVAL O2                           Oznaczenie tlenu      

Zestaw do miareczkowania w celu oznaczenia O2 w wodach powierzchniowych. Kompletny ze wszystkimi reagentami i osprzętem wystarczającymi na ok. 140 analiz przy przeciętnej zawartości w wodzie 7 mg/l O2. Pipeta do miareczkowania kalibrowana 0-10 mg/l O2. Dokładność: 0,25 mg/l O2, czas pomiaru ok. 4 minuty.


DUROVAL SO42-                     Oznaczenie siarczanu

Zestaw do oznaczania zawartości siarczanu w wodzie. Kompletny ze wszystkimi reagentami i osprzętem wystarczającymi do 30 analiz.


DUROVAL CL-                        Oznaczenie chlorku

Zestaw do oznaczania zawartości chlorku w wodzie. Kompletny ze wszystkimi reagentami i osprzętem wystarczającymi do 200 analiz. Pipeta do miareczkowania kalibrowana 0-300 mg/l Cl-. Czas pomiaru: ok. 1-2 minut.


OZNACZENIE TWARDOŚCI SZCZĄTKOWEJ WODY


DUROGNOST I                        Zakres pomiarowy do 0,1oN              

Specjalny wskaźnik w postaci proszku do szybkiego oznaczania kolorymetrycznego małych śladów twardości w zakresie 0-0,1oN wzgl. 0-2 ppm CaCO3 lub 0-0,2oF.  Kompletny z próbówką pomiarową i łyżeczką dozującą, wystarczający dla ok. 1000 analiz.
Czas pomiaru ok. 0,5 minuty.


DUROGNOST I 3                    Zakres pomiarowy do 0,3oN              

Specjalny wskaźnik w postaci proszku do kontroli wody zmiękczonej nastawiony na wartość graniczną 0,3oN wzgl. 0,5oF  lub 5 ppm CaCO3. Kompletny z próbówką pomiarową i łyżeczką dozującą, wystarczający dla ok. 1000 analiz. Czas pomiaru ok. 0,5 minuty.


DUROGNOST SRO                 Zakres pomiarowy do 0,1 i 0,5o

Ciekły wskaźnik w butelce do wkraplania do kontroli wody zmiękczonej ale nastawiony na wartości graniczne 0,1 i 0,5oN,  wystarczający dla ok. 250 oznaczeń. Czas pomiaru ok. 0,5 minuty. Nadruk firmowy bezpłatnie przy odbiorze 100 szt.


DUROGNOST SR                   Zakres pomiarowy do 0,5 i 0,25oN

Wyposażenie jak DUROGNOST SRo ale nastawiony na wartość graniczną 0,5 i 0,25oN,  wystarczający dla ok. 250 oznaczeń. Czas pomiaru ok. 0,5 minuty. Nadruk firmowy bezpłatnie przy odbiorze 100 szt.


DUROGNOST SR I                 Zakres pomiarowy do 1 i 0,5oN
Wyposażenie jak DUROGNOST SRo, ale nastawiony na wartości graniczne 1 – 0,5oN,  wystarczający na ok. 250 oznaczeń. Czas pomiaru ok. 0,5 minuty. Nadruk firmowy bezpłatnie przy odbiorze 100 szt.


TESTOVAL kolorymetryczne zestawy testowe


Glin

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0-2 mg/l Al. Poszczególne wartości: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 2 mg/l. Przez rozcieńczenie próbki wodnej 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć do 10-krotnych stężeń. Kompletny z 2 reagentami, wystarczający do ok. 100 analiz. Czas pomiaru ok. 18 minut.


Amon

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0-10 mg/l NH4+. Poszczególne wartości: 0,1 - 0,5 - 1 - 2,5 – 5 – 10 mg/l. Kompletny z 2 reagentami, wystarczający do ok. 100 analiz. Czas pomiaru ok. 4 minuty.


Chlor metoda DPD

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0-1 mg/l Cl2. Poszczególne wartości: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 mg/l. Kompletny z 3 reagentami, wystarczający do ok. 120 analiz. Czas pomiaru ok. 1 minuta.


Chlorek

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0-100 mg/l Cl-. Poszczególne wartości: 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/l. Kompletny z 2 reagentami, wystarczający do ok. 50 analiz. Czas pomiaru ok. 3 minuty.


Chromian Cr-VI

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0-5 mg/l Cr. Poszczególne wartości: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 – 2,5 - 5 mg/l. Kompletny z 2 reagentami, wystarczający do ok. 180 analiz. Czas pomiaru ok. 3 minuty.


Żelazo /II/+/III/ 0-10

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0-10 mg/l Fe. Poszczególne wartości: 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 – 10 mg/l. Kompletny z 3 reagentami, wystarczający do ok. 100 analiz. Czas pomiaru ok. 7 minut.


Żelazo /II/+/III/ 0-1

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0-1 mg/l Fe. Poszczególne wartości: 0,05 – 0,1 – 0,25 - 0,5 – 0,75 – 1 mg/l. Kompletny z 2 reagentami, wystarczający do ok. 100 analiz. Czas pomiaru ok. 7 minut. Przez rozcieńczenie próbki wody 1:10 można rozszerzyć zakres pomiarowy do 10-krotnych stężeń.


Hydrazyna

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0-1mg/l N2H4. Poszczególne wartości: 0 - 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,5 - 1 mg/l. Kompletny z reagentem, wystarczający do ok.100 analiz. Czas pomiaru ok. 2 minut.


Miedź

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0-2 mg/l Cu. Poszczególne wartości: 0,1 - 0,25 – 0,5 - 1 – 1,5 - 2 mg/l. Kompletny z reagentem, wystarczający do ok. 100 analiz. Czas pomiaru ok. 30 minut.


Mangan do 20 mg/L

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0-20 mg/l Mn. Poszczególne wartości: 0,5 - 1 - 2,5 - 5 – 10 – 20 mg/l. Kompletny z reagentami, wystarczający do ok. 100 analiz. Czas pomiaru ok. 10 minut


Mangan do 0,5 mg/L

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0-0,5 mg/l Mn. Poszczególne wartości: 0,05 - 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,5 mg/l. Kompletny z reagentami, wystarczający do ok. 70 analiz. Czas pomiaru ok.10 minut.


Azotan

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0-20 mg/l NO3-. Poszczególne wartości: 1 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 20 mg/l. Przez rozcieńczenie próbki wody 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć do 10-krotnych stężeń. Kompletny z 2 reagentami, wystarczający do ok. 100 analiz. Czas pomiaru ok. 7 minut.


Azotyn

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0,05-1 mg/l NO2-. Poszczególne wartości: 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,5 – 1 mg/l. Przez rozcieńczenie próbki wody 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć do 10-krotnych stężeń. Kompletny z reagentem, wystarczający do ok. 100 analiz. Czas pomiaru ok. 15 minut.


Phosphatest®

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0,-10 mg/l P2O5. Poszczególne wartości: 0,25 – 0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 mg/l. Przez rozcieńczenie próbki wody 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć do 10-krotnych stężeń. Kompletny z 3 reagentami, wystarczający do ok. 180 analiz. Czas pomiaru ok. 5 minut.


pH – chlor DPD

Zestaw kolorymetryczny do kontroli wartości pH i zawartości chloru w basenach pływackich. Poszczególne wartości pH: 6,8 – 7,4 – 8, chlor 0,1 – 0,5 – 1 mg/l. Kompletny z reagentami, wystarczający do ok. 120 analiz. Czas pomiaru ok. 4 minuty


Wartość pH 1- 5,5

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu pH 1 - 5,5. Poszczególne wartości:1-2-3-4–5–5,5. Kompletny z reagentem, wystarczający do ok. 250 analiz. Czas pomiaru ok. 1 minuty.


Wartość pH 5,5-8

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu pH 5,5 - 8. Poszczególne wartości: 5,5 - 6 – 6,5 - 7 – 7,5 – 8 . Kompletny z reagentem, wystarczający do ok. 250 analiz. Czas pomiaru ok. 1 minuta.


Krzemian rozpuszczone

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 10 mg/l SiO2. Poszczególne wartości: 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 – 10 mg/l. Przez rozcieńczenie próbki wody 1 : 10 zakres pomiarowy można rozszerzyć do 10-krotnych stężeń. Kompletny z 4 reagentami, wystarczający do ok. 100 analiz. Czas pomiaru ok. 19 minut.


Siarczyn

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 20 mg/l SO32- Poszczególne wartości: 0,5 - 1 – 2,5 - 5 - 10 – 20 mg/l. Kompletny z 2 reagentami, wystarczający do ok. 150 analiz. Czas pomiaru ok. 3 minuty.


 

Tagi