Charakterystyka stosowania zbiorników DTR

Jakie produkty możemy magazynować w zbiornikach z polietylenu patrz tabela 

Tagi