Odwrócona Osmoza Odsalanie Wody Morskiej lub Słonawej na Membranach Wysokociśnieniowych

Wiele rozwiązań technologicznych zostało wprowadzonych do odsalania wody z zanieczyszczonych wód rzecznych oraz morza.
Na pierwsze miejsce wysuwają się system membranowe z uwagi na niskie koszty wyprodukowania 1m3 wody słodkiej....

Z naszymi partnerami z Europy dostarczamy gotowe rozwiązania technologiczne dla bardzo wymagających klientów. Począwszy od wykonania projektu kończąc na dostawie, montażu, uruchomieniu i przeszkoleniu osób obsługujących stacje. Przy składaniu oferty dostarczamy listy referencyjne zainstalowanych jednostek membranowych zainstalowanych na cały świecie.

Wiele rozwiązań technologicznych zostało wprowadzonych do odsalania wody z zanieczyszczonych wód rzecznych oraz morza.
Na pierwsze miejsce wysuwają się system membranowe z uwagi na niskie koszty wyprodukowania 1m3 wody słodkiej odpowiadającej wodzie pitnej oraz wysokim parametrom stawianym przez przemysł elektroniczny, ciepłowniczy, farmaceutyczny i wiele innych. Technologia odwróconej osmozy (revers osmosis RO) w dużym stopniu wypiera bardzo drogie technologie demineralizacji wody.


Systemy odsalania membranowe buduje się na zlecenie klienta, każdy projekt dostosowany jest do parametrów wody zasilającej i oczekiwań parametrów technicznych wody permeatu po uzdatnieniu.
Modułowa stacja uzdatniania wody składa się z wielu elementów filtracyjnych które są ze sobą połączone w szeregu i zasilane wodą wstępnie przygotowaną gdzie SDI powinno wahać się pomiędzy 3-5 parametr ten jest ściśle powiązany z założeniami producentów membran.

Jednostki modułowe zbudowane z wielu elementów można w bardzo prosty sposób kontrolować pod względem jakości filtracji. Każdy moduł wyposażony jest w kranik poboru wody gdzie można wykonać test jakości filtracji permeatu. Jeżeli membrany w danym module są zużyte możemy podczas pracy całej jednostki przeprowadzić serwis i dokonać wymiany membran(zależy to od zaprojektowanej jednostki czy taka opcja została wybrana) takie rozwiązania stosuje się w układach gdzie RO pracuje 24h na dobę i nie można wstrzymać pracy urządzeń.
Systemy modułowe są jak klocki lego.

Dużą przewagą systemów modułowych jest to że jeżeli zwiększa się zapotrzebowanie na czystą wodę możemy dobudować kolejny element o danej wydajności. Podczas projektu taką ewentualność należy przewidzieć przy doborze pomp wysokociśnieniowych. Jeżeli tego nie zrobimy trzeba się liczyć z dołożeniem kolejnej sekcji pompowej.
Filtracja membranowa a ochrona środowiska.

Bardzo dużą zaletą odwróconej osmozy jest fakt niskiej emisji zanieczyszczeń ubocznych który ma wpływ na ochronę środowiska. Osmoza to nic innego jak odzysk słodkiej wody z roztworu zasolonego różnego rodzaju solami. Wodę odsoloną konsumujemy a koncentrat zrzucamy do kanalizacji lub odstojników. Należało by zwrócić uwagę na fakt że proces filtracji membranowej nie zanieczyszcza środowiska jak znane do tej pory technologie jonitowe do których przy tak dużym zapotrzebowaniu na wodę do regeneracji kationitów i anionitów zużywa się niebotyczne ilości kwasu i ługu sodowego co przyczynia się w fazie końcowej globalnej do podnoszenia zasolenia wody na świecie i tak w kółko. Na świecie nie przybyło ani kropli wody ani nie ubyło jest to cykl całkowicie zamknięty. Rozwój technologiczny który rozwija się od wielu tysięcy lat nie uwzględniał zawsze ochrony środowiska stąd też woda stała się jednym wielkim magazynem zanieczyszczeń z którym musimy się borykać w dobie obecnej. Dlatego też przed podjęciem decyzji ze strony inwestora powinien on zawsze postawić na 1 miejscu ochronę środowiska uwzględniając w tym przyszłość i zaspokojenie wody pitnej przyszłych pokoleń.
Odsalanie wody nie jest tanim procesem odzysku wody słodkiej ale w wielu krajach stał się on jedynym sposobem na wodę pitną.
Można zaobserwować w tych krajach że woda jest droższa od paliwa.Miejmy nadzieję, że Polska nie będzie potrzebować tak posuniętej technologii uzdatniania wody pitnej, aczkolwiek jeszcze parę lat wstecz w Polsce na mapie były zaznaczone rzeki o 1-wszej klasie czystości, dziś już ich niema. Przyczyniają się do tego między innymi firmy które zostały opisane w artykule wydanym przez Greenpeace link.Tagi