Testomat ECO do twardość wody ogólnej

Urządzenie do pomiaru twardości wody. Tester montowany jest w sposób prosty i nie wymaga dużych przeróbek instalacji. Odczyt może być wyświetlany w oN, oF, ppm, mmol/l.

TESTOMAT ECO 
Tylko pomiar twardości całkowitej on – line. Uproszczona elektronika
TESTOMAT ECO jest uproszczoną wersją TESTOMATu 2000.

 

Zakresy pomiarowe Rodzaj pomiaru Indykator Typ Dokładność Czas analizy Ilość pom.(500ml)
0,05–0,50 °n twardości całkowitej TH 2005 0,01°n ok. 2 minuty ok. 5000 (0,1°n)
0,25–2,50 °n twardości całkowitej TH 2025 0,05°n ok. 2 minuty ok. 7500 (0,5°n)
1,0–10,0°n twardości całkowitej TH 2100 0,2 °n
ok. 2 minuty ok. 7500 (2 °n)
2.5-25,0 °n twardości całkowitej TH 2250 0,5 °n ok. 2 minuty ok. 7500 (5°n)

Napięcie zasilania do wyboru (określić na etapie zamówienia) 230V, 115V, 24V

Sterowanie pomiarami programowalne w zakresie:

- czasowe : od 0 – 99 minut 
- objętościowe
– co określony przepływ (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego)

- z zewnątrz przez zewnętrzny sterownik

Możliwość ustawienia reakcji Testomatu na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych.


Wyjście 0(4) – 20 mA wbudowane
 Można wykorzystać do wizualizacji, a stosując dodatkowo system PIAP-GSM otrzymywać wyniki na tel. komórkowy.

Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 14 mm
Wyświetlacz z możliwością uzyskania przez Użytkownika informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach.
Funkcja BOB do działania bez nadzoru 24-120 h.

Wymagane parametry wody
Ciśnienie                                  0,1-8 Bar

Temperatura                            10-40OC

Zawartość wolnego CO2    do     80 mg/L

Zawartość żelaza              do    0,5 mg/L   
Zawartość miedzi              do    0,1mg/L
Zawartość aluminium        do    0,1mg/L
pH                                         4-10,5
Przy zbyt wysokiej temperaturze zalecamy zastosowanie chłodniczki typ KCN, przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 desorbera typ R. Pozwala to na mierzenie również kondensatu i wody po dekarbonizacji.

Tagi