Mikroprocesorowy sterownik do odwroconej osmozy SoftMaster ROE, Zmiekczacze MMP, Dekarbonizacja, Filtracja

Nowoczesny mikroprocesorowy sterownik z wgranym oprogramowaniem z możliwością zmiany nastaw przez INTERNET!
Do systemów demineralizacji odwróconej osmozy, dekarbonizcji, stacji zmiękczania, filtrów pośpiesznych oraz absorpcyjnych.

W połaczeniu z WEB Conector'em można zdalnie sterować systemem bez dodatkowego programu.
Wystarczy połączyć się z internetem. Można wtedy poddać analizie dane i zlokalizować awarię, niezależnie od miejsca w którym podłączymy się do Internetu.

Istnieje możliwość zdalnego przeprogramowania sterownika, czy załadowania nowszej wersji programu. Poprzez skrzynkę e-mail lub system sms można otrzymywać zdalnie meldunki o awarii. Dostępne są w ten sposób następujące informacje: aktualna przewodność, stan urządzenia, aktualne dane techniczne lub robocze urządzenia.


Rozbudowany system konfiguracyjny sterownika daje olbrzymie możliwości realizacji różnych trybów pracy urządzenia.

SOFTMASTER – wszystkie typy :

- wyświetlacz LCD dwulinijkowy
- styk – zbiorczy sygnał zakłócenia
- programowalne wyjście 0/4 – 20 mA
- łącze RS 232 lub RS 485 dla połączenia z Internetem poprzez WEB Connector lub dla przeprogramowania sterownika przy pomocy laptopa ;
- lista ostatnich 20 błędów z określeniem czasu ich zaistnienia
- zabezpieczenie dostępu do programu przez hasło
- programowalny sterownik dla pompki dozującej, dozowanie sterowane sygnałem z wodomierza impulsowego ;

SOFTMASTER ROE dla odwróconej osmozy :

- zakres pom. dla przewodności 0,1 – 50.000 μS/cm
- automatyczna lub ręczna kompensacja wpływu temperatury na przewodność
- kalibracja sondy przewodności
- monitoring wartości granicznych przewodności max i min wraz z przekaźnikami
- pomiar temperatury PT 100 – zakres 0 – 99oC
- wejścia dla czujników cieśn. min., max., zabezpieczenia silnika pompy, przepływu min. koncentratu,
  funkcji STOP, 2 dla impulsów z wodomierza kontaktowego lub turbinki, czujnika poziomu
  (np. w zbiorniku)
- wejście analogowe 4-20 mA dla pomiaru ciśnienia (tylko z kartą LKS 2002)
- do dyspozycji styki bezpotencjałowe – zawór na wejściu, zawór permeatu, zawór płuczący, 2xpompa,
  by pass, alarm i programowalne wyjście funkcyjne;
- ustawialny czas płukania, czas pomiędzy płukaniami, rodzaj płukania
- sterowanie załączaniem osmozy poprzez poziomy wody w zbiornku, lub ręczne.

SOFTMASTER MMP dla zmiękczaczy :

- 2 programy dodatkowe (np. automat. dopełnianie zb.solanki, zawór dodatkowy) - alarm – brak solanki,
  solanka o niskim stężeniu, przelew solanki
- sterowanie dezynfekcją solanki (tylko z kartą DEI2002)
- możliwość współpracy z automatycznym miernikiem twardości Testomat
- praca naprzemienna lub równoległa 2 kolumn (wkrótce i dla układu 3-filtrowego) - sterowanie
  objętościowe, czasowe, jakościowe (we współpracy z Testomatem)

AKCESORIA

- Oprogramowanie na PC dla wygodnego konfigurowania sterownika
- WEB Connector z kablami łaczeniowymi dla RS 232, ISDN, Ethernet
- Sondy pomiaru przewodności (dla SOFTMASTER ROE).

Napięcie zasilania :               24V lub115V lub 230V, 50-60 Hz
Stopień ochrony                    IP 65
Wymiary : szer x wys. x gł. 
270 x 295 x 130 mm


SOFTMASTER ROE Odwrócona Osmoza

 

Nowoczesny sterownik dla odwróconej osmozy
W obudowie identycznej jak sterownik Softmaster MMP. Wyświetlacz LCD.

DANE TECHNICZNE:


SOFTMASTER MMP Zmiękczacze, Dekarbonizacja, Filtracja

 

Nowoczesny, mikroprocesorowy sterownik dla zmiękczaczy, dekarbonizacji i filtracji z wgranym oprogramowaniem z możliwością zmiany nastaw przez INTERNET!

W obudowie identycznej jak sterownik Softmaster ROE.SOFTMASTER ROE Mini NEOMERIS

Nowoczesny mikroprocesorowy sterownik do RO mini

Dane techniczne ;

- wyświetlacz LCD dwuliniowy
- zakres pomiarowy dla przewodności 0 – 100 lub 0 – 1000 μS/cm
- automatyczna lub ręczna kompensacja wpływu temperatury na przewodność
- kalibracja sondy przewodności
- pomiar temperatury PT 100 – zakres 0 – 99oC

Wejścia :
 • sondy przewodności
 • czujnika temperatury 
 • czujnika ciśnienia min., max. 
 • funkcji STOP poziomu wody w zbiorniku permeatu MIN/MAX
 

Wyjścia :

 • pompa wody zasilającej
 • zawór na wejściu wody zasilającej
 • zawór płuczący
 • alarm lub odrzut złego permeatu
 • opcja – RS 232 LUB 4-20 mA
 • ustawialny czas płukania
 • sterowanie załączaniem osmozy poprzez poziomy wody w zbiorniku
 • zabezpieczenie dostępu do programu przez hasło
 • wyjście 0(4) – 20 mA (opcja)
 • łącze RS 232 (opcja)

AKCESORIA dodatkowe :

 • oprogramowanie na PC wraz z osprzętem dla wygodnego konfigurowania sterownika
 • sonda 2-elektrodowa do pomiaru przewodności LMIZ 3/1,0 :
 • Przyłącze   Dn 32
 • Zakres 0....500 lub 0....3000 μS/cm 0....50°C
 • Stała celi 1,01/cm 
 • wyjście 0(4) – 20 mA
 • wyjście RS 232

 


 

 

 

 

Tagi