Tłumiki pulsacji do pompy Flotronic

Ten rozdział jest wspólny dla wszystkich pomp.
Można dostać tłumiki pulsacji do zamontowania w pompach FPL, lecz różnią się one zależnie od rozważanego modelu.
Podane niżej instrukcje konserwacyjne stosują się do wszystkich modeli, choć montaż tłumika do pompy może się nieco różnić.

KONSERWACJA

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub serwisowych należy odizolować system powietrzny i odłączyć złączki linii roboczej. Jeżeli wlot powietrza jest zintegrowany, należy odłączyć go przy pompie. Jeżeli wlot powietrza jest osobny, należy go odłączyć od źródła umieszczonego z boku zaworu szpulowego na szczycie tłumika.

DEMONTAŻ

Do odkręcenia śrub z łbem gniazdowym trzymających zawór szpulowy należy użyć klucz imbusowy M5. Umożliwi to zdjęcie zaworu szpulowego.

Odkręcić 16 śrub z nakrętkami wokół tłumika i zdjąć kołpak powietrzny. Odsłoni to przeponę doczołową z PTFE z dołączonym prętem zaworu szpulowego. Zamocować pręt w imadle wyposażonym w miękkie szczęki i odkręcić.Umieścić nową przeponę w kołpaku powietrznym czołem z PTFE do siebie. Przykręcić do przyrządu, część nr P000, poprzez kołpak powietrzny, aby podnieść gwint na końcu przepony i umieścić na miejscu zapewniając, aby 16 półokrągłych wcięć na obwodzie zostało prawidłowo rozmieszczonych w pobliżu otworów kołpaka powietrznego.  


 Umieścić zespół na mokrej komorze tłumika (jeżeli jest zintegrowana z pompą należy dopilnować, aby dwa otwory śrub do zaworu szpulowego znalazły się w jednej linii z rozgałęźnikiem pompy). Zapewni to prawidłową pozycję rury doprowadzającej powietrze. Założyć 16 śrub z nakrętkami i mocno dokręcić. Włożyć na miejsce szesnaście zaciskowych śrub i nakrętek, dokręcając momentem o wartościach zgodnej z dostarczoną DTR.

Zdjąć przyrząd (część P000) z kołpaka powietrznego i wkręcić pręt zaworu szpulowego w tył przepony dokręcając przy użyciu poprzeczki ‘t’ przełożonej przez istniejący otwór.

Nie używać kombinerek ani innych ostrych przedmiotów, gdyż uszkodzą pręt. W razie wymiany uszkodzonej pokrywy zaworu szpulowego należy sprawdzić, czy pierścienie ‘O’ są prawidłowo zamocowane wewnątrz pokrywy. Pierścieni ‘O’ nie można wymieniać na miejscu. Należy także dopilnować, aby pierścień ‘O’ kołpaka powietrznego był zamocowany i nieuszkodzony. Pokrywę zaworu szpulowego należy wepchnąć na pręt, upewniając się najpierw, że 4 pierścienie ‘O’ na wkrętach z łbem gniazdowym (2 dolne, 2 górne) są na miejscu. Przykręcić używając klucza imbusowego i podłączyć rurociąg powietrzny.

Tłumiki pulsacji Flotronic dostarczane są jako mocowane bezpośrednio na pompach pneumatycznych Flotronic z podwójną przeponą albo jako oddzielne zespoły.

Rozmiar: 1 - 11/2” - 2” - 3” Obramienie: PTFE, Nitryl, Viton® Ciśnienie: do 7 bar Temperatura: do 100°C, wyższe temperatury po zgłoszeniu w firmie FPL Tłumik daje do 90% tłumienia danej pulsacji i zapewnia łagodne sterowanie przepływu.

Uwaga:

Dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się podanie przeciwciśnienia po stronie tłoczącej pompy (lub tłumika, jeżeli jest zamontowany osobno). Należy to wykonać instalując odpowiedni zawór, który można regulować. Dla uzyskania najlepszego tłumienia może być potrzebne przeciwciśnienie o wartości ok. 2 bar.

Gdy tłumik pracuje prawidłowo, może się zdarzyć, że powietrze będzie wydmuchiwane przez mały otwór spustowy przy kołpaku powietrznym.

Uwaga:

Awaria przepony w tłumikach zdarza się rzadko. Jeżeli jednak przepona zawiedzie, płyn roboczy zostanie wyrzucony z otworu spustowego do atmosfery. Jeżeli uważa się, że taki wypływ mógłby być niebezpieczny, należy wyposażyć tłumik w system zabezpieczenia przed pęknięciem.


Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej