Systemy zabezpieczenia przed pęknięciem przepony i systemy alarmowe

INSTRUKCJA OBSŁUGI ALARMU SENTINEL

1. Podciśnieniowy zawór izolacyjny musi być otwarty.

2. Zawory powietrzne 1 i 2 muszą być zamknięte.

3. Otworzyć zawór powietrzny 1, aby umożliwić ustawienie jednostki alarmowej.

4. System alarmowy jest ustawiony, gdy odczyt podciśnienia ustalił się na ok. -0.8 bar zależnie od zasilania powietrzem.

5. Jeżeli w ciągu c.n.10 sekund nie uzyska się podciśnienia c.n. -0.2 bar, alarm będzie brzęczał wskazując na wyciek w systemie.

6. Zwór odcinający podciśnienia musi pozostać otwarty.

7. Otworzyć zawór powietrzny 2, aby uruchomić pompę.

8. Sprawdzaćregularnieczyutrzymywanejestprawidłowepodciśnienie.

Schemat układu pneumatycznego.


Zapory chroniące przed pęknięciem przepony i system alarmowy detekcji wycieku

Zachowując wyjątkowe zalety „jednonakrętkowej” konserwacji, konstruktorzy firmy usprawnili bezpieczeństwo pompy przeponowej wprowadzając systemy ochronne i alarmowe, w których:

Uwaga: POMPY NIEWYPOSAŻONE W SYSTEM ALARMOWY SENTINEL WYMAGAJĄ OD UŻYTKOWNIKA DOŁĄCZENIA CIŚNIENIOWYCH PRZEŁĄCZNIKÓW / MIERNIKÓW ALBO INNYCH ŚRODKÓW ALARMU CIŚNIENIOWEGO DO WYKRYWANIA ZAISTNIAŁEGO USZKODZENIA PRZEPONY. DLA WŁAŚCIWEGO ROZMIESZCZENIA ZAWORÓW PATRZ NALEPKI NA POMPIE .

Ekonomiczny system Guardian jest zawsze wykonany z polipropylenu. Pierścienie/tarcze wsporcze Guardian mogą odpowiadać innym materiałom korpusu, jeżeli jest to wyspecyfikowane przy zamówieniu, chociaż rura tłoczyskowa jest zawsze wykonana ze stali nierdzewnej.

● Nie ma płynów buforowych

● Nie ma części elektrycznych

● Nie są potrzebne czynności rozruchowe (chyba że są preferowane)

● Alarm włącza się natychmiast po pęknięciu przepony.

Systemy pasują do wszystkich jednonakrętkowych modeli pomp Flotronic z podwójną przepona wykonanych z Aluminium, PVC, Polipropylenyu, PVDF, Stali nierdzewnej i PTFE. 


Pompa na rysunku i na fotografii jest pompą Serii 710 ze stali nierdzewnej i z PTFE ze skręcanymi złączami BSPT (gwint rurowy brytyjski). Jak pokazano na pierwszej stronie, wszystkie pompy mogą być dostarczane z zespolonym tłumikiem pulsacji, także z zabezpieczeniem systemem Guardian albo Sentinel.

MOBILNOŚĆ

Pompę można przeznaczyć do zastosowań zdalnych instalując podciśnieniowy system SENTINEL z alarmem dźwiękowym (klaksonem). Po ustawieniu operator po prostu wciska przycisk na pompie, który „ustawia” system. Klakson pneumatyczny rozlega się dopóki zblokowana pompa podciśnieniowa nie wytworzy wystarczającego podciśnienia pomiędzy przeponami pompy i dopóki nie wyłączy się. Klakson zabrzmi ponownie po utracie podciśnienia. Jeżeli czynnik roboczy nie jest krytyczny, pompa może pracować bez alarmu, a nawet można ją wykorzystać do zakończenia danego załadunku po usłyszeniu alarmu, chyba że użytkownik preferuje inny tryb postępowania.

SYSTEM SENTINEL FUNKCJONOWANIE

Pracujący zgodnie z zestawem Guardian, ten wewnętrzny system pneumatyczny wyczuje, w wypadku rozerwania przepony albo wycieku, nadciągające niebezpieczeństwo poprzez utratę podciśnienia w komorze pośredniej i może:

a) Odciąć pompę

b) Włączyć alarm dźwiękowy

c) Wysłać sygnał pneumatyczny

W SYSTEMIE NIE WYSTĘPUJĄ CZĘŚCI ELEKTRONICZNE

SYSTEM GUARDIAN - SPRZĘT

Przez zastosowanie dwóch dodatkowych jednakowych przepon, po jednej za każdą przeponą roboczą, utworzono dodatkową komorę, która w wypadku przerwania przepony:

a) Zatrzymuje płyn roboczy w komorze pośredniej b) Chroni system powietrzny pompy przed uszkodzeniem c) Zmniejsza ryzyko wycieku do środowiska

Wystarczy podłączyć własne przełączniki ciśnieniowe do pokazanych króćców (*),

aby otrzymać ciśnieniowe wskazanie rozerwania przepony.

Komory pośrednie ze stali nierdzewnej w pompach Serii 710, mogą się różnić od Serii 500 z PVC, polipropylenu, PVDF i od pomp Chemflo z PTFE w celu zachowania sztywności strukturalnej. Proszę wyjaśnić przy zamówieniu.


Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej