Pompy do agresywnych związków chemicznych stężone kwasy, ługi, rozpuszczalniki organiczne Flotronic Serii F K Chemflo wykonane w całości z PTFE

Wszystkie elementy pompy, mające styczność z pompowanym produktem, zostały wykonane z PTFE (Teflonu), a całość zamknięto w specjalnym, odpornym na wysokie ciśnienia naczyniu ze stali lub włókien węglowych.

Idealne rozwiązanie do agresywnych związków chemicznych takich jak stężone kwasy i ługi, czy rozpuszczalniki organiczne – gdzie jedynym odpornym materiałem jest PTFE (Teflon).

Wykorzystywane do najbardziej niebezpiecznych kwasów i środków chemicznych gdzie może być stosowany tylko PTFE, a często również w zakładach pilotowych lub jako pompy awaryjne do nieznanych chemikaliów. Pompy serii F Chemflo z czystego i antystatycznego PTFE
Wyjątkowo trwała pompa z podwójną membraną z PTFE.
Kolano 90° powlekane PTFE umieszczone, jak pokazano, miedzy nogami pompy.

Część ta może zostać, jeśli potrzebne, dostarczona przez FPL.
† Maksymalna temperatura pracy 121°C (250°F) przy membranie do wysokich temperatur (wpisać H jako 6-ty znak kodu pompy)

Szczegółowe informacje na temat pomp Serii F K Chemflo 
Wszystkie podane wcześniej instrukcje konserwacyjne i inne, do rozdziału 10 włącznie, mają zastosowanie wraz z poniższymi zaleceniami:

DOSTĘP DO ZAWORÓW I GNIAZD:

System powietrzny, obie przepony oraz rurę tłoczyskową wyjmuje się zgodnie z opisem w rozdziale 10.

Odłączyć rurociąg roboczy od pompy i wyjąć tuleje łączące - ssącą i tłoczącą. Należy uważać, aby przy wyłuskiwaniu uniesionej tulei z metalowego kołnierza nie uszkodzić czoła uszczelniającego.

Odkręcić trzy śruby łączące z każdej strony obudowy, luzując stopniowo i równomiernie. Górna obudowa będzie się lekko unosić z powodu nacisku ze strony sprężyn zaślepek gniazd. Zdjąć górną obudowę, pozostawiając korpus osadzony w dolnej obudowie.

Zespoły zaślepek gniazd tłoczących można teraz wyjąć przy pomocy przyrządu do demontażu gniazd, część T-014, który jest przyłączony do wspornika pompy. Włożyć przyrząd przez króciec tłoczący i stopniowo podważyć zaślepkę gniazda i kulę z korpusu, zachowując ostrożność, aby nie uszkodzić króćca. Wyjąć zestaw zaślepki gniazda po uwolnieniu z korpusu. Platforma gniazda może pozostać w korpusie i wymaga wyjęcia osobno, kiedy może swobodnie wyjść. Gniazdo to jest pasowane do zaślepki przy pomocy kołka ustalającego i w razie zużycia lub uszkodzenia można je wymienić. Powtórzyć dla drugiego zestawu zaślepki gniazda tłoczącego.

Aby uzyskać dostęp do wyjmowanych zespołów zaślepek gniazd ssących należy wykonać następujące czynności: unieść korpus z dolnej obudowy, obrócić go i ostrożnie umieścić ponownie w obudowie opierając kanał tłoczący korpusu nad kołnierzem króćca ssącego obudowy. Zapewni to stabilne ułożenie korpusu podczas prowadzenia prac nad zaślepkami gniazd ssących.

Aby wyjąć zestawy zaślepek gniazd ssących, powtórzyć czynności jak dla zaślepki tłoczącej, ale dla uzyskania dostępu należy włożyć przyrząd do demontażu przez okienka korpusu i stopniowo podważać zaślepki, jak poprzednio. Po wyjęciu zaślepek gniazd i platform gniazd, części można sprawdzić i w razie konieczności wymienić. Szczególną uwagę należy zwrócić na dwa wewnętrzne pierścienie ’O’ zaślepki gniazda. Większy pojedynczy zewnętrzny pierścień ‘O’ należy zawsze przy montażu wymienić

Pozostawiając korpus w dolnej obudowie w pozycji odwróconej wmontować na miejsce zestawy zaślepek gniazd ssących, po uprzednim przesmarowaniu sześciokątnych łbów śrub kołpakowych, po czym odwrócić korpus ustawiając go w normalnym położeniu roboczym. Należy przy tym uważać, aby nie wypadły zaślepki gniazd ssących. Korpus można wówczas umieścić w dolnej obudowie, zapewniając tymczasowe podparcie, aby utrzymać w czystości kołnierz zasuwy ssącej korpusu. Można to osiągnąć wkładając nakrętki obejmy obudowy pomiędzy brzegi łączące obudowy ssącej i boczne płetwy mocujące korpusu. Wymienić kule oraz zestawy zaślepek gniazd tłoczących powtarzając czynności, jak dla zaślepek ssących.

Pompy pneumatyczne z podwójną przeponą s 1” / 1 1 / 2 ” / 2” / 3” z Aluminium PTFE, PVDF albo Polipropylenu*

W standardzie dostępne są następujące złącza kołnierzowe ANSI/DIN/BS z wywiniętym brzegiem z PTFE. Inne złącza mogą zostać dostarczone na życzenie.

KONSERWACJA POMPY W UKŁADZIE

Tylko jedna nakrętka, aby uzyskać dostęp do przepon w pompie zamontowanej w układzie. Tylko cztery wkręty, aby serwisować zawór powietrzny w pompie zamontowanej w układzie

● Samozasysanie (zasysa na wysokość 3,6 m na sucho i 7,6 m na mokro)

● Pracuje na sucho

● Może zatrzymać się/wystartować ponownie przy zamkniętym / otwartym zaworze bez ucieczki ciśnienia i bez uszkodzenia

SAMOCZYNNE BEZPIECZEŃSTWO 

Części aluminiowe, z PTFE, PVDF albo z polipropylenu są umieszczone wewnątrz stalowej obudowy, co pozwala tworzywom sztucznym “oddychać-płynąć na zimno” przy zmianach ciśnienia i temperatury. Doskonałe uszczelnienie jest zachowane.

SYSTEM POWIETRZNY

Wyjątkowe rozwiązanie łączące samosmarujące łożyska rury tłoczyskowej oraz śrubę na aluminiowym* zaworze szpulowym, obejmujace przyciski ręcznego pozycjonowania. Najnowsze konstrukcje eliminują kosztowne wewnetrzne mechanizmy powietrzne i utkniącie przyśodkowe normalmie związane z pompami o podwójnej przeponie. Nie wymaga smarowania. *Specyfikacja pomp niealuminiowych jest dostępna z zaworem szpulowym z polipropylenu lub PTFE.


OPCJONALNE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

● Części mokre* Korpus i rozgałęźniki: PTFE, PVDF, Polipropylenu. Rura tłoczyskowa: PTFE ze sztywnym metalowym rdzeniem. Przepony: Guma kryta PTFE, Nitryl, Viton®, EPDM. Uszczelka rozdzielacza: PTFE. Kule: PTFE, Nitryl, Viton®, EPDM. Gniazda: PTFE.

● Części suche* Wersja E = Stal węglowa ocynkowana. Wersja S = Stal nierdzewna 316. Ta pompa reprezentuje zakres pomp z Aluminium, Polipropylenu, PVC, PVDF oraz Stali nierdzewnej 316.

Pokazana pompa ma rozmiar 2” HiFlo z obramieniem PTFE.

Tymczasowe nakrętki podtrzymujące można zdjąć, co pozwoli na umieszczenie korpusu w dolnej obudowie, zwracając przy tym uwagę, aby starannie dopasować króciec ssący do kołnierza zasuwy ssącej. Na tym etapie korpus może nie wejść do końca na miejsce, ponieważ wystawać będą zaślepki gniazda ssącego. Przesmarować sześciokątne łby śrub kołpakowych na zaślepkach gniazd ssących i włożyć na miejsce górną obudowę starannie wpasowując kołnierz zasuwy tłoczącej na króciec tłoczący. Włożyć na miejsce sześć zaciskowych śrub i nakrętek dokręcając momentem o wartościach podanych w rozdziale 8. Sprawdzić wzrokowo, czy pręty mocujące obudowę przylegają ściśle do bocznych płyt korpusu i nie ma między nimi szczelin.

Zamontować tuleje łączące (tłoczącą i ssącą) w obudowie nie zapominając o umieszczeniu pierścieni uszczelniających. Umieszczając większe pierścienie uszczelniające w otworach korpusu należy pamiętać, że tuleja ssąca jest krótsza i oznaczona BOT (dół), a tuleja tłocząca jest dłuższa i oznaczona est TOP (góra). Ostrożnie wpasować zaślepkę gniazda i wsunąć zespół do oporu przez pierścień uszczelniający, w razie potrzeby lekko postukując sześciokątny łeb śruby kołpakowej sprężyny zaślepki gniazda, aby weszła prawidłowo do końca. Aby zapewnić właściwe położenie zaślepki w otworze można posłużyć się narzędziem do demontażu. Uwaga: zaślepka będzie nieco wystawać, ponieważ nowa uszczelka 'O' nie jest jeszcze ściśnięta.

WYMIANA USZCZELEK ROZDZIELACZA

Nowe uszczelki rozdzielacza należy umieścić w korpusie przed złożeniem (zamocowane są dwie).

 

Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej