WG Transofit-D8-ZK Gotowy do dozowania dla wody zmiękczonej z kontaktem ze środkami spożywczymi

WG-Transofit D8 ZK dla kotłów parowych do ok. 40 bar oraz wytwornic pary z kontaktem ze środkami spożywczymi. Produkt zabezpiecza przed korozja poprzez eliminację tlenu i kwasu węglowego z wody w komorze kotł i ziornika kondensu(zbiornik wody uzupełniającej). Transofit D8 ZK podnosi wartość zadaną pH. Woda zasilająca kocioł musi odpowiadać warunkom zaleceniom producenta kotła parowego DTR
Dobrze przygotowana woda (zmiękczona)redukuje ilość dozowanego środka.

Właściwości:
Stabilizuje twardość resztkową wody zasilającej i wody kotłowej alkalizuje wodę zasilającą, zatrzymuje korozję w zbiorniku wody zasilającej oraz w wytwarzaczu szybkiej pary związuje resztki tlenu w wodzie zasilającej nielotny, nie groźny dla zdrowia
WG-Transofit D8 ZK jest dozowany do zbiornika wody zasilającej(zbiornik wody uzupełniającej). W celu skontrolowania w jakim stopniu dozowanie jest skuteczne należ kontrolować wartości wody w komorze wodnej kotła i w zbiorniku w. zasilającej.
 
Dane techniczne:
Wygląd                 Ciemnobrązowa ciecz
Rozpuszczalność  Mieszalna z wodą bez ograniczeń
Zapach                 Drewniany
Temperatura zamarzania  -2stC
Wartość pH          powyżej 12
Zastosowanie   
Proporcje mieszanki w zależności od wydajności pompy dozującej
Stosowana ilość   25 -100ml/m3. W zależności od jakości wody zasilającej
Wprowadzanie      Poprzez sterowaną automatycznie pompę dozującą
 
 
Opis preparatu:
WG-Transofit D8 ZK jest płynnym środkiem kondycjonującym ew. środkiem korekcji chemicznej wody zasilającej kocioł i wody kotłowej w zakładach spożywczych. Para może wchodzić w kontakt ze środkami spożywczymi. Dostępna jest ekspertyza w tym zakresie Instytutu Higieny w Wiedniu. WG-Transofit D8 ZK podnosi wartość pH, związuje tlen, zespala twardość resztkową, neutralizuje uwalniające się kwasy węglowe.
Posiada kartę Reach

dodać karte

Tagi