WG-Transofit –D8-S dla kotłów parowych do ok. 25 bar, oraz wytwornic pary bez kontaktu ze środkami spożywczymi

Właściwości:  
stabilizuje twardość resztkową w wodzie zasilającej i wodzie kotła alkalizuje wodę zasilającą, alkalizuje i chroni system pary i skroplin, alkalizuje i chroni system wody zasilającej, związuje pozostałości tlenu w wodzie zasilającej, lotny, neutralizuje uwalniające się kwasy węglowe
(również w obszarze pary i skroplin) 

Dane techniczne:  
 
Wygląd                    Klarowna, żółtawo-zielona ciecz
Rozpuszczalność  Mieszalna z wodą bez ograniczeń
Zastosowanie
Proporcje mieszanki w zależności od wydajności pompy dozującej
Stosowana ilość  ok 50 -30 g/m3. w zależności od jakości wody zasilającej
Wprowadzanie  Automatycznie sterowana pompa dozująca
 
Łatwa kontrola:  
Wartość pH-  10,5 – 12
Wartość p  1  - 12
Fosforan (P2 O5)  5,0  – 20,0 mg/l
Siarczan (IV) (Na2SO3) 5,0  – 10,0 mg/l
Jony amonowe (NH4)  2,0  – 10,0 mg/l
 
Opis preparatu:  
 
WG-Transofit D8-s jest płynnym środkiem kondycjonującym ew. chemicznym środkiem  korekcjnym dla systemów  przepływu pary i ich wody zasilającej. Nie jest on przeznaczony dla pary wchodzącej w kontakt ze środkami spożywczymi.  WG-Transofit D8-s podnosi wartość pH, związuje tlen, zespala twardość resztkową, neutralizuje uwalniające się kwasy węglowe oraz chroni zakres pary i skroplin. 

Tagi