WG-Hydrogel-T-1060-s Gotowa mieszanka do dozowania dla przewodów miedzianych w zakresie wody pitnej zimnej i ciepłej

Hydrogel T-1060-s Gotowa mieszanka do dozowania dla przewodów miedzianych w zakresie wody pitnej.  W celu ochrony przed przywieraniem osadu kamienia kotłowego ( wydzielanie spowodowane twardością) oraz korozją należy zastosować "hydrogel" –T 1060-s proporcjonalnie do ilości wody pitnej w ilości 100 ml/m3. ""hydrogel" –T 1060-s wspiera tworzenie przez materiały naturalnych warstw ochronnych, przy czym powstaje cienki homogenicznie zamknięty film ochronny z żelu metalicznego, który radykalnie obniża przepływ jednostkowy korozji. Połączenie "hydrogelu" –T 1060-s z wielowartościowymi kationami wody (wapń, żelazo, magnez) prowadzi do powstania naturalnie stabilnego homogenicznego filmu antykorozyjnego w  zakresie mikrometrycznym. Synergistyczne działanie specjalnych związków kwasu krzemionkowego z pozostałymi składnikami "hydrogelu" –T1060-s wywołuje bardzo pożądane rezultaty.

Właściwości:

gotowa mieszanka do dozowania
płynny wieloskładnikowy inhibitor
minimalna zawartość fosforanów
wzrost biologiczny nie jest wspomagany
utlenialność zredukowana do minimum
korozja zostaje zatrzymana
w przypadku czystych instalacji miedzianych znakomite właściwości antykorozyjne
Dane techniczne:
Wygląd                        Klarowna, bezbarwna ciecz
Rozpuszczalność         Mieszalna z wodą bez ograniczeń
Zastosowanie
Ilość dozowana gotowa  mieszanka 100 ml/m3
Wprowadzanie  Poprzez urządzenie dozujące sterowane proporcją ilości

Tagi