Preparaty Inhibitory dla zamkniętych obiegów wody chłodniczej oraz ciepłowniczej.

Preparat chemiczny inhibitor WG-Hydrogel H140-FD dla zamkniętych układów wody chłodniczej działający w zakresie temperatur do 200 °C.

 

 

 

 

Nowoczesne systemy wody chłodniczej jak i ciepłowniczej to bardzo drogie i skomplikowane układy technologiczne które wyposażone są w różnego rodzaju opomiarowanie, sondy temperatur, regulatory termiczne i wiele innych, które mają bezpośredni kontakt z wodą obiegową. W związku z tym należ zgodnie z normami wody chłodzącej i ciepłowniczej zadbać o korektę fizykochemiczną całego zładu wody który to jest nośnikiem temperatur. Dobrze przygotowana woda pozwoli nam na utrzymanie w dobrej kondycji układów obiegowych oraz oprzyrządowania. Jeżeli nie jesteś pewien czy dobrze dobierasz preparat zadzwoń lub wypełnij ankietę.

 

WG-Hydrogel H140-FD Gotowa mieszanka do dozowania 
Właściwości:

 1. stabilizuje twardość resztkową
 2. płynny inhibitor wieloskładnikowy
 3. wzrost biologiczny nie jest wspomagany
 4. znakomite właściwości antykorozyjne
 5. znakomite właściwości stabilizujące i dyspergujące
 6. wysoko odporny na hydrolizę
 7. nie zawiera molibdenu ani innych elementów wątpliwych fizjologicznie składników
 8. niegroźny podczas kontaminacji wody użytkowej poprzez uszkodzone wymienniki ciepła
 9. delikatne usuwanie osadów
 10. zachowuje w instalacjach ogrzewania domowego i zdalnego do 200 °C
 11. usuwa tlen
 12. nie groźny dla zdrowia

 

Dane techniczne:
Wygląd               Klarowna ciecz żółtawo-zielona
Rozpuszczalność  Mieszalna z wodą bez ograniczeń
Zastosowanie:
Stosowana ilość  Wytyczne wg NORM
Ilość dozowana  ok 100 - 1000 ml/m3
Wprowadzanie  Ręcznie lub przy pomocy pompy dozującej
 

Łatwa kontrola
Wartość pH  8,5 – 9,5  w obecności: aluminium max 8,5
P2O5  5,0 – 30,0 mg/l
SiO2  20,0 – 60,0 mg/l
SO3  10,0 – 30,0 mg/l
 

Opis preparatu:
Hydrogel H140FD może być stosowany jednocześnie do układów zamkniętych wody chłodniczej jak i ciepłowniczej której temperatura nie przekracza 200 °C.
Gotowa mieszanka do dozowania dla wody chłodzącej i ogrzewającej, do kondycjonowania zgodnie z ÖNORM H 5195-1 H 140-FD jest płynnym produktem wieloskładnikowym.

Stanowi on znakomity środek stabilizujący i dyspergujący  o znakomitych właściwościach przeciwkorozyjnych na powierzchniach metalicznych.
Nie tworzy on warstwy hamującej przechodzenie ciepła lecz pokrywa instalację filmem ochronnym o grubości od 0,002 do 0,004 mm.
Ponadto H140FD jest wysoce odporny na hydrolizę. Oznacza to, że nawet przy wysokich temperaturach ścian skuteczność środka zostaje zachowana.

Właściwości stabilizujące twardość pozostają utrzymane nawet przy wartościach pH ponad 9,5. Dotyczy to również działania dyspergującego.
H140FD podnosi wartość pH, związuje tlen, zespala twardość resztkową, neutralizuje uwalniające się kwasy węglowe, dysperguje zawiesiny koloidalne oraz chroni materiały metaliczne poprzez wytworzenie homogenicznego silnie zamkniętego filmu ochronnego o grubości zaledwie kilku μm.
H140FD zawiera inhibitory spełniające normę ÖNORM H5195-1. Sprawdza się on zarówno w dużych systemach chłodzących oraz ogrzewania zdalnego w MPEC

 


 

Trapocor N°10360

Zastosowanie:

Trapocor N°10360 jest płynnym środkiem korekcyjnym stworzonym specjalnie dla zamkniętych obiegów wody chłodniczej. trapocor N°10360 zawiera komponenty antykorozyjne, przeznaczone szczególnie dla metali kolorowych oraz żelaza. Trapocor działa bakteriobójczo, jednocześnie zapobiegając powstawaniu źródeł krystalizacji. Dodatkowo trapocor N°10360 zawiera specjalne kwasy fosfonowe, które stabilizują twardość całkowitą w wodzie zasilającej, zapobiegając strącaniu się osadów twardości.

Warunki wstępne:

Warunki wstępne uzależnione są od specyfiki obiegu.

Dozowanie:

Trapocor N°10360 dozowany jest bezpośrednio do obiegu, proporcjonalnie do ilości wody zasilającej. Dozowanie zależy od przygotowania wstępnego wody zasilającej i jej parametrów. Jako dane wyjściowe przyjmuje się dozowanie 100-200 ml/m³ wody zasilającej. By upewnić się o optymalnym dozowaniu należy kontrolować fizyko-chemiczne parametry wody obiegowej.

Właściwości:

Wygląd zewnetrzny:   żółtawy płyn,
Zapach: podobny do amin
P
unkt zamarzania: -2°C
Mieszalność z wodą: z wodą bez ograniczeń
pH: > 8

Wprowadzanie do obiegu:

Dozowanie następuje poprzez pompę dozującą sprzężoną z wodomierzem. Tak, by móc korygować parametry wody obiegowej, rekomenduje się pozycjonowanie miejsca dozowania bezpośrednio do obiegu.

Uwagi:

Produkt zawiera aminy i alkalizuje wodę obiegową. Przy stosowaniu elementów instalacji z miedzi, wartość pH nie może przekroczyć 10. Należy kontrolować zawartość miedzi w wodzie obiegowej.

 Opakowanie:

Trapocor N°10360 jest pakowany w opakowania po 25, 60, 200 i 1000 KG .
Dodatkowe
informacje oraz warunki stosowania produktu, są zawarte w karcie charakterystyki produktu.


 

 


Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej