WG-Trapocor N°10347 jest produktem korygującym dla dużych instalacji grzewczych

WG-Trapocor N°10347 jest produktem korygującym dla dużych instalacji grzewczych produkowanym na zamówienie zgodnie z recepturą 10347.

Opis produktu:

Trapocor N°10347 jest produktem korygującym przeznaczonym specjalnie  dla dużych instalacji grzewczych. Środek podnosi alkaliczność wody kotłowej, trwale związuje chemicznie twardość cząstkową oraz wolny tlen. Trapocor N°10347 dozuje się bezpośrednio do kotła wody grzewczej, lub jeśli jest to możliwe, do zasobnika wody zapasowej. W zależności od zawartości wolnego tlenu, można zmieszać  trapocor N°10347 z transofitem 140 -A, -S lub –AS.

Wymagania wstępne:
Trapocor N°10347 dozuje się proporcjonalnie do  ilości wody obiegowej, do kotła wody grzewczej, lub jeśli jest to możliwe, do zasobnika wody zapasowej.

Dozowanie:
Trapocor N°10347 może być dozowany jako rozcieńczony lub jako gotowy do użycia środek. W przypadku małych, instalacji do 10m3, rekomendujemy rozcieńczenie 1:4 z zdemineralizowaną wodą.
Ilość środka w systemie sprawdza się testerem kolorymetrycznym, dozowanie 200ml/1m3.

Właściwości:
Wygląd:        jasnożółty płyn
Zapach:        neutralny
Punkt zamarzania:        -5°C
Mieszalność z wodą: z wodą mieszalny bez ograniczeń
pH:        >10

Wprowadzanie:
Produkt wprowadza się poprzez pompę dozującą bezpośrednio do wody obiegowej.

Wskazówki:
Produkt podwyższa wartość pH i alkaliczność środowiska i dlatego jest nieprzeznaczony dla instalacji z aluminium.

Opakowania:
Trapocor N°10347 jest dostarczany w  25KG opakowaniach. Dla dużych instalacji może być dostarczany w opakowaniach do 1000KG


Dodatkowe informacje  oraz instrukcje dot. obchodzenia się ze środkiem, znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki produktu.

Tagi