Pompy pionowe, wielostopniowe Starirs Pumps

Parę słów na temat producenta pomp Stairs Pumps
Kiedy Stairs rozpoczął działalność znaczna część produkcji była w rzeczywistości wykonywana poza jego własnymi fabrykami przez podwykonawców. Konsekwencją tego był fakt, że znaczna część kontroli jakości znajdowała się w rękach dostawców podzespołów.

 

 

 

Szybko okazało się, że osiągnięcie wysokiej jakości produktu końcowego nie jest możliwe bez stosowania równie wysokich standardów przy produkcji wszystkich jego części. Z tego też powodu zdecydowano się na samodzielną produkcję możliwie dużej liczby komponentów składowych naszych pomp głębinowych. Po kilku latach liczba samodzielnie produkowanych komponentów pomp sięgnęła 95%. Pozwala to również na bardzo szybkie wprowadzanie do produkcji zmian w projektach.

Stairs poczynił znaczne nakłady finansowe na rozwój parku maszynowego, który pozwolił na taką zmianę modelu działalności. Na dzień dzisiejszy Stairs w pełni kontroluje wszystkie etapy wytwarzania począwszy od projektu i wykonania formy, poprzez odlewanie, cechowanie, spawanie, cięcie, szlifowanie, polerowanie, a kończywszy na montażu, testowaniu i pakowaniu. Dzięki temu możemy z większą pewnością zagwarantować najwyższą jakość pomp Stairs.

Produkcja pomp od projektu po klienta końcowego.
Własna odlewnia Stairs
Stairs posiada własną odlewnię, w której możliwej jest wykonywanie precyzyjnych odlewów części pomp wytwarzanych ze stali nierdzewnej. Zastosowany proces precyzyjnego odlewania daje nam niewiarygodne możliwości w kwestii elastyczności projektu, stosowania wielu materiałów osiągając jednocześnie najwyższą jakość. Zastosowana metoda odlewania, znana też jako metoda straconego wosku (ang. investment casting) daje również wymierne korzyści ekonomiczne.
Proces precyzyjnego odlewania jest kontrolowany i monitorowany przez skomputeryzowany system kontroli jakości. Sprawdzenie jakości struktury odlewu odbywa się przy użyciu skomplikowanego spektrometru. Przeprowadzane się również ręczne kontrole jakości odlewów.

Wysokiej jakości stal nierdzewna
Użycie wysokiej jakości stali nierdzewnej odgrywa znaczącą rolę w naszym procesie produkcji. Stal nierdzewna dostarczana jest do fabryki w wielkich rolkach blachy. Nasi technicy sami wytwarzają z niej części, które później opuszczają firmę jako kompletne, wysokiej jakości pompy głębinowe. Jakość stali nierdzewnej jest krytyczna w przypadku konieczności osiągnięcia wysokiej trwałości i niezawodności pompy głębinowej. Zastosowana stal ma decydujące znaczenie nie tylko w instalacjach wody pitnej, ale również tej używanej w procesach przemysłowych.
Tajwan jest znany ze swojej wysokiej jakości stali nierdzewnej. W produkcji naszych pomp używamy głównie dwóch różnych stopów AISI 304 i AISI 316. Ten drugi jest bardziej odporny na korozję, dlatego też znajduje zastosowanie tam, gdzie pompa kontakt z płynami żrącymi lub w instalacjach wody przemysłowej.
Formy
Do produkcji części oferowanych przez nas pomp używamy ponad tysiąca form. Bardzo istotne jest utrzymanie wysokiej precyzji odlewów, co bezpośrednio wpływa na jakość produkowanych części. Programy CAD i CAM są używane do projektowania i kontroli elementów w czasie procesu produkcyjnego, co zapewnia utrzymanie spójności wymiarowej elementów składowych pompy.
Technologie spawalnicze
Nasi technicy zajmujący się spawaniem stali nierdzewnej zdają sobie sprawę, że każdy krok w łączeniu tego materiału jest istotny i ma wpływ na jakość produktu końcowego - pompy. Przeszkoleni spawacze wiedzą jak trudne i złożone jest spawanie stali nierdzewnej. Cały czas umożliwiamy im kontynuację procesu doskonalenia zawodowego. Pomimo, że stal nierdzewna jest popularnym materiałem spawalnym, rozszerzalność temperaturowa powoduje, iż jest ona podatna na odkształcenia powstające w trakcie procesów spawalniczych. Nasi spawacze zwracają baczną uwagę na mikrostrukturę metalu celem zapobieżenia ewentualnym pęknięciom i deformacjom elementu. Baczna uwaga poświęcana takim szczegółom pozwoliła osiągnąć wysoką jakość, z której obecnie znane są pompy Stairs.
Uzupełnieniem wysoko wykwalifikowanego personelu technicznego są najbardziej zaawansowane agregaty spawalnicze oraz inne narzędzia, które pozwalają nieprzerwanie zabezpieczać zaplecze dla realizowanych projektów.
Firma Stairs Pumps do produkcji wysokiej jakości pomp głębinowych używa następujących technik spawalniczych.


Spawanie TIG (z użyciem gazu szlachetnego)
TIG jest to skrócona forma wyrażenia Gas Tungsten Arc Welding (GTAW, ang. spawanie łukiem elektrycznym z zastosowaniem elektrody wolframowej i osłony gazowej). W procesie tym łuk elektryczny jest tworzony pomiędzy nietopiącą się elektrodą wolframową i metalem, który jest spawany. Gaz jest wyrzucany z dysz rozmieszczonych wokół elektrody aby osłaniać spawaną powierzchnię w czasie, gdy metal ulega przetopieniu. TIG jest często używaną techniką łączenia materiałów, w sytuacjach, w których wymagana jest wysoka jakość i precyzja.


 

Spawanie łukiem plazmy
Spawanie łukiem plazmy również wykorzystuje elektrodę wolframową, ale z tą różnicą, że do wytworzenia łuku elektrycznego używany jest gaz w postaci plazmy. Łuk elektryczny jest bardziej skoncentrowany niż w przypadku spawania metodą TIG, powodując, że poprzeczna kontrola łuku elektrycznego wymaga bardzo dużej precyzji, co w konsekwencji ogranicza tę metodę do zastosowania tylko przy użyciu automatów spawalniczych. Ze względu na stabilność natężenia prądu metoda ta może być stosowana w szerszym zakresie grubości łączonych materiałów niż TIG oraz jest szybsza.


 

Spawanie punktowe
Spawanie punktowe jest popularną techniką spawania oporowego używaną do łączenia arkuszy blachy o grubości do 3 mm. Dwie elektrody są jednocześnie przykładane po obu stronach łączenia celem ściśnięcia materiału i zainicjowania przepływu prądu elektrycznego przez łączone arkusze metalu. Do zalet tej metody należy oszczędność energii elektrycznej, ograniczenie deformacji materiału, szybkość oraz łatwość automatyzacji procesu. Metoda ta nie wymaga również materiału wypełniającego łączenie. Odporność takiego spawu na rozerwanie jest znacząco słabsza niż w przypadku zastosowania innych metod, co powoduje, iż można ją zastosować tylko w sytuacjach, w których da się przewidzieć siły oddziałujące na łączenie podczas użytkowania produktu.


 

Spawanie promieniem lasera
Spawanie promieniem lasera wykorzystuje silnie skoncentrowany promień, który charakteryzuje się wysoką gęstością energii powodującą głęboką penetrację materiału, minimalizując jednocześnie powierzchnię spawu. Proces ten jest bardzo szybki i może zostać łatwo zautomatyzowany, co spowodowało, iż stał się bardzo efektywny.

 

Park maszynowy
 Części wysokiej jakości pomp wykazują się małą tolerancją na różnice względem założeń projektowych. Z tego powodu w 2000 roku Stairs podjął świadomą decyzję o rozpoczęciu samodzielnej produkcji większości podzespołów. Znaczne nakłady na inwestycje umożliwiły wyposażenie hali produkcyjnej w szeroki zakres nowoczesnych frezarek i tokarek CNC. Maszyny te uzupełniły i rozszerzyły możliwości naszej fabryki.
Posiadana przez nas montownia jest w pełni wyposażona w urządzenia umożliwiające kontrolę wyprodukowanych pomp np. cyfrowe mikrometry, a także wiele innych urządzeń kontrolno-pomiarowych.
System wewnętrznych oraz zewnętrznych szkoleń dla pracowników technicznych zapewnia nam posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry potrafiącej w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnej linii produkcyjnej.
Montaż
Firma Stairs Pumps posiada dwie montownie pomp przemysłowych i głębinowych. Linie produkcyjne zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający efektywny montaż, strojenie i testowanie. Proces produkcji kończy się inspekcją gotowego produktu, po czym jest on pakowany i przygotowywany do wysyłki.
Zastosowanie efektywnych linii produkcyjnych pozwoliło nam osiągnąć redukcję kosztów poprzez ograniczenie siły roboczej, czasu potrzebnego na montaź partii produktu, a także odpadów produkcyjnych, co skutkuje ogólnym wzrostem efektywności, zdolności produkcyjnych oraz umożliwia utrzymanie wysokich standardów wytwarzania produktów.


Firma Stairs Pumps produkuje 4 grup pomp w których występują różne modele.

POMPY GŁĘBINOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ SP
POMPY GŁĘBINOWE Z WIRNIKIEM NORYLOWYM ST
POMPY PIONOWE WIELOSTOPNIOWE SB, SBI, SBN
POMPY POZIOME WIELOSTOPNIOWE CB, CBI, HBI, HBN


Pompy głębinowe ze stali nierdzewnej SP
4" pompy głębinowe typu SP są nowoczesnymi agregatami w całości wykonanymi ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316. Każda pompa pompa zaopatrzona jest w wewnętrzny zawór zwrotny i  złącze w standardzie NEMA. Poziom technologiczny zastosowanych rozwiązań i  jakość wykonania predestynuje te pompy do zastosowań w skomplikowanych systemach tłoczenia wód głębinowych oraz przemysłowych instalacjach podnoszenia ciśnienia. Typoszereg SP jest projektowany i wykonywany z najwyższymi standardami produkcyjnymi technologii spawania  i  tłoczenia stalii nierdzewnej. Pompy SP mają wysokie sprawności hydrauliczne oraz dużą odporność na zapiaszczenie tłoczonego medium. Zapewnia im to możliwość długotrwałej, nieprzerwalnej i  bezobsługowej pracy w najbardziej wymagających instalacjach.

TYPOSZEREG SP, 4" POMPY GŁĘBINOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Warunki pracy

Częstotliwość prądu: 50Hz
Podnoszenie: do 432m
Wydajność: od 0,3 m3/h  do 18 m3/h
Temperatura cieczy: 0-60 oC
Zawartość piasku: do 50 g/m3
Zastosowanie
Ujęcia wód głębinowych
Instalacje pomp ciepła
Odwadnianie i obniżanie poziomu wód w górnictwie
Układy nawadniające i zraszające w rolnictwie
Fontanny
Systemy gaśnicze
Instalacje podnoszenie ciśnienia w budynkach wysokich

TYPOSZEREG SP, 6" POMPY GŁĘBINOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Warunki pracy

Częstotliwość prądu: 50Hz
Podnoszenie: do 433m
Wydajność: od 3m3/h do 78 m3/h
Temperatura cieczy: 0-60 oC
Zawartość piasku: do 50 g/m3
Zastosowanie

Ujęcia wód głębinowych
Instalacje pomp ciepła
Odwadnianie i obniżanie poziomu wód w górnictwie
Układy nawadniające i zraszające w rolnictwie
Fontanny
Systemy gaśnicze
Instalacje podnoszenie ciśnienia w budynkach wysokich

TYPOSZEREG SP, 8" POMPY GŁĘBINOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Warunki pracy

Częstotliwość prądu: 50Hz
Podnoszenie: do 412 mH2O
Wydajność: od 12 m3/h do 120 m3/h
Temperatura cieczy: 0-60 oC
Zawartość piasku: do 50 g/m3
Zastosowanie

Ujęcia wód głębinowych
Instalacje pomp ciepła
Odwadnianie i obniżanie poziomu wód w górnictwie
Układy nawadniające i zraszające w rolnictwie
Fontanny
Systemy gaśnicze
Instalacje podnoszenie ciśnienia w budynkach wysokich

TYPOSZEREG SP, 10" POMPY GŁĘBINOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Warunki pracy

Częstotliwość prądu: 50Hz
Podnoszenie: do 500 mH2O
Wydajność: do 270 m3/h
Temperatura cieczy: 0-60 oC
Zawartość piasku: do 50g/m3
Zastosowanie

Wodociągowe ujęcia wód głębinowych
W instalacjach pomp ciepła
Odwadnianie i obniżanie poziomu wód w górnictwie
Układy nawadniające i zraszające stosowane w rolnictwie
Fontanny
Systemy gaśnicze
Instalacje podnoszenie ciśnienia w budynkach wysokich


Pompy głębinowe z wirnikiem norylowym ST
Typoszereg 4" pomp głębinowych ST został zaprojektowany i jest produkowany z wysokiej jakości materiałów tak, aby zapewnić wiele lat bezawaryjnej pracy. Projekt pompy opiera się na koncepcji pływającego wirnika, co zmniejsza wymagania potrzebnego do startu momentu obrotowego oraz zwiększa odporność na zawarty w wodzie piasek.

TYPOSZEREG ST 4", NORYL®OWY WIRNIK

Warunki pracy

Częstotliwość prądu: 50Hz
Wydajność: do 24m3/h
Podnoszenie: do 322m
Temperatura cieczy: 0-60 st. C
Zawartość piasku: do 50g/m3
Zastosowanie

Dostarczanie wody użytkowej ze studni głębinowych
Wodociągi miejskie i przemysłowe
Instalacje nawadniające uprawy
Systemy gaśnicze
Podnoszenie ciśnienia wody w wysokościowcach


Pompy pionowe wielostopniowe SB, SBI i SBN może być stosowany w wielu typach instalacji np. systemach odwróconej osmozy, zestawach hydroforowych, instalacjach nawodnieniowych, chłodniczych i czyszczące itp. Pompy mogą być stosowane do tłoczenia niezanieczyszczonych, lepkich i niepalnych cieczy, które nie zawierają cząsteczek mogących powodować ścieranie.

Typoszereg SB, SBI i SBN to pionowe wysokociśnieniowe pompy wirnikowe napędzane silnikiem elektrycznym. Część hydrauliczna pompy jest połączona z wałem silnika za pomocą demontowalnego sprzęgła łupkowego. Dzięki umieszczeniu króćca ssawnego i tłocznego na tym samym poziomie konstrukcja pompy stała się bardziej kompaktowa, a przez to prostsza w instalacji. Wszystkie pompy wyposażone są w mechaniczne uszczelnienie wału w postaci demontowalnej wkładki. Pompy z typoszeregu SB, SBI i SBN składają się z bardzo wielu modeli co różnicuje ich wydajność oraz umożliwia zastosowanie w wielu różnych instalacjach

TYPOSZEREG SB, SBI, SBN

Warunki pracy

Częstotliwość prądu: 50Hz
Wydajność: do 120m3/h
Podnoszenie: do 325m
Temperatura cieczy: -15 do 120 st. C
Zastosowanie
Podnoszenie ciśnienia
Pralnie przemysłowe
Instalacje odzyskiwania ciepła
Myjnie samochodowe
Urządzenia filtrujące
Przemysł
Urządzenia pomocnicze
Nawadnianie
Oczyszczanie wody
Ogrzewnictwo/wentylacja/klimatyzacja
Skraplacze chłodnicze
Płyny żrące
Urządzenia gaśnicze
Filtracja metodą odwróconej osmozy
Baseny


Pompy poziome wielostopniowe CB, CBI, HBI, HBN

Typoszereg CB i CBI są to wielostopniowe pompy poziome, z wirnikami zamontowanymi na wale silnika. Obudowa pompy jest połączona z podstawą, co umożliwia montaż w miejscach gdzie dostępne na pompę miejsce jest niewielkie. Pompa posiada wysokiej jakości uszczelnienie mechaniczne.

W pompach CB komora ssawna i tłoczna wykonana jest z żeliwa. Wszystkie inne części pompy, mające kontakt z tłoczoną cieczą wykonane są ze stali nierdzewnej.

W pompach CBI wszystkie elementy mające kontakt z tłoczoną cieczą wykonane są ze stali nierdzewnej.

TYPOSZEREG CB, CBI

Warunki pracy

Częstotliwość prądu: 50Hz
Podnoszenie: do 78m
Wydajność: do 14m3/h
Temperatura cieczy: 0-90 st. C
Zastosowanie

Gospodarstwa domowe
Przemysł lekki i rolnictwo
Podnoszenie ciśnienia
Chłodnictwo i ogrzewnictwo
Podzespoły w innych urządzeniach


Typoszereg HBI i HBN stanowią poziome pompy wielostopniowe, wykonane ze stali nierdzewnej, zaprojektowane do pracy w lżejszych warunkach. Pompy przeznaczone są do pracy z zamontowanym w podstawie silnikiem. Uszczelnienie mechaniczne zaprojektowane zostało w sposób umożliwiający jego łatwą wymianę.

Pompy mogą być przeznaczony do tłoczenia lekko agresywnych cieczy ponieważ elementy mające kontakt z przetłaczanym medium zostały wykonane ze stali nierdzewnej typ AISI 304 lub 316.

TYPOSZEREG HBI, HBN

Warunki pracy

Częstotliwość prądu: 50Hz
Podnoszenie: do 58m
Wydajność: do 14m3/h
Temperatura cieczy: 0-110 st. C
Zastosowanie

Systemy klimatyzacyjne
Chłodnictwo
Czyszczenie instalacji produkcyjnych
Instalacje uzdatniania wody
Wzbogacanie wody w składniki odżywcze
Myjnie
Inne instalacje specjalistyczne

Tagi